Koksidiose på kalv kan gi store tap

Koksidiose forårsakes av en encellet parasitt som forårsaker diare.

Mindre nedbygging matjord

Tall fra KOSTRA for 2018 forteller at nedbyggingen av dyrkajord var under jordvernmålet på  4 000 dekar.

EU-forbrukerne opptatt av matens opprinnelse og pris

Over 27 000 deltakere fra alle 28 medlemsland i EFSA-spørreundersøkelsen gir mye informasjon om forbrukerpreferanser på matområdet.

Mest brukte NRF-okser siste 12 måneder

Tabellen viser antall inseminasjoner med de de mest brukte NRF-oksene og antallet med SV-sæd i perioden 1/6-2018 - 31/5-2019. 

Kolletframgangen i USA har stoppet opp

Økningen i andelen kollete melkekyr ser ut til å ha toppet opp i USA. Det gjelder ikke bare Holstein, men også Jersey og Brown Swiss.

Råd om kombinasjon øko-melk og robot

Jordbruksverket i Sverige har kommet med råd om hvordan en skal kombinere økologisk melkeproduksjon og melkerobot.

Ung dansk melkebonde selger melk og is direkte fra gården

Mette Mikkelsen driver melkeproduksjon sammen med sin far og selger melk og åtte varianter is i åtte varianter direkte til forbrukerne

Stor eksport av kalver

Det er i EU en utstrakt transport av storfe over landegrensene, og statistikken forteller at fra årsskiftet til 4. mai ble 143 000 kalver eksportert bare fra Irland. 

Robotbesetninger med årsutskrift har bedre resultatet

En sammenligning av data fra Kukontrollen viser at AMS-besetninger med årsutskrift har bedre resultater enn AMS-besetningene som ikke har tilfredstilt kravene til årsutskrift.

Slik påvirker varmestress kuas helse

Allerede ved 20 grader og luftfuktighet på 90 prosent kommer de første tegn på varmestress hos kyrne.

Skål for melka

1. juni var melkas dag og det er mange grunner for å heve melkeglasset til en skål for melka. 

Lettjente penger

En sjekk av om det lønner seg å overføre omsorgspoeng fra mor til far kan gi stor uttelling.

Dyrevernalliansen vurderer dyrevelferden i Norge

I rapporten "Verden beste dyrevelferd?" har Dyrevernalliansen sammenlignet dyrevelferden for storfe i Norge med andre land.

Kostbar overproduksjon for EUs melkebønder

En fransk tenketank har beregnet hva det kostet å bli kvitt overskuddslagret av skummetmelkpulver.

Feedlot med 50 000 dyr

50 000 kastrater og kviger på ett anlegg som eies av et selskap som årlig fôrer fram 1,2 millioner storfe er virkelig industriell husdyrproduksjon.