Forskjellig

Hvorfor akkurat

Bonde

Tekst og foto:
Anne Hege Hunskaar Tajet

Veterinær/kursansvarlig i Geno

anne.hege.hunskaar.tajet@geno.no

Liv Kristin Omholt som står mellom kuene på setra.

Ordet «bonde» har samme opphav som «å bo». Fra germansk buan, kom det inn i det norrøne språket og ble til búandi/boandi som betydde å ha bosted og å leve. I gamle lover ble ordet husbonde brukt om en som eide hus i byen, men etter hvert ble ordet brukt om fastboende jordbrukere, enten de eide eller leide jorda. Fra gammelt av er bonde et æresord; «Ti landets fornemste høvdinger like til kongen selv, var bønder» (Rudolf Keyser), og det skulle bare mangle! Å være búandi og forvalter av jorda, en av verdens aller viktigste ressurser, er et betydningsfullt oppdrag!