Forskjellig

Buskap for 50 år siden

Rasmus Lang-Ree

Semintallet økte 35 år etter aller første inseminasjon

I Buskap og avdrått nr. 1 i 1973 kan vi lese at det for første gang på flere år var registrert en økning i kutallet. Antall førstegangskyr (antall kyr pluss 50 prosent av kviger uten kalv) økte til 430 530 mot 421 099 året før. Inseminasjonsprosenten økte med 2,1 prosent til 88,3. Antall førstegangsinseminasjoner var i seminåret 71/72 på 420 699. Hein Brandt-Madsen skriver at det for første gang er fylker som har nådd en inseminasjonsprosent på 100. Et fylke ser helt oppe på 103,7 og det må jo være for godt til å være sant. Brandt-Madsen forklarer da også at det er tallet under brøkstreken – kutallet – som er litt usikkert og dermed føre til at prosenten blir for høy. I samme artikkel skriver han at det har gått nøyaktig 35 år siden aller første kunstige sædoverføring fant sted her i landet. Denne ble foretatt av veterinær Audun Angvik i Grue i daværende Hedmark i 1938. Sæddonor var NRF-oksen Borgestad-Odin, og sæden ble lagt inn på ei telemarksku hos Brede Svenneby på Grinder gård, og resulterte i en kvigekalv som naturlig nok fikk navnet Audhumla. Oksen var for øvrig eid av fylkesagronom Sund.