Tema: Gras

Drivstoffeffektiv grasproduksjon

Det er mulig å redusere drivstofforbruket i grasproduksjonen med i størrelsesorden 20 prosent med enkle grep. Kjør med rett dekkstrykk, bruk ECO-PTO, slip alle kniver og still inn maskina optimalt.

Åsmund Langeland

Rådgiver NLR Innlandet

asmund.langeland@nlr.no

Grasproduksjon involverer kjøring i alle ledd, og drivstofforbruket utgjør en ikke uvesentlig andel av kostnadene. Det er mulig å spare betydelig mengder drivstoff på gården med relativt enkle grep, uten store investeringer, eller at det påvirker effektiviteten på arbeidet.

Drivstofforbruket i en traktor er knyttet til tre hovedfaktorer. Motorbelastning, vedlikehold og innstilling av maskiner, og god kjøreteknikk.

Belast motoren optimalt

En moderne motor er konstruert for å gå med høy belastning og drivstofforbruket er lavest når motoren belastes optimalt. God tilpasning av redskap til traktoren og rett kjøreteknikk kan øke belastningen og dermed redusere forbruket.

Ikke slurve med vedlikeholdet

Dårlig vedlikehold som tette filter, støvete radiator eller slitte dyser vil øke forbruket når mer av energien må brukes på å suge inn luft eller forbrenningen i motoren ikke er optimal i stedet for å utføre arbeid.

Slipp gassen og gir opp!

Som sjåfør velger du selv kjøreteknikk. Kjøreteknikken din påvirker direkte forbruket. Til mange oppgaver kjører vi med for lav motorbelastning og traktoren går for lett med for høyt turtall. Optimal motorbelastning kan ligge i området 75 prosent av full, men vil variere mellom merker. Reduser tur­tallet og kjør heller på et tyngre gir. En ny traktor vil styre turtall selv. Bruk automode og stol på teknologien, det lønner seg!

Utnytt ECO-mode på kraftoverføringa

Eco-PTO gir samme hastighet, men ved et lavere turtall og mindre kraft. ECO-mode vil i mange tilfeller være tilstrekkelig til å håndtere slåmaskina, riva og eventuelt også pressa. Fordelen er opptil 30 prosent redusert drivstofforbruk sammenliknet med normal, mindre slitasje og støy i hytta. Sjekk instruksjonsboka for å se hvor du med fordel kan utnytte dette.

Reduser hastigheten

Ved å redusere kjørehastigheten fra 50 til 45 km/t over en strekning på 5 km bruker du ca. 40 sekunder med tid, men kan spare betydelig på drivstofforbruket. Dette gjelder spesielt ved transport på vei på grunn av mer optimalt turtall på motoren.

Unngå tomgangskjøring

Tomgangskjøring produserer intet arbeid, men forbruker drivstoff. Det er ikke uvanlig at en traktor kan ha så mye som opptil 40 prosent tomgangskjøring. Må du vente noen minutter, slå av motoren og start heller et minutt før hvis elektronikken trenger et minutt på å komme i gang. Har du et online system som for eksempel John Deere Operations Center kan du enkelt følge hvor mye tomgangskjøring hver traktor har. Du vil bli overrasket!

Reduser dekktrykket ved kjøring på åker

Med en gitt traktor vil dekktrykk være den største enkeltfaktoren som påvirker forbruket uavhengig av hva som henger bak. Lavt dekktrykk reduserer hjulsluring og reduserer forbruket i størrelsesorden 15 prosent. Moderne dekk kan tåle dekktrykk godt under 1,0 bar, og samtidig ha relativt gode kjøreegenskaper på vei. At redusert jordpakking også er et resultat av redusert dekktrykk kommer som en bonus.

Bytt eller slip alle kniver jevnlig

Sløve kniver kan øke forbruket med opptil 20 prosent. Bruk tid til å bytte eller slipe opp sløve kniver på slåmaskina, pressa eller snitteren ved behov.

Planlegg kjøringa

Hold jevn hastighet og unngå start og stopp. Har du mulighet til det, legg opp til bredere vendeteig så du kan snu uten å stoppe. God planlegging i kombinasjon med for eksempel en sporfølger gir deg mulighet til å legge opp kjøring som kan spare deg for et drag, redusere antallet start og stopp på vendeteigen, og utnytte kapasiteten på maskinene optimalt.

Grasslått

Drivstofforbruket ved grasslått påvirkes av en kombinasjon av hvilken PTO mode du bruker, hvor godt du utnytter kapasiteten på maskinen og hvor slitte knivene er. Slip eller bytt ut kniver, bytt til ECO-PTO og utnytt hele bredde an slåmaskina. Frontmontert slåmaskin i kombinasjon med sidemontert eller butterfly øker kapasiteten og kan belaste motoren mer optimalt og redusere forbruket. Dessuten åpner det for større fleksibilitet i valg av kjøremønster.

Fortørking

Transport av vann er bortkastet og koster energi. Fortørking til 30 prosent tørrstoff kontra 15 prosent halverer antallet rundballer. Det reduserer drivstofforbruket i alle ledd fra pressing og pakking til transport hjem.

Pressing av rundballer

Tynne skår krever lenger kjøring og høyere hastighet, noe som resulterer i større forbruk. Samle tynne skår. Tykke jevne skår utnytter kapasiteten i pressa og belaster traktoren bedre. Riktig innstilte motskjær og skarpe kniver er avgjørende for å redusere forbruket. Vurder behovet for kuttelengde på graset og juster hvor mange kniver som er montert i pressa. Jo flere kniver som er montert, jo større blir motstanden og dermed forbruket av drivstoff.

Presisjonsteknologi

Overlapp og dårlig utnytting av bredden på maskinene øker forbruk og maskin­timer. En enkel sporfølger med tilhørende GPS-antenne vil være en rimelig investering og noe de færreste vil angre på etter å ha lært seg å bruke den.