Vi trenger mer sommermjølk

Det er ei stor utfordring for både Tine og Nortura at alt for få kyr kalver på etter­julsvinter og vår. Denne situa­sjonen medfører i praksis dårligere mjølk- og kjøttpris til bonden gjennom året. Sammenlignet med jamnare kalving, kan det også medføre mer import enn nødvendig,

Melkesalget økt under koronakrisen

Melkesalget har sakte og sikkert gått ned i mange år, men koronakrisen har fått fart på salget som økte med 14 prosent i mars.

Slåttetider, kløverinnhold og bruk av ensileringsmidler

Hyppig slått og høgt kløverinnhold i enga bidrog positivt til lønnsomheten på et modellert økologisk mjølkebruk i Trøndelags flatbygder.

Grovfôrdyrkingens ABC gir resultater

Det er ikke mangel på kunnskap om grovfôrproduksjon – ­utfordringen er å sette kunnskapen ut i livet.

Genetiske ­defekter – farlig men ufarlig

NRF-populasjonen testes for to genetiske defekter. Les om hvordan disse defektene håndteres i avlsarbeidet.

Over 100 000 NRF-dyr genotypet

23. april nådde Geno en milepæl da antallet NRF-dyr som er genotypet passerte 100 000.

GS-prøver sendes nå til genotyping hver uke

Etter nyttår har det blitt sendt 1 000–2 000 GS-prøver hver andre uke fra Biobank til Neogen, laboratoriet vi bruker i Skottland. Fra februar startet Biobank å sende GS-prøver hver uke for å minske svartiden ytterligere.

Storfeavl for bedre liv for både folk og fe

I debatten har antibiotikaresistens hos mennesker kommet frem som et viktig tema, når det gjelder muligheten for å behandle følgesykdommer av koronainfeksjoner. Geno i er glade for at denne debatten reises både nasjonalt og internasjonalt.

Antibiotikaresistens gir høyere dødstall i Italia

En kronikk i Aftenposten setter søkelys på betydningen antibiotikaresistens har for utfallet av coronapandemien.

Tålmodig arbeid mot målet

Målet for Julie Gjerdingen og Kristian Kjenseth Lundteigener er å bli så bra som mulig på management og grovfôrdyrking og ha ei drift som er bærekraftig ut fra gårdens ressurser.