Forskjellig

Q-bonden

Redigert av
Heidi Stenseng

Volum og melkekvalitet Q-meieriene

I 2022 hentet Q-meieriene inn 97,2 millioner liter kumelk fra egne produsenter, derav 16.6 millioner i Gausdal og 80.6 millioner på Jæren. Det viser en nedgang på 4.3 prosent i volum i 2022 mot 2021 og skyldes i hovedsak lavere melkekvoter. Fettprosent var 4.41 prosent, mot 4.36 prosent i 2021, det tilsvarer en økning på 1.2 prosent. Gjennomsnittlig proteinprosent i melka havnet på det samme som i 2021.

Gausdal

Jæren

Q-meieriene 2022

Q-meieriene 2021

Volum

16 602 568

80 645 332

97 247 900

101 601 894

Elitemelk (%)

94,4

96,3

95,4

93,9

Fett (%)

4,33

4,49

4,41

4,36

Protein (%)

3,56

3,48

3,52

3,52

Høyeste ytelse i Q-meieriene 2022

På grunnlag av årsrapporten i Kukontrollen har Q satt opp en oversikt over besetningene med høyest ytelse i 2022. På topp i Q-meieriene finner vi Ole Morten Aanestad med 14 706 kg EKM, etterfulgt av Kari Myhre/Simen Thallaug med 11 601 kg EKM.

Tabell 1. 10 på topp i Kukontrollen til Q-Meieriene Gausdal 2022, rangert etter EKM

Produsentens navn

Antall årskyr

Kg EKM

Kg mjølk

Fett prosent

Protein prosent

Kr.fôr pr 100 kg EKM

Kari Myhre/Simen Thallaug

68,2

11 601

11 738

3,83

3,42

20

Forseth Eystein

33,2

10 123

9 535

4,38

3,63

28

Øye Eirik

30,4

9 678

9 342

4,26

3,47

31

Sorperoa Samdrift DA

55,1

9 516

9 509

3,96

3,54

27

Nergården Kristian

37,9

9 354

8 872

4,28

3,67

31

Rogne Simen

71,8

9 128

8 821

4,13

3,67

13

John Myklebø

48,4

9 106

8 750

4,27

3,50

27

Surnflødt Erling

33,8

8 889

8 463

4,32

3,57

32

Rudi Stein Roger

66,8

8 888

8 365

4,34

3,71

29

Gullroa Samdrift DA

45,8

8 729

8 427

4,22

3,51

28

Tabell 2. 10 på topp i Kukontrollen til Q-Meieriene Jæren 2022, rangert etter EKM

Produsentens navn

Antall årskyr

Kg EKM

Kg mjølk

Fett prosent

Protein prosent

Kr.fôr pr 100 kg EKM

Aanestad Ole Morten

58,4

14 706

14151

4,24

3,47

21

Lunden DA

103

11 068

10501

4,38

3,47

19

Hobberstad Elin

45,7

10 770

9939

4,61

3,5

31

Foren DA

49,8

10 077

9480

4,47

3,47

28

Garborg Thor Helge

55,5

10 049

9489

4,53

3,35

23

Haugland Frank

46,5

9 514

8856

4,39

3,74

30

Naterstad Runar

56,4

9 446

9003

4,27

3,63

33

Brødrene Kolnes ANS

51

9 385

9111

4,27

3,39

24

Osmund Birkeland

13

9 286

9311

3,99

3,39

33

Harestad Erlend

48,6

9 264

8904

4,3

3,42

26