Varig endring i grovfôrproduksjon

Bilde …

Fokus på et fagområde over tid er som trening, det gjør litt vondt, men gir resultater.

Fôreffektiv klimaku

Bilde …

Gjennom forskningsprosjektene som Geno er i gang med legges grunnlaget for å kunne inkludere nye egenskaper i avlsarbeidet for NRF.

Hente kunnskap for å ta ut marginene

Bilde …

Brit-Ellen Rustand Bøhn er en av de første i landet som har tatt alle de fire modulene av Storfeskolen, og hun synes digitale kurs er glimrende for en travel melkebonde.

Gode resultater med norsk Y-sæd brukt mjølkeku

Bilde …

To års bruk av Y-sæd fra en angus- og en charolaisokse dokumenterer gode resultater for kalvingsvansker, slaktedata og ikke-omløp.

Kvitter seg med kvigeoverskuddet

Bilde …

Det første Stian Roda tok tak i da han skulle optimalisere avlen i besetningen var å få bort kvigeoverskuddet og heller produsere mere kjøtt.

Høyere tørrstoffinnhold og bedre jur og bein

Bilde …

I februar ble avlsmålert for NRF justert.

Reduserte kostnader med riktig bruk av husdyrgjødsel

Bilde …

Riktig bruk av husdyrgjødsel gir mange agronomiske fordeler, men den har også en stor økonomisk verdi. Denne forsterkes med økte priser på mineralgjødsel. Det ligger et potensial for å kutte mange tusen kroner i gjødselkostnader ved riktig bruk og disponering.

Det enkle er ofte det beste – en finsk versjon

Bilde …

Det er ikke noe prangende fjøs som møter meg på tunet hos Anu Ellä og Timo Suni i Vest-Finland. Grunnpilaren i gårdsdrifta på Sukoinen er å holde kostnadene lave, og produsere et best mulig grovfôr som gjør at kyrne melker godt og gir et høyt tørrstoffinnhold i melka.

Grovfôrbasert landbruk i Finland

Bilde …

Mye likt mellom norsk og finsk landbruk, men en vesentlig forskjell er at de ikke har prisnedskriving på korn.

Enkeltgener – hva er det?

Bilde …

Tidligere i denne artikkelserien har du kunnet lese om avlsframgang, innavl, avlsverdier og indekser, arvegrad, avlsmålet for NRF og genotyping. Nå skal vi ta for oss enkeltgener.