Forskjellig

Risikovurdering i storfehold

Store dyr og sterke instinkter kan bli en livsfarlig kombinasjon. Derfor er risikovurdering viktig når vi skal håndtere dyr. Når morsinstinktet slår inn, kan den snilleste kua bli det farligste du noen gang har møtt.

Linn Thorud

Rådgiver HMS i NLR

linn.thorud@nlr.no

Norsk Landbruksrådgiving og Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til skjema for risikovurdering og handlingsplan.

De fleste storfeprodusenter kan fortelle om episoder hvor det nesten gikk galt og dessverre har noen også opplevd alvorlige ulykker. For å redusere sannsynligheten for at dette skal skje er det viktig å tilrettelegge arbeidsplassen slik at den skal være et godt og trygt sted for alle involverte.

Risikovurdering

For å kunne vurdere forebyggende tiltak tilpasset drifta er risikovurdering et viktig sted å begynne. En risikovurdering er en grundig gjennomgang av hvilke arbeidsoppgaver i virksomheten som kan forårsake skader og sykdom. Risikoen skal vurderes for alle som utfører arbeid på gården, både ansatte, familiemedlemmer og bonden selv. Hensikten er å finne farekildene i virksomheten, hva som kan skje og hvor sannsynlig dette er. Deretter utarbeides en handlingsplan med tiltak for å redusere risikoen for skader og sykdommer. Dette danner grunnlaget for å etablere rutiner som alle involverte får opplæring i. Dette vil gjøre at alle vet hvordan arbeidsoppgavene skal utføres og man unngår misforståelser. En slik gjennomgang vil også lettere avdekke eventuell mangel på kunnskap om dyrehåndtering slik at man kan tilføre den kunnskapen som eventuelt mangler.

Fysiske, ergonomiske og psykososiale forhold skal vurderes

Både fysiske, ergonomiske og psykososiale forhold skal vurderes. Du som bonde kjenner dyrene dine best og ut ifra din kunnskap og erfaring, skal du lage en skriftlig risikovurdering, arbeidsinstruks og gjennomføre dokumentert opplæring for dem som skal være med på arbeidet. Alle dokumentene skal gjennomgås og signeres. Arbeidet med risikovurdering skal gjennomføres regelmessig, og er en kontinuerlig prosess. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidet gjøres, men arbeidstakerne skal delta i arbeidet.

Risikovurdering av alenearbeid

En del bønder jobber mye alene og man må da ta ekstra hensyn til dette. Et viktig forebyggende tiltak i husdyrhåndteringen er nettopp å unngå å arbeide alene. Med planlegging vil det for mange være mulig å få med seg kvalifisert hjelp ved større oppgaver som flytting av dyr og lignende. Men det vil være situasjoner der man må jobbe alene og da må man ha tenkt godt igjennom dette. Risikovurdering av alenearbeid er viktig og ved å gjøre dette kan man komme på tiltak som kan gjøre situasjonen tryggere. Det kan handle om å alltid ha mobiltelefonen med for å varsle om noe skjer. At man avtaler når man skal være tilbake slik at noen etterlyser en om så ikke skulle skje. Det kan være at man har på kamera i fjøset dersom man skal se om kalving alene på natta. Da kan de inne følge med på at det går bra med deg. Tilrettelegging for å kunne utføre arbeidet trygt blir også enda viktigere.