Det bobler i gjødselkjelleren

33-årige Jørgen Slettmo i Balsfjord i Troms var nesten ferdig med fjøsbygget til 11,1 millioner da han begynte å gruble på om han skulle endre hele opplegget med gjødselhåndteringa.

Gården utvikles gjennom generasjoner

2004-modellen bygges om til 2020-modell.

Nyutviklet stolpe løser korrosjonsproblemet

Fjøssystemer har i samarbeid med Wopas utviklet en ­revolusjonerende stolpe som ikke trenger jording.

Roboten tar drektighetskontrollen

Hos Anne Margrethe Kyllingstad og Martin Folkvord er den vanlige drektig­hetskontrollen nå erstattet av progesteronmålinger i melkeroboten.

Bygde nytt etter 150 år

Det gamle fjøset er 150 år og fortsatt i bruk selv om melkekua i mars i fjor flyttet inn i nybygg med melkerobot.

Satser på REDX i kombinasjon med Charolais

Helge Ruud har tatt i bruk ny teknologi og nytta seg av mogelegheitene som REDX (kjønnseparert NRF- sæd) gir på mjølkebruket. Når han lukkast med dette opplegget, får han gode kvigekalvar etter dei beste dyra og samstundes kan han selja fleire charolaiskrysningar til liv, noko som gir ekstra god betaling.

Har kua god nok eteplass?

Kyr med naturlig eteatferd eter i en halvsirkel rundt seg. Både fôr­opptak og ytelse øker hvis eteplassen er optimal.

Salgssuksess for økomeieri

Rørosmeieriet opplever 20 prosent salgsvekst og ønsker mer lokal økomelk.

Les om sædeksporten i Nationen

Nationen har en omfattende sak om eksport av gener fra norske husdyr.

Ta kontroll på innvollssnylterne

Like sikkert som at gresset spirer når våren kommer, er vissheten om at mange av beitene her i landet inneholder parasitter som har overvintret siden forrige beitesesong. Alle storfe har innvollsparasitter (snyltere), men graden av infeksjon avgjør hvor påvirket dyret blir av dem.