Storfeavl for bedre liv for både folk og fe

I debatten har antibiotikaresistens hos mennesker kommet frem som et viktig tema, når det gjelder muligheten for å behandle følgesykdommer av koronainfeksjoner. Geno i er glade for at denne debatten reises både nasjonalt og internasjonalt.

Antibiotikaresistens gir høyere dødstall i Italia

En kronikk i Aftenposten setter søkelys på betydningen antibiotikaresistens har for utfallet av coronapandemien.

Tålmodig arbeid mot målet

Målet for Julie Gjerdingen og Kristian Kjenseth Lundteigener er å bli så bra som mulig på management og grovfôrdyrking og ha ei drift som er bærekraftig ut fra gårdens ressurser.

Kombinerer høy avdrått og seterdrift

Anders Bergseth har fokus på å utnytte de nære ressursene til matproduksjon. 

Snart 100 000 genotypede NRF-dyr

Dyr nr. 100 000 vil få premie og fra 16. mars til 30. april er det 50 kr rabatt på genotyping av NRF-hunndyr. Geno anbefaler å genotype kvigene før beiteslipp, slik at en er sikker på å få resultatene før inseminering på høsten.

NRF-embryo i ­oksekatalogen på web

Oksekatalogen på web (oksekatalogen.geno.no) inneholder ikke lenger bare okser. Den gir nå også en oversikt over tilgjengelige embryo.

Corona og landbruket internasjonalt

Også internasjonalt er pri 1 å opprettholde nasjonal matproduksjon under corona-pandemien.

Ny chip gir enda ­bedre kvalitet på genotyperesultatet

Den nye chipen er skreddersydd av forskere i Geno for bruk på NRF.

NRF viktig for en av verdens største øko-melkprodusenter

Norsk Rødt fe har blitt en viktig del av økologisk melkeproduksjon i USA. – Den norske kua hjelper oss til å redusere kostnader, holde oss effektive og konkurransedyktige i et tøft marked, sier melkeprodusent Josh Hoffman.

Usikre verdier for nærings­inn­hold i husdyrgjødsel

Vet vi egentlig hvilket næringsinnhold husdyrgjødsla vi disponerer inneholder?