Avlslesestoff til helga

Hvis du ikke alt har fått lest det er det mye aktuelt avlsstoff i Buskap nr. 4.

Feedlot med 50 000 dyr

50 000 kastrater og kviger på ett anlegg som eies av et selskap som årlig fôrer fram 1,2 millioner storfe er virkelig industriell husdyrproduksjon.

Fem fordeler med automatisk fôring

LandbrugsAvisen i Danmark liste ri en artikkel opp fem fordeler med automatisk fôring.

Forsøk med ku og kalv sammen i Danmark

Dansk økobesetning med i forsøk på å finne løsninger for at ku og kalv  kan gå sammen i lengre tid etter kalving.

Strategi for slåtten

Slåtten nærmer seg og spørsmålet er hva som er strategien din.

Importoksene får norske indekser

Nå får Viking Rød-okser indekser og avlsverdier basert på Genos avlsverdiberegning.

Rekordhøy semintilslutning

Semintilslutningen har passert 87 prosent og det er ny rekord.

Aktuelt om beite

Beite er ofte lønnsomt er en av artiklene om beite du kan lese i Buskap nr. 4

Kyr ombord på verden første flytende fjøs

33 kyr har tatt i bruk fjøset som er bygd på en flåte i Rotterdam.

Rapport ønsker kastrattillegg

AgriAnalyse foreslår i en rapport et kastrattillegg for å øke grovfôrandelen i ammekuproduksjon.

Halvparten kolla av eliteoksene

Av eliteoksene som skal brukes fra mai til oktober er 10 av 21 kollet og to er homozygot kollet.

Øko-melka bryter 30-prosentgrensen i Danmark

Etter å ha ligget stabilt på 28 - 30 prosent av melkesalget, gjorde økomelka et byks i 2018.

Dette får bonden for melka

Melkeprisen i Europa i mars på samme nivå som siste 12 måneder.

Mest brukte NRF-okser siste 12 måneder

Her kommer en oversikt over de mest brukte NRF-oksene siste året (fra mai 2018 og ut april 2019).

Test av skraperoboter

Går du med planer om å investere i skraperobot? Da bør du lese den FarmTest av skraperoboter fra Seges i Danmark.