Hva skjer i avlsavdelinga?

Bilde …

I denne artikkelen får du et innblikk i noen av de mest aktuelle forskning- og utviklingsaktivitetene avlsavdelingen i Geno arbeider med.

Statuettvinnere avler for ei god bruksku

Bilde …

Målrettet avl for ei god bruksku ga full klaff med NRF-oksen 12222 Skoien, som er god på nesten alle egenskaper.

Utvikling av sikkerhet på GS-avlsverdiene

Bilde …

Størrelsen på avlsframgangen blir blant annet bestemt av sikkerheten på avlsverdiene. Sikkerheten på de genomiske avlsverdiene, var det store spørsmålet før genomisk seleksjon blei implementert i NRF-avlen februar 2016.

Lys i tunnelen

Bilde …

Friskmeldt fra digital dermatitt. Hyppig klauvskjæring, god hygiene og tett dialog med klauvskjærer med gjennomføring av tiltak har gitt resultater.

Andreårs-student i Grovfôrprogrammet

Bilde …

Appetitt på alle nyvinninger, programrådgiveren Astrid Hegge fra Tine kan ha en krevende oppgave i så oppmuntre studenten til å undersøke litt nærmere.

Kuttet 3 millioner

Bilde …

Ved å tenke langsiktig og investere i flere trinn ble prisen på nyfjøset redusert med tre millioner.

Kua som toppidrettsutøver - klauvhelse

Bilde …

Hva skal til for at kua skal yte maksimalt for ulike egenskaper? 

Frå kyllingfjøs til oksefjøs

Bilde …

John Oskar Sæther vil satsa meir på storfekjøt og byter ut dagens kornproduksjon med grovfôrproduksjon.

Arkitekttegnet fjøs blir for dyrt

Bilde …

De som skal bygge et bolighus velger fra en katalog med ferdige modeller med noen tilpasningsmuligheter. Du skal ha ei tjukk lommebok for å gå for et arkitekttegnet hus, men når det det kommer til fjøs for storfe er det ikke to fjøs i kongeriket som er like.

Nytt norsk selskap satser på virtuell gjerding

Bilde …

Det norske oppstartsselskapet Monil har utviklet og en prototyp for virtuell gjerding og håper å være på markedet før neste års beitesesong.