Forskjellig

Midtside

Kyrne beiter nær Supphellebreen som er en brearm av Jostedalsbreen.

Foto: Solveig Goplen