Avl
Avlsteori

Avlstiltak

I tidligere nummer av Buskap kan du lese om avlsframgang, innavl, avlsverdier og indekser, arvegrad, avlsmålet for NRF, genotyping og enkeltgener. Nå skal vi ta for oss avlstiltak. Genotyping, REDX™ og embryo er eksempel på avlstiltak som benyttes i NRF-avlen.

Hanna Retzius Storlien

Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

Tidligere NRF-elitekvige 80208 Babette, nå ved navnet Karolien. Hun produserte 34 NRF-embryo til sammen med tre ulike okser på Store Ree. Karolien er nå i andre laktasjon og fikk en kvigekalv i høst etter REDX™ med 12156 Strangstad-P. I første laktasjon hadde hun et laktasjonsavdrått på 10 077 kg mjølk (305 dager). Karolien skal ifølge Geno avlsplan insemineres med REDX™ etter 12228 NR Finsland-P. Foto: Turi Nordengen

Det anbefales å genotype alle hunndyr i besetningen. Informasjon om dyrets egen genotype gir sikrere avlsverdier og med det sikrere utvalg til påsett og bedre avlsplanlegging. Du får også kartlagt en rekke bærerstatuser for enkeltgener som hornstatus, kaseinvarianter og genetiske defekter (Les mer om genotyping i Buskap 8 i 2022 og om enkeltgener i Buskap 1 i 2023).

REDX™ gir i gjennomsnitt 90 prosent sjanse for kvigekalv

REDX™ er Genos egenproduserte kjønnsseparerte NRF-sæd. Det anbefales å bruke REDX™ på de avlsmessig beste dyrene i besetningen for å sikre at den gode genetikken videreføres i en ny kvigekalv. Å sikre påsett etter de beste dyra er en rask måte å høyne avlskvaliteten på, og ved å genotype alle hunndyrene er du sikrere på at du velger ut de dyrene som bærer på den beste genetikken. Kvaliteten på REDX™ er i dag som forventet og en kan forvente gode resultater ved bruk av REDX™.

Kjønnsseparering av sæd krever i utgangspunktet svært god sædkvalitet. Derfor tilbys REDX på et utvalg okser som har en profil som markedet etterspør. Alle inseminører kan få utdelt REDX™ direkte i beholder fra sædruta. Ved ønske om spesifikke okser som ikke er tilgjengelig i dunken til inseminør, kan dette enkelt bestilles i Genos nettbutikk.

Kombiner med bruksdyrkrysning

Ved bruk av REDX™ på en stor andel av besetningen er det lurt å kombinere dette med bruksdyrkrysning for å unngå å få for mange kvigekalver. Da slipper en også å få kvigekalver etter dyr som det ikke er ønskelig å avle videre på. Valg av avlsstrategi og faktorer som påvirker tar vi for oss i neste nummer av Buskap.

NRF-embryo skal sikre tilgangen til seminokseemner av god kvalitet

Produksjon av NRF-embryo er et viktig avlstiltak for Geno. I hovedsak legges det i dag inn NRF-embryo i besetninger vi har egne avtaler med. For Geno er embryoproduksjon et tiltak for å sikre at vi har tilgang til seminokseemner etter gode mordyr. Med økende bruk av REDX™ på de aller beste kvigene/kuene rundt om i landet, blir dette tiltaket viktigere og viktigere for å sikre at Geno også i fremtiden kan tilby sæd etter gode seminokser av rasen NRF.

For hver kalv som fødes etter embryoinnlegg ligger det en større investering for Geno, og Geno legger derfor store ressurser inn i at alle kalver født etter embryo-innlegg skal genotypes og vurderes som avlsdyr.

Fordi embryoproduksjonen er et avlstiltak, har vi inngått avtale med en del besetninger om innlegg av embryo. Dette for å sikre oss at vi kan få kjøpt inn nok kalver som framtidens NRF-eliteokser og NRF-elitekviger. Det er imidlertid fortsatt mulig for andre å kjøpe NRF-embryo hvis man holder til i området til en av embryoveterinærene (veterinærer Geno har avtale med om innlegg av NRF-embryo). Ta kontakt med veterinæren i ditt område hvis du ønsker å kjøpe NRF-embryo.