Intervjuer/Reportasjer

Rimelig fjøs med ny modell melkerobot

Nøktern ombygging av fjøset har gitt plass til ny melkerobot og flere kyr.

Tekst og foto:
Rasmus Lang-Ree

Fagerli i Trysil kommune i Innlandet

 • Kirsten og Morten Hartveit

 • Johan (7) og Even (5)

 • Totalt ca. 800 dekar (eier 176 pluss 16 dekar innmarksbeite)

 • Kvote på 130 000 liter– pluss 80 000 som leies fra 1/1-23

 • 20 melkekyr, skal opp til 30

 • Avdrått ca. 7 000 kg EKM–på vei opp etter at melkerobot ble installert

 • Selger egne NRF-okser

 • Kjøper inn oksekalv av tung rase – plass til 56 okser

 • Leverer ca. 30 tonn storfekjøtt i året

Aktuell for å være først i Norge med melkeroboten Sac Gemini

Morten Hartveit på det inne- og overbygde utvendige fôrbrettet. Arealet foran fôrbrettet skrapes hver morgen. På sommeren vil kyrne få fri tilgang fra beite til fôrbrett uten å gå om fjøset.

Det er langt mellom melkefjøsene i Trysil, men Kirsten og Morten Hartveit satser for fullt på gården ved Osensjøen de kjøpte på det åpne markedet i 2010. De bygde et nytt tallefjøs til okser i 2016. Egne oksekalver blir solgt ved ca. 120 kg, og oksefjøset fylles med kalver av tung rase. På spørsmålet om rase kommer svaret kjapt:

- Jeg kjøper alt mulig, bare det er tung rase.

Oksefjøset ble bygd med tanke på at det kan være mulig å ta det i bruk til melkeproduksjon en gang i framtida. Med dagens kvotepriser er det imidlertid uaktuelt. Derfor fortsetter melkeproduksjonen i det ombygde løsdriftsfjøset fra 2005.

Melkeroboten inn i fôrsentral

Morten forteller at det var helt uaktuelt å bygge et nytt melkekufjøs til 10–12 millioner. I stedet ble fôrsentralen slått sammen med løsdriftsfjøset. Den nye Sac Gemini-roboten står i den tidligere fôrsentralen. Her blir det også plass til sju kalvebokser (kort vei å bære melka) og en tallebinge til litt større kalver. Fôrbrettet er fjernet, og det blir liggebåser langs begge langsidene, mens fôringen foregår på et utvendig fôrbrett. Uttrekk av fjøstaket ble rimelig tak over fôrbrettet som også har vegger. Her skjer utfôringen med en hjullaster som rister ut rundballene. Til sammen blir det nå 30 liggebåser i fjøset. I et smalt tilbygg til fjøset er det plass til litt eldre kalver og kviger.

Da fôrbrettet ble flyttet ut blir det plass til liggebåsrekke (mangler bare båsskiller).

Ut i frisk luft

- Vi skulle øke produksjonen fra 130 000 til 210 000 liter og utnytte et langt smalt fjøs uten at det kostet for mye, sier Morten om tenkningen bak fjøsombyggingen.

I tillegg var det et poeng at kyrne skulle komme mer ut i frisk luft også om vinteren. Morten er overbevist om at kyrne har godt av å komme ut også i den kalde årstida som kan blir temmelig lang i Trysil.

Noe å ta med seg fra Fagerli

 • Utvendig fôrbrett frigjorde plass i smal bygningskropp

 • Melkerobot ikke plassert der melkegrava var

 • God plass rundt melkerobot–plass til sjuke-/kalvingsbinge med enkel adgang til melkerobot

 • Spedkalvene plassert nær roboten–kort vei å bære melka

 • Billig utfôring–rundballer kjøres ut med hjullaster, manuell kraftfôrtildeling i oksefjøset

 • Frisk luft er sunt–året rundt!

Først i Norge med ny robot-modell

Kirsten og Morten hadde holdt på å sette in melkerobot flere ganger, men slått det fra seg på grunn av prisen. En annonse på Finn og kontakt med Enger Agriservice som er Sac-forhandler i Norge, ble utslagsgivende. En gunstig introduksjonspris kom godt med.

- I tillegg til at prisen ble gunstig falt jeg for at kua kan gå både inn og ut av melkeroboten fra begge sider. Jeg liker også at kua melkes bakfra og at roboten er enkel og grei å betjene. Ved manuell melking blir det som å melke geiter på en pall, forklarer Morten.

Vil ta servicen selv

Da roboten ble satt i fôrsentralen ble det plass til sjuke-/kalvingsbinge på denne siden. Der kan kua gis prioritet og gå ut og inn av roboten og melkes. Roboten fungerer også som kraftfôrautomat.

Nærmeste serviceperson bor på Hamar, men Morten ønsker å drifte roboten selv uten en serviceavtale. Han synes serviceavtaler generelt er for dyre. Ved å velge å ikke plassere roboten der melkegrava slik som det ofte blir gjort fikk Morten mer plass rundt roboten og vil nå kunne lage en kombinert kalvings- og sjukebinge bak roboten. Når det nærmer seg kalving separeres kua inn i bingen på natta. Har hun ikke kalvet slippes hun i løsdrifta igjen om morgenen. Her kan ei nykalvet ku gå med kalven i bingen og ha prioritert inngang til roboten. Dyr som kal insemineres kommer også til å bli sluset ut i denne bingen. En annen fordel som kom litt tilfeldig var at de som monterte roboten måtte på et kurs slik at igangkjøringen måtte utsettes. Roboten ble derfor stående som kraftfôrstasjon i to uker før igangkjøringen. Da var alle dyra vel vant med roboten og oppstarten gikk som en drøm. Kyrne ble melket manuelt en gang før roboten tok over. Det er ikke egen kraftfôrstasjon i fjøset, og kyrne får inntil 9 kg i roboten. Siden første kua ble melket i slutten av august, har det ikke vært en eneste driftsstans.

Med mye å gå på med kapasitet, er det heller ingen krise med en driftsstans.

Delvis styrt trafikk i beitetida

Stimulering skjer med en egen spenekopp. Under påsett føres to og to spenekopper fram. Etter påsett trekkes robotarmen tilbake til teknisk rom.

To innganger og to utganger fra roboten.

Illustrasjon: SAC

Teknisk rom der det meste ligger åpent. Manuell melking skjer her ved vanlig påsett av spenekoppene bakfra.

Morten forteller at kyrne er inne i fjøset på natta, og han ordner det slik at de må innom roboten og bli melket før de kommer ut på morgenen. Til sommeren blir det montert en smartport. Morten tror han kommer til å legge det opp slik at ei ku som har mindre enn 1 time igjen til melketillatelse må bli i fjøset til hun har blitt melket. Inn skal kyrne gå akkurat som de vil. Rug/raigrasbeite har fungert veldig bra. Før trakk kyrne tilbake for å ete i fjøset, men med rug/raigras blir de ute. Som ventet gikk melkingsfrekvensen litt ned (fra 3,68 til 3,0), og noen kyr måtte hentes til melking. Fra neste sommer vil kyrne kunne oppsøke fôrbrettet uten å gå om fjøset. Etter kalving er Morten påpasselig med at de melkes hyppig, og gir melketillatelse hvis han ser ei nykalvet ku som står ved roboten.

Marginalt jordbruksområde

Kirsten og Morten leier mye jord. Fordelen er at de får jorda gratis, men ulempen er at kvaliteten er deretter.

- Det skulle ikke vært jordbruk øst for Elverum, kommer det fra Morten med en smil.

Avlingene blir preget av jordkvaliteten, og Morten legger ikke skjul på at kraftfôr er gunstig i pris sammenlignet med egenprodusert grovfôr i dette området.

Det enkle er ofte det beste

Det sløses ikke med penger til avansert utstyr på denne gården. Ei nesten utslitt fullfôrvogn ble holdt i live noen år med godt stell, men da den måtte skrotes ble det ikke kjøpt ny.

- Jeg vet rett og slett ikke om det ville lønt seg, er Mortens resonnement.

Nå kjøres rundballene ut med hjullaster i begge fjøsene. I oksefjøset gis det kraftfôr fra bøtte to ganger om dagen, og derfor er det alltid eteplass til alle dyra.

Håper det verste er over

Prosjektene har stått i kø etter et Kirsten og Morten kjøpe gården. Morten håper snart det verste med bygging er over slik at de kan konsentrere seg litt mer om jorda og fôrdyrkingen. De har 70 dekar som kan dyrkes opp. Men helt sikker er han ikke for han synes de skulle hatt et halmlager…

Sac har blitt Boumatic

Det amerikanske familieeide selskapet Boumatic kjøpte i 2021 opp det danske familieeide selskapet Sac Group. Dermed er siste modell Sac melkerobot som har fått navnet Gemini egentlig en Boumatic-robot. Det som framheves i markedsføringen er blant annet at Gemini er den eneste melkeroboten der organene settes på bakfra som i en parallellstall. Robotarmen fører inn og setter på to og spener og når påsettet er ferdig trekkes armen tilbake til teknisk rom. Ei skål som skyves inntil kua når hun har kommet inn i roboten skal sørge for å samle opp avføring og at det ikke kommer avføring inn i teknisk rom. En spesiell ting med Gemini er at kua kan gå inn fra begges sider og også separeres ut på to sider. Roboten som har en kapasitet på 60–65 kyr, kommer også som en dobbeltboks der kyrne står ved siden av hverandre og betjenes av samme robotarm. Kapasitet på dobbeltboks oppgis til maksimalt 110 kyr. Prisen blir da ca. 1,5 ganger så mye som en enkeltboks. Gemini kan gå på 230 volt og leveres som en kompakt enhet som bare skal kobles til vann, strøm og luft. Roboten er enkel å plassere i eksisterende fjøs.