Forskjellig

Nekrolog

Oddmund Filseth

Oddmund Filseth døde 3/1 i 2023, 96 år gammel. Han ble født i Romedal 3/11 1926 og ble ferdig utdannet veterinær i 1955. Han fattet tidlig interesse for kunstig sædoverforing på storfe. Oddmund ble en pioner ikke minst når det gjaldt utvikling og bruk av frossen oksesæd.

Arne Ola Refsdal

Pensjonist – tidligere forsker og avdelingsleder i Geno

aol-r@online.no

Oddmund Filseths innsats i NRF (Geno) førte til at Norge tidlig kom i gang med dypfrysingsteknikken. Det førte til at storfebønder fra Finnmark i nord til Lindesnes sør kunne få tilgang til sæd fra de beste oksene og slik delta i et landsomfattende avlsarbeid. Oddmund skrev en rekke artikler og dessuten boka; ”Kunstig sædoverføring – Fra idé til seminavl”. Det er en historisk beretning over utviklingen innen fagfeltet og er interessant lesning ikke minst for de som arbeider med semin og storfeavl.

Oddmund hadde mange internasjonale kontakter og ble godt kjent for sin innsats i fagmiljøer verden over. Han var også svært opptatt av dyrehelse og arbeidet tidlig for å få innført en helsekortordning for kyr i samarbeid med Den norske veterinærforening og Norske Meierier. Allerede i 1975 ble ordningen innført over hele landet. Dette var unikt og gjorde det mulig å velge ut individer som i tillegg til høy produksjon også nedarvet god helse. Gjennom snart femti år er systemet videreutviklet og blitt enda mer kraftfullt etter hvert som nye datatekniske muligheter har vokst fram. Takket være helsekortordningen og bevisst avl for å fremme dyrehelsa gjennom mange år, har Norge et betydelig fortrinn på eksportmarkedet. Oddmund jobbet også i to år for Norad på Madagaskar. Dit ble det sendt NRF-kalver og norsk oksesæd for å styrke produksjonen av melk og kjøtt. Arbeidet hans der var viktig, ikke minst når det gjaldt organisering og opplæring av bønder, inseminører og veterinærer.

Oddmund nådde en høy alder. Som ungdom fikk han lungetuberkulose og var på langvarig ”kuring” som det ble kalt den gangen. Leger og familie forventet ikke at han skulle bli gamle karen, men der tok de feil. Han hadde pågangsmot og arbeidsvilje og samlet styrke ikke minst gjennom sine turer i skog og mark. Etter hvert ble han en ivrig orienteringsløper og tok ofte skiene fatt. Dyreliv og særlig fugleliv var hans store interesse. Oddmund tok på seg mange verv i frivillige organisasjoner.

Vi som har hatt gleden av å få jobbe sammen med Oddmund, ser tilbake på godt samarbeid, vennskap og trivelige år. Hans kunnskap og erfaring har vi hatt stor glede av, og ikke minst vi vil huske hans vennlige vesen og lune humor.