Organisasjon
Nytt fra forsyningskjeden

Første spadetak er tatt

Simon Tobias Kvasnes Reisvaag,

Leder dyreflyt i Geno,

simon.reisvaag@geno.no

Foto: Geno

Høsten 2022 fikk BRI Landbruksbygg totalentreprisen på nytt oksefjøs på Store Ree. Grunn-arbeidet startet i januar med overflaterensk og påfølgende sprenging. Fjøset får 4000 kvadratmeter i grunnflate og det skal flyttes ca. 15 000 kubikkmeter fjellmasse. Parallelt med arbeidet går sæd- og embryo-produksjonen for fullt, og dyrene tåler støy fra maskiner og sprenging bra.

Grunnarbeidet utføres av Dobloug Entreprenør.

Foto: Geno