Forskjellig

Hvorfor akkurat

kvige
Tekst og foto:
Anne Hege Hunskaar Tajet

Veterinær/kursansvarlig i Geno

anne.hege.hunskaar.tajet@geno.no

Ordet kvige må vi minst tilbake til vikingtida for å finne opprinnelsen til. I norrønt språk brukte de betegnelsen «viga» om de unge hundyra. De som skjønner seg på det, mener ordet er i slekt med det norrøne kvikkr som vi lett kan forstå, fordi kviga var et livdyr. I latin finner vi et liknende ord, vigere, som betyr livlig og som vi kjenner igjen i engelsk vigour. Kvige, livdyr, er slik sett helt motsatt av ordet bukk som er beslekta med det engelske ordet butcher – et slaktedyr.