Forskjellig

Animalia

Storfekjøttkontrollen

Årsmelding

Årsmeldingen for 2021 har blitt heldigitalisert og ligger nå åpent på nettet for alle som er interessert. Årsmeldingen for 2022 kommer til å bli publisert på samme måte som for 2021. Du finner årsmeldingene på hjemmesiden til Animalia og under Storfekjøttkontrollen.

Nyttige rapporter for å evaluere fjoråret

Under Rapporter i Storfekjøttkontrollen finner du to årsrapporter, en for slaktedyr og en for ammeku. Disse er nyttige for å gjennomgå fjorårets resultater, og finne eventuelle forbedringspunkter.

  • Årsrapport slakt viser slakteresultater gruppert i innkjøpte dyr, egenfødte dyr, rase og opprinnelsesbesetning. For tallene som gjelder per rase har en også mulighet til å sammenligne egne resultater med landsgjennomsnittet.

  • Årsrapport ammeku gir deg tall på fruktbarhet, produksjon, inn- og utmeldinger av dyr gjennom året, sykdomsbehandlinger, vekter og tilvekst. For de med flere raser vil de få ut tallene både for hver rase, men også for besetningen totalt.

Tips fra brukerstøtta

Kalvingsregistreringer
Kalver skal meldes inn enten i Storfekjøttkontrollen eller i Husdyrregisteret innen 7 dager etter at dyret ble merket. Kalver må merkes før de forflyttes, og senest 20 dager etter fødsel.

Kjøp og salg av storfe
Ved kjøp og salg av storfe er fristen for å rapportere forflytningen 7 dager.

Noteringsbøker
Bestilling av Noteringsbøker gjøres direkte til slakteriet du bruker. Kontaktinformasjon til slakteriet står på Oppslagstavla i Storfekjøttkontrollen.

Øremerker
Det kan være lurt å sjekke beholdningen av øremerker og eventuelt bestille opp nye.

Avlsverdiberegning

Neste avlsverdiberegning i 2022 gjennomføres i februar. Frist for registrering av data er innen utgangen av januar. Husk å legge inn alle vekter og kalvinger.