Forskjellig

Midtside

Kyrne hos Anne Hagen og Jon Erik Borgen ute og lufter seg en sen høstdag i Romedal i Stange kommune.

Foto: Torstein Kiserud