Barn som drakk helmelk var tynnere

Rådene om å velge mager melk beskytter kanskje likevel ikke mot fedme, konkluderer forskere etter en gjennomgang av kunnskapen på feltet.

Ta tyren ved horna

Innan aldersspennet to til seks veker kan ein tilpasse tidspunkt for avhorning etter kva som passar miljø og stell, heller enn etter alder på kalven.

Flaks forfølger den som er godt forberedt

Et budsjett er nyttig for å få innsikt i egen økonomi, avdekke for­bedringsområder og økonomiske utfordringer, men også se de økonomiske mulighetene.

Avvikle eller utvikle

Leveransen per ku har økt fra 5 800 liter til 9 000 liter på 8 år. I den samme perioden er fjøset bygd om fra båsfjøs til løsdrift med mjølkerobot.

Genopodden: Brunst og inseminering kjøttfe

Ny episode av Geno-podden er nå lagt ut. Denne episoden handler om kjøttfe, brunst og inseminering. Både på ammeku og i melkeproduksjon. Per Kristian Groseth (Veterinær) og Kristian Hegglund (TYR) er dagens gjester.

Sjekk meg ved avsining

Avsining er tidspunktet for å rydde opp i jurinfeksjoner.

Nordisk dataløsning i melkeproduksjonen går «World Wide»

NCDX – Nordic Cattle Data Exchange – er kjent for mange av medlemmene i Kukontrollen som har mjølkerobot. NCDX gjør det enkelt å utveksle data om dyreforflytninger, opplysninger om reproduksjon, mjølk- og kraftfôrregistreringer fra mjølkeroboten til Kukontrollen.

Melk mot stress

Meierikonsernet Fonterra fra New Zealand lanserer melkeprodukt som skal hjelpe forbrukerne til å takle stress.

Bedre kvalitet og dokumentasjon i kjøttkontrollen

Norsk dyrehelse er blant de beste i verden. Det gir også det beste utgangspunktet for god mattrygghet. I 2021 vil Mattilsynet, slakteriene og du som bonde gjøre dokumentasjon av dette enda bedre.

Genopodden om SpermVital og REDX

Hva skal til for å lykkes å få kalv i kua? Veterinær Halldor Felde Berg i Geno og Nils Christian Steig i SpermVital gir råd og forteller om hormoner og kuas syklus. Bonde Ole Kristian Kildal i Løten deler fra egne erfaringer med oss.