Forskjellig

Smått til nytte

Holdbare kyr gir bedre økonomi

En studie som snart skal publiseres fra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) viser en positiv sammenheng mellom kyrnes produktive livslengde og gårdens økonomiske resultat. Det går fram at melkekyrnes alder er positivt relatert til teknisk effektivitet, driftsmarginer og ytelse. I en delstudie kom det fram at det er mer strategiske beslutninger enn dyrehelse som påvirker hvor lenge kyrne blir på fjøset. En faktor er rekrutteringskviger presser ut kyr og det kan være grunn til å tenke over om kvigeoppdrettet kan reduseres. I gjennomsnitt utrangeres ei svensk ku etter 2,5 laktasjoner.

Husdjur 11/2022

Tidlige tegn på luftveissjukdom

Å oppdage tidlige tegn til luftveissjukdom gjør at en kan komme tidlig i gang med behandling og det har mye å si for utfallet. Veterinær i Merck Animal Health anbefaler å alltid følge med på kalvens hode og ansikt, og tenke etter hvordan vi selv følger det når vi får en forkjølelse. Kløende og våte øyer, ører som henger litt ned, mer sikling og slikking av neseborene er tidlige tegn hos kalver som er i ferd med å få en luftveissjukdom. Senere kommer tydeligere symptomer som feber, tung pust og hoste, men da vil resultatet av behandlingen være mer usikkert. Lungeinfeksjoner hos kalv kan ha langvarige – og kostbare – effekter. Forskning har vist at kalver som har en lungekonsolidering (luften i de små luftveiene erstattet av væske eller celler) på 3 cm produserer 525 kg mindre melk på første laktasjon. Kviger som blir diagnostisert med en lungekonsolidering ved 60 dagers alder vil bli senere drektige og kalver med lungelesjoner ved tre måneders alder har statistisk sikker mindre sannsynlighet for å overleve første laktasjon.

www.dairyherd.com

Smått til nytte

1-2-3-regelen for råmelk

Irske Agriland kommer med følgende enkel huskeregel for råmelksregel:

1-Bruk første utmelkingen fra kua etter kalving, 2- gi kalven råmelk innen 2 timer og 3- gi kalven minst 3 liter.

www.agriland.ie

Mer melk gir raskere sårheling

En undersøkelse ved Universitetet i Guelph i Canada så på hvilken betydning melkemengden hadde for hvor fort sårene etter avhorning grodde. 40 kalver fikk normal melkefôring (opp til 15 liter i døgnet) og 40 fikk 6 liter i døgnet. Alle kalvene ble avhornet tre uker gamle. Sårhelingen ble studert to ganger i uken etter avhorning, og konklusjonen var at den gikk raskere hos kalvene som fikk mest melk. Det ble også observert at kalvene som fikk mest melk var mer aktive.

Hoard`s Dairyman november 2022

Monner lite å bli vegetarianer

Professor Frank Mitloehner uttalte på et webinar i regi av University of California at overgang til å bli vegetarianer bare vil redusere utslippene av CO2-ekvivalenter med 800 kg. En flytur over Atlanteren gir utslipp på 1,6 tonn CO2-ekvivalenter per person. En person må dermed være veganer i to år for å gjøre opp for en eneste transatlantisk flyging.

Hoard`s Dairyman november 2022

Avl for spisekvalitet

Mengden av intramuskulært fett har betydning for mørhet, saftighet og smak og er derfor en egenskap som det er ønskelig å forbedre. Utvikling av bildeteknologi for bestemmelse av intramuskulært fett har nå kommet så langt at de matematiske modellene kan beregne innholdet av intramuskulært fett. SEGES Innovation i Danmark arbeider nå med å skaffe et grunnlag for å beregne genomiske avlsverdier for intramuskulært fett. De antar at dette kan tas i bruk mot slutten av 2023. Foreløpige tall viser at kvigene har 1,5 prosent mer intramuskulært fett enn oksene og at krysningsklaver med angusfedre har høyest innhold fulgt av Charolais.

Kvægnyt 2/2023

Ku og kalv i Europa

Forskere i Sverige, Frankrike, Italia, Sveits, Tyskland og Østerrike intervjuet til sammen 104 bønder som hadde erfaring med å la ku og kalv gå sammen. Konklusjonen var at interessen er økende for å la ku og kalv gå sammen. Hvor lenge kalven kunne die og hvor stor del av døgnet ku og kalv fikk gå sammen varierte veldig mye både mellom besetninger og land. De fleste bøndene så stressrelatert atferd når ku og kalv separeres, og mange strategier ble anvendt for å redusere problemet. Utformingen av fjøset ble sett på som en utfordring for å kunne la ku og kalv gå sammen en periode etter kalving.

Husdjur12/2022

Forebygg cyster på eggstokken

Cyster på eggstokken er store eggblærer (follikler) der det ikke skjer eggløsning. Behandlingen er hormoner, men det er også mulig å forebygge. Kyr som er i for godt hold av avsining har 2,5 ganger høyere risiko for å få eggstokkcyster kan vi lese i Hoard`s Dairyman. Problematiske kalvinger er også en faktor som øker risikoen for cyster.

Hoard`s Dairyman 25. september 2023

Størrelse ikke avgjørende for økonomien

Mindre melkebruk har lettere for å takle dårlige tider gjennom mer eget arbeid. Det er vanskeligere for større bruk, sa Susanna Bååth Jacobsson i Växa Sverige under SLUs «mjölkvecka». Hun basert seg på statistikk fra EDF (European Dairy Farmers). En oppfølging av 21 gårder i Frankrike, Tyskland og Belgia som har vært med i EDF i 10 år viste at til tross for økt produksjon pr. ku og flere kyr så var lønnsomheten uforandret. Susanna Bååth Jacobsson mener en forklaring kan være for rask vekst. – Vi ser ofte at en springer fort for å få stordriftsfordeler, det det er ikke alltid at det synes i tallene.

Husdjur 11/2022

Årsaker til dårlig fôreffektivitet

I det danske DMS-systemet brukes begrepet energiutnyttelse for å måle hvor effektivt omsetningen av fôr til melk og kjøtt er hos melkekyr. Variasjonen mellom besetninger er stor og Seges har basert på ulike prosjekter prøvd å se på faktorene bak variasjonen. Tallene kan ikke legges sammen da faktorene påvirker hverandre.

  • Ustabil fôring (2-5 %)

  • Overfôring med energi (2-6 %)

  • Sjukdom (klauver, sur vom, ketose) (2-3 %)

  • Stress og uro (1-2 %)

  • Store variasjoner i hold (1-2 %)

  • Overskudd av protein (2-4 %)

  • Fôrspill (2-3 %)

Kvæg 10/2022

Kronisk jurbetennelse står for halvparten av tapet

Jurbetennelse er en kostbar sjukdom. Nå har forskere fra Sverige og Nederland kommet fram til at de kroniske jurbetennelsene står for halvparten av de økonomiske tapene ved jurbetennelse i en besetning. Tapene skyldes risiko for smittespredning, økt risiko for utrangering og redusert ytelse. Forskerne anbefaler at en er ekstra oppmerksom på de kroniske jurbetennelsene slik at de ikke går under radaren.

Bovi oktober 2022