Mye å hente på avl for lave metanutslipp

Registrering av metan i avlsarbeidet dreier seg ikke bare om å selektere for dyr med lave metangassutslipp. 

Nanolæring – «Fast food» for grovfôrdyrkere

I regi av Grovfôr 2020 har det blitt produsert mange korte læringssekvenser som skal gi gode tips for god og lønnsom grovfôrproduksjon. Disse sekvensene skal enkelt kunne åpnes på din PC eller smarttelefon.

Ny Buskap-web

Buskap har fått sitt eget nettsted, og nå kan du lese bladet – og andre nyheter – på alle plattformer.

Mest brukte NRF-okser

Se hvilke NRF-okser som det ble brukt mest sæddoser av i 2018.