Forskjellig

Tine

Redigert av
Unni P. Christensen

Starter oppfølgingsprogram for ­førsteårsprodusenter

TINE er stolte av å presentere en ny medlemsfordel til våre medlemmer. Konseptet Førsteårsprodusenter i TINE er et tilbud til alle produsenter som er inne i sitt første år som melkeprodusent i TINE.

Hensikten er å bidra til at produsenten øker innsikt og kunnskap om det å være melkeprodusent, leverandør og eier av TINE. Programmet går over 12 måneder og vil ta for seg et bredt spekter av temaer innen produksjon, økonomi, dyrehelse, bondevelferd og eierdemokrati.

Det kan for eksempel være alt fra valg av rett høstetidspunkt til gjennomgang av tilskuddssøknader og sosiale rettigheter for melkeprodusenter. Et viktig poeng er også å bli kjent med andre i samme situasjon, lære av hverandre og bygge nettverk både lokalt og nasjonalt.

Rullerende «inntak»

Mange nye produsenter starter opp ved årsskiftet, men det er også en del som kommer til underveis i året. Uansett når på året produsenten starter opp, vil de kunne følge programmet de neste 12 månedene og få med seg hele årshjulet for programmet.

Nasjonale og distriktsvise møter

Temaene i møtene vil følge sesonger og årshjul. Men i vårt langstrakte land er det jo store variasjoner med hensyn til for eksempel våronn og høstetidspunkt. For å tilpasse dette mest mulig til regionale forhold, vil noen av møtene tilbys distriktsvis og andre vil være nasjonale og dermed felles for førsteårsprodusenter fra hele landet.

Personlig invitasjon

Møtene er gratis og avholdes digitalt en gang i måneden. Alle førsteårsprodusenter får personlig invitasjon (pr. e-post) til å delta i programmet og møtene. Første møte i januar hadde samvirke og eierrollen på programmet, i februar var det fokus på produksjonstilskudd og ku- og geitekontrollen, og i mars er det distriktsvise møter.

YouTube – se opptak av fag­møter

Visste du at alle våre digitale fagmøter tas opp og ligger tilgjengelig i en egen spilleliste på YouTube? Gå inn på YouTube, søk etter «TINE Rådgiving og medlemsservice», velg «Spillelister» og klikk på den listen som heter «Fagmøter i TINE Rådgiving og medlems-service – opptak».

Forskningsmiljø i verdensklasse

TINE deltar i en rekke forskningsprosjekter som bygger ny kunnskap for den norske melkebonden og i verdi-kjeden for melk. Nå har vi laget en digital brosjyre om våre forskningsprosjekter.

Brosjyren ligger på nettsidene og beskriver forskningsaktivitetene som TINE Forskning og fagstøtte leder eller deltar i. Den blir oppdatert fortløpende med ny forskningsaktivitet. Avdelingen jobber spesielt innen temaene:

Samarbeidet med TINEs eiere har gitt en dyrehelse i ­verdenstoppen

I mange år har den norske melkebonden, gjennom TINE-samvirket, sett verdien i å bygge opp kompetanse og kunnskap som kommer verdikjeden til gode. Et resultat av dette er blant annet en dokumentert dyrehelse i verdens-toppen for norske melkekyr
og geiter.

Hemmeligheten ligger i et godt samarbeid i hele næringa med myndigheter, forskningsinstitusjoner, inter-nasjonale forskningsmiljø og ikke minst norske melkeprodusenter. Forskning kommer bonden til gode gjennom rådgivere fra TINE og andre aktører. Forskningsarbeidet er derfor en viktig brikke for å sikre en konkurransedyktig og bærekraftig verdikjede for norsk melk.