Avl

Genotyp dyra før beiteslipp

Genotyping gir avlsplanen best mulig grunnlag for valg oksevalg.

Hanna Retzius Storlien

Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

472 Gina (datter av 24000 VR Bestman), 494 Lene K (datter av 11858 Vesterdal) og 495 Legevisita K (datter av 11887 Brustuen) ute på sommerbeite. Bestill genotyping så fort som mulig, så rekker du å sette i GS-merket før dyra slippes ut for sommeren.

Foto: Eva Husaas

Våren er rett rundt hjørnet og det nærmer seg sommer og beiteslipp. De fleste er for lengst ferdig med å planlegge hvilke kviger som skal insemineres før beiteslipp, og hvilke som skal vente til høsten. Noen henter kanskje inn dyr puljevis for inseminering, mens andre har dyra i nærheten og praktiserer inseminering utendørs. Uansett hva slags strategi en bruker er det noe som må være på plass før den dagen insemineringa skal skje, nemlig en avlsplan med oksealternativer.

Gi avlsplanen best mulig grunnlag

Geno avlsplan tar seg av oppgaven med å finne gode oksealternativer, men du som produsent kan bidra sterkt ved å gi avlsplanen best mulig grunnlag for utvelgelsen. Ved å genotype dyra får Geno avlsplan viktig info om dyrets egenskaper og potensial. Det er her du legger grunnlaget for fremtidens avlsdyr i din besetning. All info fra genotypingen bidrar med å koble sammen de beste kombinasjonene, og sikrer at alle dyrets styrker og svakheter blir hensyntatt. En avlsplan med dyr som er genotypa gir langt høyere presisjon i å «designe» rett profil på neste generasjon. Alternativet er en avlsplan som baserer seg på avlsverdien dyret får tildelt når det blir registrert inn i Kukontrollen som kalv. Denne avlsverdien er et gjennomsnitt av mor og far og kan avvike betydelig fra dyrets faktiske avlsverdi.

Får info om bærerstatus

Ved å genotype får du også oppgitt bærerstatus for de tre genetiske defektene vi tester for (BTA8H, BTA12 og AH1). Bærerstatusen finnes i Geno avlsplan under hvert dyr som er genotypet, og avlsplanen sørger for at en bærer av en genetisk defekt aldri blir koblet sammen med en okse som bærer samme defekt. (Les mer om genetiske defekter i Buskap 1-2023: se buskap.no «Enkeltgener – hva er det?»)

Genotypingen kan dessverre ikke avdekke om kvigekalver født som tvilling med oksekalver har Freemartin-syndrom (er ufruktbare). Les mer om Freemartin i Buskap 1–2023 (du finner artikkelen på buskap.no).

Bestill genotyping i god tid før beiteslipp

Det eneste du trenger å gjøre for å gi Geno avlsplan best mulig datagrunnlag, er å bestille genotyping i Kukontrollen, sette i GS-merket når det kommer med posten, og sende ørevevet i retur. Så fort resultatet er på plass tar Geno avlsplan seg av resten av jobben. Selv om dette er «fort gjort», bør en være ute i god tid. Det er anbefalt å bestille genotyping så fort som mulig etter kvigekalven er innregistrert i Kukontrollen. Det tar 10 dager fra kalven er innregistrert til det er mulig å bestille genotyping. På den måten sikrer du at resultatet er på plass i god tid før inseminering. Genotyping gir naturligvis likt resultat uavhengig av alder på dyret. Hvis du ikke har genotypet dyrene dine enda og du planlegger inseminering i løpet av sommeren/høsten 2023, så er det fortsatt ikke for seint. Bestill genotyping så fort som mulig, så sikrer du at du får satt i GS-merket før dyrene slippes ut. Da er resultatet på plass i god tid før inseminering.

Kvigekalver vises i bestillingslisten så snart de er meldt inn i Kukontrollen. Det må imidlertid ha gått minimum 10 dager siden kalvinga ble registrert, før det er mulig å huke av for bestilling. Aktuelle kvigekalver for embryoproduksjon genotypes på Geno sin regning, og prøveutstyr blir automatisk utsendt til de dette gjelder.

Gratis tang

Geno har sendt ut én gratis tang til samtlige medlemmer i Kukontrollen med NRF-dyr i besetningen. Prøven tas i øret ved påsetting av merke. Merket viser at dyret er genotypet. Nålen med vevsprøven skal ned i et rør med væske og legges i lynlåspose med påklistret etikett med produsentnummer og individnummer. Deretter sendes prøven til Biobank i vedlagt svarkonvolutt. Etter det er det bare å vente på at resultatet dukker opp i Geno avlsplan og Kukontrollen. Dyrene som er genotypet vil få et GS-ikon. Nøye beskrivelse for hvordan genotypingen skal utføres er vedlagt med prøveutstyret.

Hvordan bestiller jeg genotyping?

Prøveutstyr for genotyping bestilles på medlem.tine.no under «Styring og planlegging/Avlsplanlegging/Bestille genotyping NRF». Det kan bestilles for akkurat de NRF- hunndyrene en måtte ønske, men de må ha sikker/usikker seminfar. Dyret må være minimum 75 prosent NRF, det er ikke mulig å bestille genotyping av kryssingsdyr eller andre raser enn NRF. Alle dyr som kommer opp i bestillingslisten er innenfor disse kravene.