Forskjellig

Firmanytt

Greenfarmer AS

tilbyr solcellepaneler som kan kombineres med jordbruk på det samme arealet. Store, frittstående paneler settes opp for eksempel på beiter og utmark. Panelene roterer etter solen og skal gi 70 prosent mer energi enn fastmonterte, og kan monteres slik at dyr og maskiner kan kjøre under.

Fjøssystemer

har fått importen på solcelleanlegg fra en stor internasjonal produsent. De kommer til å levere solcellepaneler både til tak, vegg og bakkeanlegg og alle anlegg leveres med 12 års garanti mot fabrikasjonsfeil og 25 år på effekt.