Helse/Fruktbarhet/Dyrevelferd

Kusignaler

Lys for folk og dyr

Lys stimulerer fôropptaket, mjølkeproduksjonen og tilveksten. Nok lys er også viktig for å oppnå et godt arbeidsmiljø i fjøset.

Tekst og foto
Ola Stene

Fagleder storfe, Felleskjøpet Rogaland Agder

ola.stene@fkra.no

Fra et fjøs i Nederland med mangelfull belysning i hvileområdet.

Lys påvirker aktiviteten i fjøset. Godt lys stimulerer til økt fôropptak og bedre kutrafikk, som vil gi bedre helsestatus og økt produksjon. Gode lysforhold vil også påvirke brunsten positivt og det blir lettere å få kalv i kyrne. Dette kan forklares med at lys stimulerer hormonsenteret i hjernen. Her er det også lett og dra en parallell til oss mennesker, da mange erfarer at det går lettere å starte dagen i den lyse årstiden. Konklusjonen er at godt lys øker produktiviteten på både folk og dyr.

Lysstyrke

Enkel løsning der lysarmaturen lett kan senkes ned for rengjøring eller bytte av pære.

Anbefalt lysstyrke for optimal hjernestimuli er minst 150 lux 16 timer per dag. 8 timer i døgnet bør lysstyrken være på mindre enn 50 lux. Dette for å opprettholde en naturlig døgnrytme. Fullt lys hele døgnet vil gi stressreaksjoner hos dyra forårsaket av forstyrret døgnrytme. Færre enn 4 timer med dempet nattbelysning har vist økt forekomst av forstyrrelser i brunstsyklus. Det er derfor viktig med redusert belysning om natta, men det skal likevel være lys nok til at kyrne kan orientere seg i fjøset. En timer på lysbryteren vil være en praktisk og hensiktsmessig løsning.

Plassering av lysarmatur

Tidligere i denne artikkelserien har vi vært inne på viktigheten av hviletid, og at kyrne bør ligge og tygge drøv minst 14 timer i døgnet. Det betyr at kyrne bruker desidert mest tid i båsen. For å stimulere hormonsenteret med lys må lyset inn gjennom pupillene, og det er derfor viktig med godt lys der kyrne ligger. Over fôrbrettet i båsfjøs og over liggebåsrekkene i lausdriftsfjøs. Bilde 1 er fra et fjøs i Nederland med mangelfull belysning i hvileområdet. Armatur som sprer lyset godt er å anbefale, og det er også vist at blått lys virker mer stimulerende på hjernen enn rødt lys.

Ikke sløs med «gratis» lux

Sollys er gratis, så sørg for å slippe inn mest mulig av dette. Mange og store vinduer koster ekstra ved bygging, men bidrar til bedre lys og sparte strømutgifter. Det er viktig at en rengjør vinduer og skjermer på lysarmatur jevnlig, da støv og møkk stenger mye lys ute. Mest mulig hvite eller lyse overflater bidrar også til bedre lysforhold i fjøset. Ellers er det viktig at det er enkelt å bytte lyspærer og lysrør når disse går. Dette er ingen selvfølge i store fjøs der det er høgt under taket. Bilde 2 viser et eksempel på en enkel løsning der lysarmaturen lett kan senkes ned for rengjøring eller bytte av pære.