Utenomjordiske vesener som dreper okser og tømmer dem for blod?

En litt spesiell sak: I Oregon i USA mistenkes utenomjordiske vesener for å ha vært på ferde i okseflokken.

Tester ut SmartCalfCare - bingeløsning for ku/kalv-samvær

NMBU senter for husdyrforskning på Ås tester nå ut en bingeløsning som tillater kua å besøke kalven.

Avvenn kalven ut fra kraftfôropptak

Kalven bør ete minst 1,5 kg kraftfôr ved avvenning er rådet fra Seges i Danmark.

Eksepsjonell høy drektighetsprosent hos NRF-kyr

I forskningsprosjektet om forekomsten av subklinisk endometritt (symptomfri børbtennelse) har det blitt dokumentertsvært høy drektighetsprosent.

Fortsatt mulig å melde seg på Storfe 2019

Hvis du ikke allerede har meldt seg på Storfe 2019 begynner det å haste med å gjøre det.

Norge fortsatt i tet på lavt antibiotikaforbruk til husdyr

Den siste rapporten fra European Medicines Agency bekrefter Norges tetposisjon i lavt antibiotikaforbruk.

Hannsæd av kjøttfe kommer i desember

Tyr har som målsetting at det skal være kjønnsseparert hann- og hunnsæd av kjøttfe på markedet i desember.

Over 300 NRF-embryo lagt inn

Antall embryoinnlegg har passert 300 og med åtte nye embryoveterinærer er det tilbud om embryo i hele landet.

Nytt nummer i øremerket

Fra 1. januar 2020 skal kalver merkes med øremerker med et nytt nummer.

Bakterier i råmelka reduserer opptak av antistoffer

For å unngå at bakterier i råmelka ødelegger antistoffopptaket er det viktig med god hygiene fra utmelking til kalven får melka. 

Dansk dyrvelferdsmerke nå også for storfe

Gris og kylling er allerede med i den offentlige dyrevelferdsmerkeordningen i Danmark. 

Melk mer effektivt for væskebalansen enn vann

Når evnen ulike drikker har til å hydrere kroppen kommer skummet melk på topp.

Korrekt avliving av storfe

Noen ganger er det nødvendig å avlive storfe på gården og da stilles det krav til kunnskap og ferdigheter hos den som skal utføre dette.

Mer å tjene på sommermelk

Liten melkeinngang om sommeren er kostbart for Tine og nå øker prisdifferensieringen.

Veileder for integrert plantevern i eng

NLR har lansert en veileder for integrert plantevern i engdyrkingen.