Ny Geno-pod: Dyrevelferdsprogrammet så langt

I denne episoden av Genopodden har vi besøk av spesialveterinær Åse Margrethe Sogstad fra Animalia, som skal snakke om dyrvelferdsprogrammet.

Jurslippsindeks under utvikling

Geno har satt i gang et prosjekt for å utvikle en jurslippindeks. Dette er krevende fordi det er vanskelig å finne nok data av god kvalitet, men målet er å ha en første versjon klar før utgangen av året.

Krysser med NRF for god helse og fruktbarhet

Brødrene Gobetti i Scandiano i Italia prioriterer helse
i besetningen og er overbevist om at dette vil bli svært viktig for framtidas melkebruk.

God planlegging gir godt bygg

For alle trinnene i en utbyggingsprosess gjelder det å starte i god tid med planleggingen.

Kalvingsbinger i båsfjøs

Det er holdforskriften for storfe, samt veilederen for denne forskriften som legger føringene for hvordan kalvingsbingene utformes. Fra og med 01.01.24 vil det bli krav om kalvingsbinge også i båsfjøs.

Plansiloer blir kufjøs

Brattlendt, nabogrense og bekk tett på fjøset gjorde at Lars Høvren måtte tenke kreativt da han skulle planlegge ombygging av båsfjøset til løsdrift.

Påbygg først – i-mek kommer senere

Torstein Rørstad har skrelt vekk kostnadene til i-mek. Fjøset skal bygges nå og så får teknikkinvesteringene komme når han har fått betalt ned en del på fjøslånet.

Kalven krever luksusliv

Bøndene forhandler med staten om levelige vilkår. Forhandlinger pågår kontinuerlig i din egen bedrift også! En misfornøyd kalv streiker ved å vise tegn til sjukdom, mistrivsel eller dårlig tilvekst. Den krever et luksusliv! Og et minstekrav må være nok næring av god kvalitet.

Genetiske sammenhenger mellom melk og andre egenskaper

Det er viktig å kjenne de genetiske sammenhengene mellom egenskapene vi avler for. Hvis ikke kan avlsarbeidet gi utilsiktede resultater. Sammenhengene til melkeavdrått er sentrale.

Gamalosten – kanskje verdas sunnaste ost

I ei tid der mange er opptatt av kosthald og helse, finst det ein ost som få veit om og som glir rett inn i norske og internasjonale kosthaldsråd.