Vil beholde produksjonen av Jarlsbergosten i Norge

Ås Bondelag går i en uttalelse inn for at produksjonen av Jarlsbergost beholdes i Norge.

Danmark: Mange bønder kalker i blinde

Når bønder kalker jorden etter udokumentert tommelfingerregel er det sløsing med tind og penger.

Får støtte for å møte økt konkurranse

Canadiske melkeprodusenter får ekstra støtte for å kompensere for økt konkurranse.

Avl reduserer miljøbelastning med 1 prosent årlig

Wageningen Universitet i Nederland har beregnet at avl reduserer produktenes muljøpåvirkningmed om lag 1 prosent i året.

Må avle for evne til å kvitte seg med varme

Bob Collier sier til Hoard`s Dairyman at genetikerne har avlet fram ei ku som melker stadig mer uten å forbedre kuas evne til å kvitte seg med varme.

Sammenligning av nordiske okser

En sammenligning av nordiske okser basert på krysningsdøtre i USA viser små forskjeller, men NRF er desidert best på fruktbarhet.

Karbondbinding i jord brua til framtida

En av verden mest anerkjente jordforskere la fram sammenhenger mellom klima, landbruk og jordhelse i et gjesteforedrag ved NMBU.

Tips om kalvingsbinger i båsfjøs

Fra 1/1-2024 er det krav om at alle båsfjøs skal ha kalvings-/sjukebinge. I Buskap nr. 5 kan du få tips om hvordan dette kan løses.

Osteproduksjon gir stor verdiskaping

Les om Grøndalen gård som har valgt å være små i antall kyr, men som får til stor verdiskaping med produksjon av ferskost og iskrem fra NRF-kyr.

Mener svaret på siste klimarapport fra IPCC er økt svensk matproduksjon

Mange har tolket den siste klimarapporten fra IPCC som spesielt har sett på bruken av jordressursene som svært negativ for landbruket, men Isabell Moretti i Svensk Kjött mener konsekvensen må bli kraftig økt svensk matproduksjon.

Spår 45 prosent økning i melkeproduksjonen fram til 2040

IFCN mener meieriprodukter vil klare seg bra i konkurransen med alternativene til melk, men at sektoren er nødt til å utvikle seg.

Ombygging fra bås til løsdrift

Med midler fra Fylkesmannen i Agder skal det bli større fart i ombyggingen fra båsfjøs til løsdrift.

Avtale betyr 1 million storfe fra Sør-Amerika til EU

Irske AgriLand melder at Mercosuravtalen får store konsekvenser både for klima og irske storfekjøttprodusenter.

Spre kuvettreglene

Mange som ferdes i naturen vet lite om hvordan de skal opptre når de møter beitende dyr. Spre kuvettreglene på sosiale medier så kan vi kanskje forebygge uheldige hendelser.

Effektiv drift og lave kostnader gir overskudd

Brødrene Herman og Arne Oerlemans flyttet fra Nederland i 1992 og driver et melkebruk i Horsens med 436 kyr.