Organisasjon

Geno medlem

Redigert av
Ingunn Nævdal

Endring i distribusjon av eliteokser fra juni 2023

Nye eliteokser fra juni vil bli distribuert etter et annet mønster enn det som har vært vanlig. Denne gangen er det Øst-Vest-ruta fra Ree, Vestlandsruta fra Særheim og Nord Norge-ruta fra Hallsteingård som vil få tilgang på de nye eliteoksene først.

Bakgrunnen for endringen skyldes at flere har gitt innspill på at rekkefølgen på utdeling av de nye eliteoksene bør endres innimellom, og at perioden fra mai til oktober ble veldig lang. Vi har derfor tatt hensyn til dette og endret oppstart for utsending av nye eliteokser til 5. juni. Dette betyr igjen at de siste som får utdelt nye eliteokser vil få disse første uka i juli (uke 27).

Kampanjer i 2023

For tiden pågår det en kampanje om feltapparatet i Geno som vi har kalt «Feltløftet». Dette handler om at vi ønsker å løfte frem inseminørene og den viktige jobben de gjør ute på gårdene. Seminteknikerne og inseminerende veterinærer betyr mye for virksomheten til Geno og driften for den enkelte produsent. Det gjennomføres derfor aktiviteter for å synliggjøre dette.

I juni starter Sommermelk-kampanjen. Dette er en tilsvarende kampanje som har vært i de seinere år. Kampanjen gjennomføres i samarbeid med Tine og OS ID. Målet med kampanjen er å stimulere til mer sommermelk og med det jevnere melkeleveranse gjennom året. Det blir en redusert pris for REDX kjønnsseparert sæd på NRF i kampanjeperioden.

Til høsten kommer det en ny kampanje. Hva denne skal handle om vil det bli informert om seinere.

Digitale medlemsmøter

Geno arrangerer jevnlig åpne digitale fagmøter for medlemmer og andre interesserte. Det blir varslet om disse på geno.no og på Facebook. De som ikke kan delta på møtet har mulighet til å se møtene i opptak. Lenker til disse opptakene finner du på www.geno.no/fagstoff-og-hjelpemidler/webforedrag-og-video.

Møtene som er arrangert hittil i 2023 er:

  • Genteknologi og presisjonsavl

  • Justering av avlsmålet for NRF

  • Nytt avlsmål for NRF

    Onsdag 12. april var det et felles digitalt møte for medlemmer i Norsvin og Geno som handlet om genteknologi og presisjonsavl. Det var over 100 som deltok og det er mulig å se presentasjonen i opptak.

Styreleder i Geno gjenvalgt

Tommy Skretting fra Varhaug i Rogaland ble valgt inn som nytt styremedlem i Geno.

Foto: Oda Christensen.

Vegard Smenes ble gjenvalgt som styreleder og Anne Margrethe Solheim Stormo ble gjenvalgt som nestleder på årsmøtet i Geno 20.-21. mars 2023. Tommy Skretting fra Varhaug i Rogaland ble valgt inn som nytt styremedlem. På www.geno.no/medlem/eierorganisasjon/styret-i-geno/ finner du mer informasjon om styremedlemmene i Geno.