DVP: Dialog mellom bonde og veterinær

Først etter årsskiftet går startskuddet for veterinærbesøkene i Dyrevelferdsprogrammet (DVP). Buskap fikk være med på et pilotbesøk i Gausdal for å teste ut opplegget.

Store muligheter med moderne genredigering

Genredigering med CRISPR kan gjøre avlsarbeidet raskere og mer presist, og kan styrke både bærekraft og konkurransekraft i næringa. Nå er både forbrukerholdninger og politikk i utvikling.

Seleksjonsdifferansen i NRF-avlen

Seleksjonsdifferansen er et mål for hvor sterkt vi selekterer i avlsopplegget vårt og har stor innvirkning på avlsframgangen.

Genopodden: Forberedelser til kalving

Tema i den nye podden er hva som skal forberedes før kalving i ammekufjøset.

Oppgraderte båsfjøset og bygde nytt til kjøttproduksjon

Tor Arne Karterud vil fortsette melkeproduksjonen i båsfjøset. Med nytt fjøs som nå brukes til kjøttproduksjon har han skaffet seg valgmulighet den dagen båsfjøset ikke lenger kan brukes.

Soyafri melk- og kjøttproduksjon i Finland

Finske melkeprodusenter har klart seg helt uten soya siden 2019. Samtidig er landbruket underlagt EU-forordninger med begrensninger på tilførsel av nitrogen. «Det er mulig», sier fornøyde bønder og rådgivere i nabolandet i øst.

Drifting av båsfjøs i påvente av ny generasjon

Management i båsfjøs er ikke noe det skrives så mye om. Hos Fossehagen samdrift leveres det 450 000 liter med melk. I tillegg er det seterdrift om sommeren.

Planlegger du et luftslott?

I altfor mange byggesaker brukes det mye penger på å planlegge et bygg som aldri blir bygd – fordi det viste seg å bli for dyrt.

God vomomsetjing sikrar høgt tørrstoff i mjølka

Det er to forhold vi kan påverke gjennom fôringa og som har betydning for næringsforsyninga til juret: 1) mikrobiell omsetjing i vomma og 2) næringsstoff i fôret som går til tarmen utan å bli brote ned i vomma.

Mentorhjelp ga avlingsløft

Maren og Hans Olav Grini har mye å takke mentoren sin for. Han har delt verdifull erfaring om økologisk grovfôrproduksjon. Det har gjort at de unge brukerne nå har et bugnende fôrlager til vinteren.