Buskap på mobil

Bilde …

Vi har gjort litt endringer på buskap.no på mobil, og håper flere benytter seg av denne kanalen til å finne fagstoff.

Det gode bondeliv i endring

Bilde …

Økologisk drift, arbeidsplass på gården til begge, voksent brukerpar, ku og kalv sammen og bygge etter ressursgrunnlag var viktige elementer i søknaden til Innovasjon Norge.

Viktige detaljer i fjøset

Bilde …

Fôrbrett og gangarealer er viktige detaljer vi må være oppmerksomme på for å tilfredsstille dyras behov.

Grovfôret bestemmer

Bilde …

Grovfôrets fordøyelighet er avgjørende for valg av kraftfôr – velg billig hvis du kan, dyrt hvis du må.

Har rundet 500 SenseHub-anlegg i Norge

Bilde …

I sommer oppgraderte Pål-Helge Haugse i Herøysundet aktivitetsmåleren sin, og gikk fra Heatime til SenseHub. Med dette sørget mjølkeprodusenten fra Hardanger for at antallet norske SenseHub-brukere nå har rundet et halvt tusen.

Å bruke mye tid på dyra betaler seg

Bilde …

Selv i en travel hverdag prioriterer Frode Størseth stell og kos med dyra, og er sikker på at det er viktig for å lykkes som ammekuprodusent.

Viktige detaljer i fjøset

Bilde …

Fôrbrett og gangarealer er viktige detaljer vi må være oppmerksomme på for å tilfredsstille dyras behov.

Vanntilgang som indikator for velferd

Bilde …

Tilgang til nok drikkevann av god kvalitet er en forutsetning for god dyrevelferd, helse og ytelse.

Vestland Viser Vei

Bilde …

Med 650 båsfjøs med kvoter på 98 000 liter i snitt kan veien fram til 100 prosent løsdrift i Vestland fylke synes lang. Men med videreføring av det vellykkede Mjølkeprosjektet og utvidede rammer for investeringstilskudd fra nyttår, mener sentrale aktører at løsdriftsmålet kan nås uten at fylket taper sin relative andel av melkevolumet.

Genotyping – Hvordan påvirkes besetningen min?

Bilde …

Ved å genotype hunndyrene i besetningen din legger du grunnlaget for å planlegge framtidens avlsdyr.