Påskequiz

Da blir det litt påskepause her på buskap.no, men en qiuiz kan være greit å ta med seg inn i påsken.

Karbonbinding i jord

Karbonbinding i jord vil være viktig for klimagassregnskapet i landbruket, men det trengs mer forskning for å finne ut hvor mye som er realistisk å binde under våre klimatiske forhold og hva vi kan gjøre for å optimalisere karbonbindingen, 

Fordoblet avlsframgang for NRF

Håvard Melbo Tajet skriver om genetiske trender hos NRF i Buskap nr. 3.

Du kan klimaoptimere fôret ditt i NorFor

I følge LandbrugsAvisen i Danmark er det ikke urealistisk å få ned klimabelastningen med 10 – 15 prosent ved en bedre sammensetning av fôrrasjonen.

Hvor mange kviger trenger du?

Kvigeoppdrett er en stor kostnad i melkeproduksjonen og reduksjon i antallet som oppdrettes eller salg av kviger kan være god økonomi.