Forskjellig

Buskap for 50 år siden

Rasmus Lang-Ree

Penicilling – på lur

I den første utgaven av Buskap og avdrått i 1973 kommer veterinær Aslak Hagland med noen hjertesukk. Bakgrunnen er et visst press fra bøndene om å få noen penicillintuber til å ha på lur i fall det skulle dukke opp en jurbetennelse. Aslak Hagland skriver at selv om slik ukritisk utlevering av penicillin ikke er tillatt er det meget utbredt praksis i enkelte bygdelag. - Veterinærene som vil være mer restriktive på dette området blir ofte mindre populære på bygda, i det bøndene ofte føler det slik at veterinæren påtvinger dem unødig store utgifter ved å måtte tilkalle veterinær i tilfeller der bonden mener å kunne greie opp på egen hånd, dersom han hadde reseptpliktige legemidler for hånden, skriver Hagland. Han advarer mot konsekvensene av at farlige akutte jurbetennelser ikke kommer under sakkyndig behandling tidsnok. Videre advarer at mot at lemfeldig utdeling av tuber fører til at tuber blir et alternativ til hyppig utmelking og at tuber også brukes ukritisk ved avsining. Ikke minst advarer Hagland mot problemer med oppformering av motstandsdyktige bakterier, slik at en til slutt kan stå maktesløs med enhver medikamentell behandling.