Organisasjon

Geno medlem

Redigert av Ingunn Nævdal

Genos årsmøte 2023

Årsmøtet i Geno i 2023 blir fysisk og planen er å ha det på Gardermoen 20. – 21. mars. Mer informasjon kommer nærmere.

Tillitsvalgte til årsmøtet i Geno

Navn merket med * er på valg under Genos årsmøte 2023.

Genos valgkomité:

Sørvest: *Rune Haugland, 4346 Bryne (på valg som leder)

Øst: *Sigrun Bakken Lerhol, 2975 Vang i Valdres (på valg som medlem)

Nord: Morten Mortensen, 8980 Vega

Midt: Anne Sundli, 7288 Soknedal

Vararepresentanter (på valg hvert år):

Øst: Guri Skrindsrud, 2940 Heggenes

Sørvest: Kjell Paulen, 6826 Byrkjelo

Nord: Viggo Myhre, 9740 Lebesby

Midt: Jo Ivar Husås, 7760 Snåsa

Årsmøtets møteleder

*Knut Harald Bergum, 2917 Skrautvål

Årsmøtets varamøteleder

*Kristin Søyland, 4360 Varhaug

Eiervalgte årsmøteutsendinger

Område nord:

Geir Ove Mannsverk, 9517 Alta (på valg 2024)

Ingebjørg Grindhaug, 8980 Vega (på valg 2024)

Anne Merethe Toftebakk, 8100 Misvær (på valg 2023)

Øyvind Lehn, 9404 Sortland (på valg 2023)

Stine Marie Jelti, 9845 Tana (på valg 2023)

Vararepresentanter (alle på valg 2023):

Arne Karlstrøm, 9545 Langfjordbotn

Tommy Sivertsen Jakobsen, 8860 Tjøtta

Per Ivar Skaanevik, 9443 Myklebostad

Område midt:

Svenn Ove Fosseng, 7856 Jøa (på valg 2024)

Berit Haarstad Foss, 7340 Oppdal (på valg 2024)

Ragnhild Kjesbu, 7670 Inderøy (på valg 2024)

Anne Merete Hansen Lines, 7176 Linesøya (på valg 2024)

Eivind Davik, 6294 Fjørtoft (på valg 2023)

Lars Egil Hognes, 7732 Steinkjer (på valg 2023)

Iver Fossum, 7288 Soknedal (på valg 2023)

Ingunn Torvik, 6639 Torvikbukt (på valg 2023)

Anne Stine Foldal Aam, 6150 Ørsta (på valg 2023)

Vararepresentanter (alle på valg 2023):

Mona Austvik, 7320 Fannrem

Håvar Flønes, 7580 Selbu

Anne Dahle Klever, 6320 Isfjorden

Ole Sivert Bomo, 7760 Snåsa

Område sørvest:

Simon Andre Simonsen, 4520 Lindesnes (på valg 2024)

Torgeir Kinn, 4020 Stavanger (på valg 2024)

Nils Magne Gjengedal, 6829 Hyen (på valg 2024)

Ingunn Skeide, 6848 Fjærland (på valg 2024)

Inga Skretting Timpelen, 4354 Voll (på valg 2024)

Anne Karin Røssbø, 5567 Skjoldastraumen (på valg 2023)

Anders Sæleset, 5600 Norheimsund (på valg 2023)

Marianne Goderstad, 4900 Naustdal (på valg 2023)

Magnar Tveite, 5713 Vossestrand (på valg 2023)

Tommy Skretting, 4360 Varhaug (på valg 2023)

Vararepresentanter (alle på valg 2023):

Silje Åsnes Skarstein, 6788 Olden

Ingunn Anita Rørvik, 6818 Haukedalen

Terje Sekse Horne, 6817 Naustdal

Jan Ivar Kjelby, 5961 Brekke

Simen Høyland, 4347 Lye

Område øst:

Lisabet Heistad Gåsmo, 2930 Bagn (på valg 2024)

Leif Einar Bratengen, 2387 Brumunddal (på valg 2024)

Mona Hvaale Fretland, 3618 Skollenborg (på valg 2024)

Lars Egil Lauten, 2040 Kløfta (på valg 2024)

Astrid Stramrud-Torsæter, 2386 Brumunddal (på valg 2023)

Hans Martin Graffer, 2685 Garmo (på valg 2023)

Nina Rokvam, 2651 Østre Gausdal (på valg 2023)

Halvor Gauteplass, 3580 Geilo (på valg 2023)

Vararepresentanter (alle på valg 2023):

Morten Haug, 2634 Fåvang

Karoline Skarprud, 3850 Kviteseid

Jan Magne Flaten, 2540 Tolga

Sara Bråten, 2890 Etnedal

Årsmøteutsending fra TYR

Erling Gresseth, 7520 Hegra

Årsmøteutsending fra Q-meieriene

Q-Gausdal:

Erling Surnflødt, 2653 Vestre Gausdal (Q-Gausdal har stemmerett 2022-2023)

Vara: John Myklebø, 2657 Svatsum

Q-Jæren:

Magne Helleland, 4054 Tjelta (Q-Jæren møter som observatør 2022-2023)

Vara: Karl Tunheim, 4342 Undheim

Styret

Styreleder: *Vegard Nils Smenes, 6532 Averøy

Nestleder til styret: *Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå

Styremedlemmer (eiervalgte):

*Gunn Randi Finstad, 2485 Rendalen

*Ole Magnar Undheim, 4363 Brusand

Oddvar Mikkelsen, 6640 Kvanne

Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå

Eiervalgte vararepresentanter til styret (på valg hvert år)

1. vara: Tommy Skretting, 4360 Varhaug

2. vara: Ragnhild Sjurgard, 2686 Lom

3. vara: Agnete Hansen, 9925 Svanvik

Kontrollkomiteen

*Jofrid Torland Mjåtveit, 4365 Nærbø (på valg som leder)

Margunn Nummedal, 2822 Bybrua

*Anders Røflo, 7670 Inderøy (på valg som medlem)

Vararepresentanter (på valg hvert år)

1. Per Kristian Gjerde, 6200 Stranda

2. Mari Trosten, 9845 Tana

Har du innspill til valgkomiteen?

Meld det inn via skjema eller ta kontakt med valgkomiteen på www.geno.no/valgkomite