Sommarmjølk på beite før bruk av utmarksbeite

Managementet vårt gir 25 prosent sommarmjølk på slutten av laktasjonen.

«Ring en venn» gjennom vekstsesongen

Registrer, evaluerer, konkretiserer og gjør en endring.

Mer sommermjølk med kvigeinseminering på beite

I beitesesongen er det mer utfordrende å fange brunsten på kvigene og få de inseminert til riktig tid. Med aktivitetsmåling kan du imidlertid gå beitesommeren lyst i møte. Kanskje får du også produsert mer sommermjølk til neste år?

Endelig lyktes det

Anne Bakke Handeland hadde sendt inn mange prøver av seminokse-kandidater før det endelig ble full klaff og avlsstatuett med 12172 Dynjo.

Hva gir avlsmessig framgang?

Avlsteori kan høres litt tørt og kjedelig ut, men det er fornuftig å ha litt grunnleggende kunnskap og forståelse innen avl dersom du ønsker å sikre at besetningen din oppnår god avlsframgang på de egenskapene du vil forbedre. Det er også veldig gøy med avl når en forstår hva som ligger bak tallene, strategiene og valgene som tas.

Beiting for økt konkurransekraft

Norsk melkeproduksjon har to sentrale utfordringer: tap av konkurransekraft mot importert vare og tap av oppslutning rundt norsk husdyrhold. Beiting er et tiltak som kan være med på å bedre situasjonen på begge fronter ved å redusere framstillingskostnaden, og samtidig øke legitimiteten ved å vise fram god dyrevelferd.

Genopodden: Genteknologi – hva skjer?

Det er mye spennende som skjer rundt genteknologi for tiden. Og nettopp det handler denne episoden av Genopodden om.

Fra tømmer til grasfôra kjøtt

Piltingsrud gård har på få år blitt omdannet fra en tradisjonell skogsgård til produksjon av grasfôra anguskjøtt som foredles og selges i egen regi, gårdsturisme og restaurantdrift.

Sikre deg mer sommermelk fra kvalitetsdyr

En kvigekalv fra godkua eller kviga som man har stor tro på, vil gi et verdifullt bidrag til ei skikkelig godku om noen år. 

Verdensrekord i SenseHub-anlegg for ammeku

Norge er nå landet i verden med flest SenseHub-anlegg i bruk i ammekubesetninger.