Helse/Fruktbarhet/Dyrevelferd

Ny inseminasjonsteknologi

Det er en rivende teknologisk utvikling i landbruket, men skjer det noe med inseminasjonsteknikken?

Anne Hege Hunsaar Tajet

Veterinær/kursansvarlig i Geno

anne.hege.hunskaar.tajet@geno.no

Tradisjonell inseminering. Bjørnar Steinsholt holder halen og Anne Hege Hunskaar Tajet inseminerer.

Foto: Torunn Bredvei Steinsholt.

Landbruket tar raskt i bruk ny teknologi. På få år har mye av fjøsstellet blitt automatisert med robotteknologi, veieceller, bevegelsessensorer og avansert programvare. Sædteknologien har også skutt fart, og du kan velge sæd ut fra ønsket kjønn på kalven og inseminasjonstidspunkt. GS-testen er en liten revolusjon som gjør valget av okse riktigere og sikrere, og som bidrar til økt avlsframgang. Men hva med inseminasjonsteknikken?

Uforandret inseminasjonsteknikk

Cervix: Inseminatoren passerer livmorhalsåpningen og bruskringene i livmorhalsen.

Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

Portio: Kamerafunksjonen i det nye utstyret gir flotte bilder. Dette er fra Alpha Vision-kameraet og viser inseminatoren som treffer livmorhalsåpningen.

Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

Inseminasjonsteknikken har vært den samme siden kunstig sædoverføring ble tatt i bruk. Utstyret er en enkel inseminator i metall, og prinsippet er holde et grep om livmorhalsen via endetarmen, finne åpningen, lirke inseminatoren forsiktig gjennom livmorhalsen og deponere sæden like på innsiden.

Dette er et håndverk, og selv om prinsippet er enkelt, trengs ei ukes kurs og gjerne en god del trening etterpå for å få ordentlig tak på teknikken. Utfordringen er først og fremst å finne livmorhalsåpningen, og det er nok grunnen til den teknologiske utviklingen som nylig har skjedd på dette området. 4–5 utstyrsleverandører tilbyr nå inseminasjonsutstyr med kamera.

Geno testet to typer utstyr

Om endret inseminasjonsteknikk kan være et dyrevelferdsgode, gi mer effektiv opplæring eller bedre resultat ved få inseminasjoner pr. år, er det interessant. Geno har derfor testet utstyr fra to av leverandørene, Axce og IMV.

Eye Breed

Eye Breed fra Axce.

Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

Alpha Vision fra IMV.

Foto: IMV

Eye Breed fra Axce skiller seg fra de andre ved at det brukes vakuum for å feste utstyret riktig på livmorhalsåpningen. Livmorhalsen kan da trekkes litt bakover og rettes ut, slik at det ikke er behov for å bruke armen i tarmen. Teknikken er rask og enkel å lære, men fungerer kun på brunstige dyr. Dette kan gi noen utfordringer med praktisk opplæring. Dyra ser ikke ut til å bry seg om vakuumet, og de slipper ubehag med rektalisering. Metoden har fordeler og ulemper. Blant ulempene er utfordring med livmorhalser som ligger over bekkenkanten og en god del arbeid med reingjøring etter inseminering.

Alpha Vision

IMVs Alpha Vision er ett av flere utstyr som bare har kamera og ikke vakuum. En sikter på livmorhalsåpningen med inseminatoren og passerer uten rektalisering i ca. 50 prosent av tilfellene, etter hva leverandøren opplyser. I resten av tilfellene må en bruke en arm i tarmen og guide inseminatoren gjennom livmorhalsen. Selv om en må bruke en arm i tarmen i en del tilfeller, er nok teknikken vesentlig raskere å lære enn dagens metode.

Tyngre og mindre robust utstyr

Ulemper ved det nyutviklede utstyret er at det er tyngre og mindre robust enn dagens enkle inseminator. Det må lades, kobles opp til telefonen og gjøres reint etterpå. Dessuten er prisen relativt høy. Diameteren på hylsa som beskytter kamera og inseminator, er såpass stor at enkelte kviger kan bli vanskelig å inseminere. Dette gjelder så langt alle leverandører.

tyngre og mindre robust enn dagens enkle inseminator.

Enklere teknikk å lære

Men fordelene er altså at det er enkelt å lære å inseminere, at dyrevelferden er godt ivaretatt og at det kan gi godt resultat for inseminører med lite erfaring. Foreløpig er det nye utstyret lite aktuelt for dem som inseminerer mye, men det kan hende det kan bli et alternativ for eierinseminører og veterinærer med få insemineringer årlig. Geno vil kontinuerlig følge den teknologiske utviklingen og tilby opplæring i bruk av utstyr vi mener kan være aktuelt i Norge.