Helse/Fruktbarhet/Dyrevelferd

Kort om kalv

Anne Hege Hunskaar Tajet

Veterinær/kursansvarlig i Geno

anne.hege.hunskaar.tajet@geno.no

Ikke «samme dritten»

Etablert luftveissmitte i kalveflokken, kan gi dårlig dyrevelferd og store tap. Men for akkurat dette finnes det faktisk en «quick fix»!

Bløt møkk og ubehagelig lukt kjennetegner kalvediaré, men det er likevel ingen ensarta sak. Ulike smittestoff lager nyanser i bildet, og vårt forsvarstrekk må tilpasses til det vi skal slåss mot.

Sjuk kalv skiller ut store mengder smittestoff, så gjelder problemet enkeltdyr, ta sjuk kalv bort fra andre kalver. Har diaréen blitt et besetningsproblem, og problemet ikke er løsbart med enkle midler, ta prøve for å finne sjukdomsagens.

Enkle midler

Tegning: Sunniva Anette Hunskaar Tajet

  • Ta sjuk kalv ut av gruppa

  • Mer væske

  • Syrna melk

  • Organiske syrer

  • Elektrolytter

  • Bakteriepasta med leire

  • Fruktpektin mm.

  • Følg opp hver enkelt kalv.

  • Ha gode, forebyggende rutiner.

  • Flokkhåndtering etter sjukdomsagens.

Motangrepsplan på besetningsnivå:

Rota-/koronavirus:  Diaré fra 1–4 uker etter fødsel. Virussmitte gir seg gjerne etter en relativt kort periode, men kan holdes ved like om stadig nye kalver settes i gruppe med sjuke. Ha jevn alder i kalvegruppene, tette bingeskiller og god smittesluse. Livdyrhandel gir risiko. I praksis bremses problemet raskest ved å ta nyfødte kalver ut eller bort fra smitte inntil kalvene inne er friske. Utstyr som brukes til sjuke kalver må ikke brukes hos friske, ellers er du like langt.Campylobacter:  Bakterien er vanlig i fuglemøkk, og om uteoppstalling tiltrekker seg mye fugl, kan det oppstå diaré. Kan smitte til folk. Bruk vindstoppeduk, fugleskremsel eller andre tiltak som hindrer fugl tilgang til kalvekraftfôr og bingeskiller.
Cryptosporidium parvum:  Encella parasitt, gir diaré fra 1–2 ukers alder. Økende problem. Sjukdom og allmennpåkjenning bremses med forebygging. God fødselshygiene og tiltak for å redusere kalvetetthet i kalvingstopper, er viktig. Reingjør og tørk kalvekasser og binger mellom hvert innsett. UV-lys dreper parasitten, så la sola skinne på rister og innsida av hytter en gang i løpet av sommeren. Medisiner har liten effekt, og siden parasitten også lever i voksne dyr, er det frustrerende liten mulighet til å bryte smittesyklus. Til sjuke enkeltkalver, bruk støtteterapi.

Koksidier:  Encella parasitt, gir diaré fra ca. 3 ukers alder, eller ei god ukes tid etter flytting til nedsmitta binge eller uteplass. Ofte allmennpåkjenning. Svært motstandsdyktig parasitt som kan overleve ute i flere år. For å stoppe smitten sett friske kalver i binger det ikke har vært diaré i, og bytt kalvebeite. Er dette ikke er mulig, vask og tørk kalvebinger godt mellom hvert innsett og bruk koksidiemiddel i for eksempel ½ – 1 år for å redusere smitteutskilling og begrense smittepresset. Slike midler kan gi resistens, og de er langsomt nedbrytbare, så det bør ikke brukes over lengre tid enn nødvendig.