Organisasjon

Salgsrekorder for Geno Global i 2022

2022 var et både utfordrende og positivt år for Geno Global. Fortsatt så vi effekten av pandemien med forstyrrelser i forsyningskjedene og endringer i forbrukeretterspørsel. Økte kostnader for melkeprodusentene har vært en global utfordring. Imidlertid ser vi at i de fleste markeder har dette blitt kompensert av en økning i melkeprisen.

Kate Stai

Daglig leder

Geno Global AS

kate.stai@geno.global.no

Oversatt av
Rasmus Lang-Ree

Rekrutteringen av Josh Hoffmann som Regional Sales Manager for Americas har økt etterspørselen betydelig i det amerikanske markedet.

Foto: Turi Nordengen

Den internasjonale seminbransjen er nå opptatt av å møte økende miljøkrav fra forbrukere. Myndigheter og andre har identifisert landbruk som et nøkkelproblem i produksjonen av klimagasser. Et eksempel er Nederland der regjeringen først fastsatte fosfatkvoter som bestemte antallet kyr hver enkelt gård kunne ha. I neste omgang satte de et mål om 30 prosent reduksjon i melkekutallet (fra 1,5 til 1,1 millioner) og har nå kommet ut med en plan for å kjøpe ut 3 000 melkebruk.

Nasjonal fokus på selvforsyning

På den andre siden har vi sett at selv om krigen i Ukraina har skapt mange utfordringer i den geo-politiske situasjonen, så har vi sett et nasjonalt fokus på selvforsyning og sikker tilgang på mat i mange land. Dette har, i alle fall midlertidig, tatt av for trykket av miljøkrav mot matproduksjonen. Mange land er nå mer bevisste på at de må være i stand til å fø sin egen befolkning med lokalt produsert mat for å gjøre seg mindre avhengig av import og internasjonal handel.

Konsolidering i semin­bransjen

Blant storfeavlsselskapene fortsetter trenden med konsolidering, med store selskaper som kjøper opp mindre og øker sin markedsandel. Å skape ledende genetikk har aldri være vanskeligere og mer kostnadskrevende. Det er ikke lenger nok å bare selektere oksekalver som skal bli fedre til neste generasjon kyr innen en avlspopulasjon. Høy-teknologi og målrettet utvikling kreves både på hann- og hunndyrsiden gjennom embryoproduksjon. Kjønnsseparereringsteknologi, samling av genomiske data og storskala analyser av data er nå dagligdags. Forventningene til sikkerheten i genomiske avlsverdier er skyhøye, og generasjonsintervallet blir drevet ned til sitt absolutte minimum i avlsselskapenes konkurranse for å ligge i forkant av konkurrentene på nøkkelegenskaper og frambringe de aller beste oksene. Disse kravene og utfordringene er like viktige for GenoGlobal for at vi skal klare å bevare vår posisjon for funksjonelle egenskaper som fruktbarhet og helse.

Figur. Utvikling i omsetning i Geno Global 2020–2022.

Salget av NRF globalt

Geno Globalt har hatt et rekordstort salg i 2022. Tre skift i REDX-produksjonen ga oss muligheten til å øke omsetningen og oppnå 80 prosent vekst sammenlignet med foregående år. Etterspørselen fra globale markeder betød at så fort et strå var produsert og gått gjennom kvalitetskontrollen var det solgt. Tilbakemeldingene på kvaliteten på vårt produkt i betydningen fruktbarhetsresultat og drektighetsprosent var svært gode. I Storbritannia ble det rapportert om samme drektighetsprosent som for konvensjonell sæd for REDX brukt på kviger og førstelaktasjopnskyr.

USA det største markedet

USA er det markedet der Geno Global har størst omsetning. Rekrutteringen av vår største kunde, Josh Hoffmann i Texas, sammen med hans erfaring og data fra bruk av NRF i over ni år, har økt etterspørselen betydelig i dette markedet. For første gang hadde vi overbevisende datasett som viste at NRFxHolstein-krysninger utkonkurrerte topprangerte rene holsteinokser ikke bare på helse og fruktbarhet, men også på produksjon og det er en god historie å selge.

Geno Globals nest største vekstmarked i 2022 var Australia der topplassering for våre okser i det nasjonale evalueringsprogrammet muliggjorde en omsetningsvekst på 220 prosent sammenlignet med året før. Andre nøkkelmarkeder var Storbritannia (+11 prosent), Polen (+5 prosent) og Italia (+ 21 prosent).

Tabell. Mest solgte okser I 2022

Okse​

Marked​

11690 Roen​

Australia, Ireland, UK, USA, Canada, Mongolia, USA, China​

12135 Langseth​

UK, USA, Canada, Italy, Iran, Ireland​

12114 Hagemoen P​

UK, USA, Lithuania, Canada, Italy, Switzerland​

12222 NR Skoien​

Australia, UK, USA, Holland, Italy​

12027 Storflor​

Australia, Ireland, UK, USA, Canada, Holland, Italy, France, Portugal, Pakistan​