Forskjellig

Animalia

Storfekjøttkontrollen

Tips i forbindelse med kalving og kalvingsregistrering

Registrer fødselsvekt

Husk å veie kalven innen 4 dager for å få korrigert fødselsvekt. Da vil du også får korrigert 200-dagers vekt hvis du veier i riktig intervall for 200-dagersvekt. Fødselsvekta kan registreres samtidig som man registrer kalvinga eller via Registrer og Veiing.

Fast etternavn på kalv

Mange ønsker å ha gårdens navn eller lignende som fast etternavn på kalvene f.eks. ” … av Torp”. Dette kan du legge inn under Egne valg på oppslagstavla di. Da vil programmet ­automatisk foreslå dette etternavnet under Registrering > Kalving og du trenger kun taste inn fornavn. Årets anbefalte forbokstav til fornavnene er T.

Husk å søke om produksjonstilskudd 15.03

Det er snart tid for å søke produksjonstilskudd. Fristen er 15/3, med telledato 1/3. I Storfekjøttkontrollen ligger det en rapport som kan brukes som grunnlag ved utfylling av ­søknaden. Den kan også tas ut i PDF-format. Du finner den under Rapporter > Produksjonstilskudd. I rapporten fyller du inn telledato og klikker på Søk, du får da en oversikt som viser antall dyr i de ulike kategoriene pr. angitt dato. Tallene i blå skrift kan du klikke på for å få en liste over individene som ligger bak tallet. Dette kan være til hjelp dersom du ­mistenker at det er avvik mellom faktisk antall og antall i ­Storfekjøttkontrollen.

Avlsverdiberegning

Årets første avlsverdiberegning var 1. februar. Neste ­beregning gjennomføres i april. Frist for registrering av data er innen utgangen av mars. Husk å legge inn alle vekter og kalvinger.

Tips: Årsoppgjør-rapporten

Årsoppgjør er en rapport som er laget med tanke på bruk i forbindelse med regnskapsføring og status­balanse ved årets slutt. Den kan lastes ned som PDF slik at du kan sende den til for eksempel regnskapsfører.