Organisasjon

Geno Global satser i Tyskland/Østerrike

Geno Global registrerer en økende etterspørsel etter bærekraftig genetikk i Tyskland og Østerrike. Distributøravtalen med Hybrid Genetics vil styrke posisjonen til NRF-genetikken i disse markedene.

Rasmus Lang-Ree

Regional Sales Manager i Geno Global, Diego Galli (til venstre), og grunnlegger og eier av Hybrid Genetics Udo Carstensen etter at avtalen om distribusjon av NRF-genetikk i Tyskland og Østerrike var inngått.

Foto: Els Olsen

Med 4 millioner melkekyr har Tyskland det høyeste antall melkekyr i Europa. Geno Global har vært i dette markedet siden 2006. Også i Tyskland er det økende oppmerksomhet om kostnader, effektivitet, helse og bærekraft, og det åpner store muligheter for bruk av NRF i krysningsavl.

Flere bruksområder

Udo Carstensen sier at Hybrid Genetics gjennom denne avtalen utvider sitt tilbud med en rase som det allerede er stor etterspørsel etter. Han trekker fram NRFs styrke på egenskaper som helse, fruktbarhet og kollethet. Han ser ikke bare muligheter for NRF i det klassiske trerase krysningsopplegget med Montbeliarde, Holstein Frieser og NRF, men at NRF også vil være aktuell i krysning med jersey og jerseykrysninger i tillegg til besetninger som satser på rene røde raser.

Stor etterspørsel etter kolletgenetikk

Tyskland har mange ulike produksjonssystemer fra små familieeide melkebruk til store bruk med flere tusen melkekyr, fra beitebaserte driftsopplegg til høyintensiv drift med nullbeite. Udo Carstensen er overbevist om at tyske melkebønder vil høste fordeler gjennom å inkludere NRF i sine krysningsopplegg. I tillegg trekker han fram at det er en sterk etterspørsel etter kolletgenetikk i Tyskland.