Hele ti NRF-okser fra Trøndelag på topplisten fra mai 2021

I begynnelsen av mai ble hele 25 NRF-okser valgt ut som eliteokser gjeldende fra mai til oktober 2021. Hele ti okser kommer fra Trøndelag.

Miljørapport: Færre kyr er ikke løsningen på klimagassutslipp

En miljørapport fra organisasjonen World Resources Institute anbefaler at Danmark beholder antall gris og storfe og anbefaler andre metoder for å nå klimanøytralitet.

Ny tanker om grasdyrking

Nye tanker slår dype røtter på Vinstra På søken etter lett utstyr, lave turtall, arter med røtter i ulik dybde og et høstetidspunkt som gir høg nok fordøyelighet og proteininnhold slik at det kan kombineres med kraftfôr med mest mulig norsk korn. Gleden er å utvikle, teste og endre.

Genopodden: Beitebruk

Denne episoden av Genopodden handler om beite, og hvordan sikre de beste grønne enger for storfe. Dagens gjester er veterinær Anne Hege Hunsgaar Tajet (Geno) og rådgiver Stein Jørgensen (Norsk Landbruksrådgivning Innlandet).

Frå fôrunderskot til fôroverskot trass produksjonsauke

Jørgen Helset på Hellesylt i Stranda har med rådgjevingsavtale auka fôrproduksjonen kraftig.

Arealdisponering og rett slåttetid

Mange har et stort uutnyttet avlingspotensial som ligger og venter, og det krever et trent øye og gode verktøy for å realisere det.

Beiting for melkekyr

NLR Innlandet i samarbeid med Tine Rådgiving har skrevet et beiteblad, hvor alle momenter rundt beite for mjølkekyr blir vurdert.

Timotei taklar tre slåttar dårleg – kva gjer me?

Det å auke talet slåttar vil både utnytta meir av vekstsesongen og gi eit meir konsentrert grovfôr. Men med fleire slåttar vil hovudsorten vår, timotei, både bidra lite i ein eventuell tredjeslått og den vil ­heller ikkje tole intensiv drift og vil fort gå ut i enga.

Raigras best ved forsinket slått

Forsøk bekrefter at flerårig raigras opprettholder kvaliteten lenger enn timotei.

Få til et aktivt produsentlag

Øvre Romerike produsentlag ble kåret til det mest aktive produsent­laget i 2017. Avgående leder Lars Egil Lauten har mange tips å komme med for å få til en vital lokalorganisasjon for melkeprodusentene.