Avl

Stor framgang for jureksteriøret på NRF

Det er en sterk positiv utvikling for jureksteriørindeksen i NRF-avlen. Ser vi også dette når vi vurderer kua på fjøsgulvet ute hos mjølkeprodusentene?

Håvard Melbo Tajet

Leder avdeling for Forskning, utvikling og implementering i Geno

For å svare på om det som observeres på fjøset stemmer med indeksutviklingen, har vi gjort en analyse av alle eksteriørvurderte dyr fra 2016 og fram til i dag. Analysen består av data fra nær 117 000 NRF-kyr. Vi har korrigert for vurderingsår og måned, laktasjonsnummer, antall timer siden mjølking og hvorvidt kua er tre-spent. Basert på denne analysen har vi sett på utviklinga i forhold til fødselsår på kua.

God utvikling på jurfeste bak

Figur 1: Fenotypisk utvikling i eksteriørpoeng for jurfester fra fødselsåret 2015 og fram til 2021.

Figur 2. Jurfeste framme og bak

Resultater for jurfester er vist i figur 1. Vi ser at jurfeste framme har holdt seg stabilt rundt 5,4 (se illustrasjon) mens for jurfeste bak, både bredde og høgde har vi hatt god utvikling på rundt 0,5 poeng og ligger nå på 4,8 poeng. Vi har nå førskjøvet vektlegging fra jurdybde til jurfester og forventer at vi skal øke framgangen for disse egenskapene ytterligere.


Størst framgang for jurdybde

Figur 3: Fenotypisk utvikling i eksteriørpoeng for midtband (jurbotn), jurdybde og jurbalanse fra fødselsåret 2015 og fram til 2021.

Figur 4. Jurbotn, -dybde og -balanse

For midtband (jurbotn) har vi i forbindelse med siste justering av avlsmål diskutert vanskeligheten med å få framgang på grunn av krevende korrelasjoner til både speneplassering og øvrige jurfester. Likevel ser vi en svak framgang på 0,2 poeng (Figur 3). Jurdybde er den juregenskapen med størst vektlegging. Naturlig nok ser vi også størst framgang her.

Gjennomsnittet har økt fra 5 til 6 poeng. For jurbalanse regner vi at NRF er ganske nær optimum og vi ser av figur 3 at vi holder nivået.
Litt kortere spener

Figur 5: Fenotypisk utvikling i eksteriørpoeng for spenelengde og -tjukkelse, samt speneplassering framme og bak fra fødselsåret 2015 og fram til 2021.

Figur 6. Spenelengde, tjukkelse, - plassering

Spenelengde har gått noe ned (Figur 5) mens spenetjukkelse har holdt seg stabil. Spenelengde og tjukkelse er korrelert til jurhelse slik at større spener gir høgere celletall og mer mastitt. Spenestørrelse er også negativ korrelert til holdbarhet. Det har vært et mål å redusere speneavstanden framme. Dette har vi ikke lykkes helt med. Samtidig har speneplassering bak gått i retning litt mer vidstilte. Dette er ønskelig, men ikke på bekostning av speneplassering framme. Vidstilte bakspener korrelerer med vidstilte framspener. Dette er grunnen til at vi nå har økt vekta på speneplassering framme. Som tidligere diskutert kan dette gå ut over speneplassering bak.

Framgang for egenskaper som er viktig for holdbarhet

Jurfester og jurdybde er de viktige egenskapene for holdbarhet og her ser vi god framgang. Vi forventer med bakgrunn i avlsmålsendringene i vinter at framgangen for jurfester og spesielt jurfeste framme vil øke, mens framgangen for jurdybde vil dempes noe. For jurbalanse og midtband har vi opprettholdt nivået. For speneplassering ønsker vi å endre utviklinga av speneplassering bak, slik at vi får god framgang. Da kan vi ikke forvente større speneavstand bak. Som en oppsummering kan vi si at vi har god framgang for mange viktige jureksteriøregenskaper. Jura på kuer født 2021 er betydelig bedre enn de som blei født i 2015. Med det trykket vi har på jureksteriør i avlsmålet forventer vi at vi skyter ytterligere fart og at framgangen fordeler seg bedre enn før på de viktigste egenskapene.