Økonomiske muligheter ved å kombinere ulike storferaser

Bilde …

Under Storfe 2023 presenterte Trond Arne Asbjørnsen, «kvigeangstens far», sin erfaring med å ta bevisste valg på avlssida i egen besetning.

Få fart på avlsframgangen i besetningen med GS

Bilde …

Genomisk seleksjon og økt tilgang til kjønnsbestemt sæd gir gode muligheter til å oppnå raskere avlsfremgang i egen besetning. Det enkleste avlstiltaket man kan gjøre i egen besetning er å GS-teste besetningen.

Styr drifta etter egne tall

Bilde …

Egil Ryen har alltid vært opptatt av å finne tall som kan være nyttige for å avsjekke hvordan drifta går og finne områder som kan forbedres.

Avl mot spel i eliteseria

Bilde …

For å skape god avlsmessig utvikling på kyrne dine, samtidig som ein opprettheld kjøttproduksjonen og betrar økonomien treng du ein plan!

Frihet til å velge melkeproduksjon

Bilde …

Mulighetene ligger i menneskene, interessene og ressursgrunnlaget på gården. Tre generasjoner gårdbrukere på Hattestad i Lillehammer kommune er et godt eksempel på hvordan ulike generasjoner forvalter ressursene på en gård ved å gjøre gode valg i den tida de forvalter eiendommen.

Sammenligning av Holstein, Jersey og NRF

Bilde …

Vi får stadig gode tilbakemeldinger om hvordan NRF presterer ute hos kunder i andre land, men hvordan resultatene er sammenligna med andre raser under norske forhold har vi ikke hatt så god dokumentasjon på tidligere.

Dyreblikk og engasjement gir høy livstidsproduksjon

Bilde …

Hva gjør at noen får til robuste dyr som melker mye før de slaktes? Vi dro på besøk til Kjell Brørs og Gro Warmbo for å forsøke å finne ut hva de gjør som gir holdbare dyr med høy total ytelse.

Genetisk trend for holdbarhet på NRF

Bilde …

Rekrutteringskostnadene i mjølkeproduksjonen er store, enten man må kjøpe inn dyr eller baserer det på eget oppdrett. En vesentlig del er ytelses- og effektivitetsøkningen fra første til seinere laktasjoner.

Stordal samdrift lukkast med bevisst avlsstrategi

Bilde …

Samdrifta var tidleg ute med å genotype kvigene, og heile buskapen er i dag testa. Dermed er buskapen også ekstra interessant for Geno å få eksteriørvurdert kyr i. Med årlege eksteriørvurderingsrunder kjenner eg difor buskapen godt og dette vert utnytta i avlsrådgivinga.

Hva er verdien av ett avlspoeng?

Bilde …

Hvor mange kroner utgjør et poeng ekstra i samla avlsverdi? I denne artikkelen ser vi nærmere på dette og gir noen eksempler på økonomisk utbytte av avlsarbeid.