Melk mot stress

Meierikonsernet Fonterra fra New Zealand lanserer melkeprodukt som skal hjelpe forbrukerne til å takle stress.

Bedre kvalitet og dokumentasjon i kjøttkontrollen

Norsk dyrehelse er blant de beste i verden. Det gir også det beste utgangspunktet for god mattrygghet. I 2021 vil Mattilsynet, slakteriene og du som bonde gjøre dokumentasjon av dette enda bedre.

Genopodden om SpermVital og REDX

Hva skal til for å lykkes å få kalv i kua? Veterinær Halldor Felde Berg i Geno og Nils Christian Steig i SpermVital gir råd og forteller om hormoner og kuas syklus. Bonde Ole Kristian Kildal i Løten deler fra egne erfaringer med oss.

Effektivisering av genotypeprosedyrene gir resultater

Nå når første kvigene som ble genotypet begynner å kalve vil avkastningen vise seg gjennom sikrere avlsverdier for avkommene.

Den høyteknologiske hyrdestunden

Bladet Genialt som utgis av Bioteknologirådet skriver om høyteknologisk NRF-avl.

Oppdrettsstrategi for NRF-kviger

NRF-kviger i en norsk gjennomsnittsbesetning vokser for seint, de kommer dermed unødvendig seint i produksjon, og de har samtidig lavere ytelse enn de har kapasitet til i første laktasjon.

Tre melkebønder – Tre generasjoner –Tre foretak

Framsnakking og gode produksjonsresultater over tid gir flere generasjoner med mjølkebønder i Stardalen i Jølster.

Mistet mange kalver på grunn av kryptosporidier

Erik Wedum har i perioder over mange år hatt diaréproblemer på kalvene forårsaket av kryptosporidier.

Ny teknologi inn i gammelt fjøs

Steig i Sør-Fron har både vært kongsgård og fostret en av Norges dronninger. De nye brukerne som tok over i sommer er opptatt av å forvalte gårdens historie samtidig som ny teknologi tas i bruk. I fjøset fra 1768 blir det heretter semin og kanskje noe embryo.

Riktig bruk av SpermVital-sæd

SpermVital-sæd gjør tidspunktet for inseminasjon mer fleksibelt, men som ved bruk av konvensjonell sæd er riktig brunstobservasjon avgjørende for å oppnå god fruktbarhet.