Helse/Fruktbarhet/Dyrevelferd

Freemartin – naturens kastrat

Kviger som er tvilling med okse får ofte karaktertrekk vi forbinder mer med en kastrat enn ei kvige. Det er god grunn til å regne med at kviga er steril, men blir oksekalven også påvirket? Vi tar et dykk inn i livmoren og ser hva som skjer når to nye liv blir til!

Anne Hege Hunskaar Tajet

Veterinær/kursansvarlig i Geno

anne.hege.hunskaar.tajet@geno.no

Freemartin-kviger har ofte litt avvikende anatomi på ytre kjønnsorgan.

Foto: Rita Payan Karreira

Allerede 12 dager etter befruktning begynner embryocellene å få spesialoppgaver. De cellene som skal bli til kjønnskjertler, begynner å bevege seg til rett plass i det som skal bli kropp, og i utgangspunktet kan de bli både til ovarier og testikler. Hvis egget er befruktet med en Y-sædcelle, påvirkes tidlig de genene som sørger for at det blir testikler av cellene. Ganske raskt begynner noen av cellene å produsere hormoner, blant annet testosteron og anti-Müllerian-hormon. Disse påvirker utviklingen kjønnsorganer og utførselsganger.

Pussig ord

Freemartin er et pussig ord. Én forklaring er at ordet oppsto i England og ble brukt om kviger som ikke var drektige etter bedekningssesongen og derfor var «free» til å feites opp og slaktes til Martin-messe, en festival til ære for St. Martin.

De ytre fosterhinnene vokser sammen

Samtidig vokser fosterhinnene og får tett og god kontakt med livmora slik at fosteret får all den næring og oksygen det trenger og kan kvitte seg med avfallsstoff. Det er virkelig fascinerende! Når kua er drektig med tvillingkalver, vil de ytre fosterhinnene til de to kalvene vokse sammen i 90 prosent av tilfellene, og de får noe felles blodomløp. Dermed blir kvigefosteret påvirket av den hormonelle aktiviteten i oksefosteret og motsatt. Jo tidligere fusjonen mellom fosterhinnene skjer, jo mer oksepreg blir det på kvigekalven, og den utvikler seg litt som en kastrat.

Bloddannende celler utveksles

I tillegg til hormonpåvirkningen, utveksles forstadier til bloddannende celler, og derfor finner en både celler med XX og XY og i blodomløpet til begge kalver. Om en kromosomanalyse hadde vært rimelig og lett tilgjengelig, ville en blodprøve kunne avsløre en freemartin når som helst etter fødsel. Mange lurer på om en GS-test vil gi samme informasjon, men utenom bloddannende celler, er kjønnskromosomene akkurat som hos andre kvige- eller oksekalver. GS-testen vil gi svar på en mengde ting, men ikke freemartinstatus. En veterinærsjekk ved omkring 1 års alder, bekrefter raskt om kviga tilhører de 90 prosent eller er blant de sjeldne 10.

Allerede 12 dager etter befruktning begynner embryocellene å spesialisere seg.

Foto: Karolien Desmet

Oksekalven stort sett uaffisert

Oksetvillingen er stort sett uaffisert av fosterhinnenekontakten med kvigekalven, men testikkelstørrelsen kan bli noe mindre. Testikkelstørrelse og fruktbarhet henger sammen, og noen studier viser litt dårligere fruktbarhet hos slike okser, men det har jo sjelden noen praktisk betydning.

Freemartin

En freemartin kan se ut som ei normal kvige, men de innvendige kjønnsorganene er unormale. Ofte er det likevel ytre trekk som kan gjøre en mistvenksom. Av og til er den nederste delen av vulva kraftigere enn ordinært, og det er ikke uvanlig at den har en god hårdusk. Det er heller ikke uvanlig at eksteriørtrekkene er litt maskuline (se bilder).