Organisasjon

Geno Inspiria

Urolige tider stiller økte krav til oss

«Nytt år gir nye muligheter» er et slagord som ofte brukes ved inngangen til nytt år. For 2023 er det ekstra viktig at vi jobber med muligheter, da utfordringene står i kø på mange områder både for norske storfe- og melkeprodusenter og for næringslivet generelt.

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

kristin.malonaes@geno.no

2022 ble et år med rekordstor genetisk framgang for NRF på mellom 5 og 6 indekspoeng.

Foto: Jan Arve Kristiansen

Økte kostnader på alle innsatsfaktorer, uten at det er mulig å dekke inn alle disse i form av økte priser i markedet, gjør at vi må tenke nytt rundt de muligheter vi har og optimalisere der vi kan. For oss som genetikkselskap handler det om å bidra til denne optimaliseringen, slik at det er mulig å kunne drive lønnsom og bærekraftig matproduksjon også fremover.

Rekordhøy fremgang på delta G for NRF i 2022

Det er med stor tilfredshet at vi legger bak oss et år hvor den genetiske fremgangen på NRF er større enn noen gang. Vi oppnår et sted mellom 5 og 6 indekspoeng i fremgang for 2022. Dette bidrar direkte til økt lønnsomhet og større kundeverdi hos våre norske og utenlandske bønder. Fremgangen kommer blant annet som følge av satsingen på embryo i avlsarbeidet, sterkere seleksjonsintensitet og redusert generasjonsintervall.

I 2022 har vi også implementert nye melkemodeller i avlen. Dette betyr større sikkerhet og presisjon i avlsarbeidet på melkeegenskapene.

Økt vekt på melk og jureksteriør i revidert avlsmål for NRF

Styret i Geno vedtok i desember et revidert avlsmål for NRF med noe mere vekt på melk og jureksteriør, og litt mindre vekt på kjøtt. Prioriteringene kommer som et resultat av at vi har lyttet til innspill fra dere som er norske melkeprodusenter. Det viktige for oss som genetikkselskap er å avle fram ei melkeku som bidrar til bærekraftig lønnsom matproduksjon, med minst mulig bruk av ressurser, og at melka svarer opp på meierienes behov for kvalitet og innhold. Ei mindre ku er mer fôreffektiv, og dermed også mer klimavennlig. Geno sitt fôreffektivitetsprosjekt, som vil være fullt oppe og gå med 15 forsøksbesetninger innen utgangen av 2023, kombinerer avl for ei mer fôreffektiv ku med redusert metanutslipp. Vårt avlsmål vil dermed bidra sterkt til at NRF også for fremtiden kan benevnes Klimakua.

Vi ser fram til et
fremgangsrikt 2023 og
fortsatt godt samarbeid
med våre eiere, kunder
og partnere.