Helse/Fruktbarhet/Dyrevelferd

Bruken av SpermVital øker internasjonalt

SpermVital-teknologien får stadig bedre fotfeste internasjonalt. Salget til de internasjonale kundene økte med 28 prosent i 2022, og godt over 80 prosent av alle SpermVital-dosene selges nå utenlands.

Nils Christian Steig

Daglig leder i SpermVital as

ncs@spermvital.com

De sveitsiske melkeprodusentene Glenn Studer og Richard Hasle har tatt i bruk SpermVital-teknologien for å øke sjansene for å få kalv i kua.

Foto: Swissgenetics

SpermVital-teknologien har i flere år hatt et solid fotfeste i både Sveits, Østerrike og Polen. De siste par årene har også Finland utviklet seg svært positivt for SpermVital. De finske bøndene har vist stor entusiasme for den norskutviklede teknologien, og Finland er nå et av de største markedene for SpermVital.

Levende spermier i inntil 48 timer

Også i Finland foregår det en konsentrasjon av melkeproduksjonen og brukene øker i størrelse. For å lette inseminasjonsjobben, og for å kunne inseminere flere dyr samtidig, har svært mange tatt i bruk SpermVital-doser som gir et dobbelt så stort inseminasjonsvindu for inseminøren. Kyrne kan insemineres så snart man ser et sikkert brunsttegn og så vet bonden at kua har friske, befruktningsdyktige spermier til stede i børen i opptil 48 timer.

Også i Finland øker bruken av kjøttfesæd på melkekyr, og det selges også mye SpermVital-sæd fra kjøttfe. De finske bøndene betaler 145 kr ekstra for en SpermVital-dose – en merpris som de synes å være vel verdt.

SpermVital viser klare fordeler i Østerrike

I Østerrike økte salget i fjor etter at en det ble publisert en artikkel i fagbladet Flechvieh. Artikkelen var et resultat av en masteroppgave hvor forfatterne hadde sammenlignet befruktningsdata fra 2015–2019. De kunne vise til at SpermVital-sæden ga høyere ikke-omløpsprosent enn ordinære sæddoser. På kviger ga SpermVital 6 prosentpoeng høyere ikke-omløp og på kyr 4,4 prosentpoeng høyere ikke-omløp i gjennomsnitt. Forskjellen mellom de to sædtypene økte med antall omløp, slik at SpermVital-sæden, relativt sett, ga en større fordel på typiske problemkyr. SpermVitals FoU-sjef i SpermVital, Marja Mikkola, sier at en mulig forklaring kan være at en del problemkyr har svake brunsttegn og at tidspunktet for høybrunsten derfor kan være vanskelig å bestemme. En annen forklaring kan være at det er avvik mellom det faktiske eggløsningstidspunktet og brunstsymptomene.

Bedre resultat på omløperkyr

Kalvingene ble undersøkt, og også her viste SpermVital en tydelig fordel. Til sammen 2 436 kalver ble født etter mer enn en inseminasjon. Det viste seg at 52,9 prosent av kalvene ble født etter bruk av ordinær sæd som utgjorde 62,2 prosent av inseminasjonene. Selv om SpermVital bare hadde blitt brukt til 37,8 prosent av inseminasjonene var 47,1 prosent av kalvene resultat av bruk av slik sæd. Altså forholdsmessig langt flere kalver født etter bruk av SpermVital-sæd sammenlignet med ordinær sæd på omløperkyr.

Figur 1. Ikke-omløp 90 dager for ordinær sæd og SpermVital-sæd brukt på kyr og kviger i Østerrike 2015–2019.

Figur 2. Inseminasjon og kalvinger pr. sædtype n=antall inseminasjoner

Positiv utvikling i andre markeder

Også i så ulike markeder som Polen og Sveits øker salget av SpermVital-doser jevnt og trutt og SpermVital as jobber nå systematisk for at teknologien skal bli enda bedre kjent.

Polen er et utpreget lavkostland, hvor prisen på sæddosene presses hardt. Allikevel er de polske bøndene villige til å betale et betydelig merpris for SpermVital-sæden. SpermVital tar samme lisensavgift uavhengig av land. Sveits er i andre enden av skalaen når det kommer til pris, og fruktbarheten er i utgangspunktet svært god, men fleksibiliteten som SpermVital-dosene gir har stor verdi for de sveitsiske bøndene.

Irske bønder får tilbud om SpermVital-sæd

Fra og med våren 2023 så får også irske bønder tilbud om SpermVital-sæd. Det er det irske avlsselskapet, Dovea Genetics, som nå vil tilby teknologien til sine medlemmer. I Irland er det en svært konsentrert kalvingssesong og Dovea Gentics direktør, Ger Ryan, antar at SpermVital i første rekke vil bli brukt for å sikre konsentrert kalving. Han forventer at SpermVital-sæden i hovedsak vil komme fra kjøttfe, da kjønnsseparert sæd i stadig større grad benyttes på de kyrne som man ønsker å avle på.