Middelvekta for kyr over fire år har passert 300 kg

På 25 år har slaktevekta for eldre kyr økt med 55 kg og andelen som får pristrekk for fett økt fra 52 til 80 prosent.

Lær å vurdere grader av halthet

Seges i Danmark har lagd en video som viser kyr med ulike grader av halthet.

Genopodden: Optimal utnyttelse av grovfôrressursene

Hvordan skal vi lykkes med økt andel grovfôr i rasjonen til melkekua? I år er året for å prøve seg, sier bonden og rådgiveren som er gjester i Genopoddens studio.

Bygg: Utfordringer gir «nye» løsninger?

Kostnadene per kvoteliter (=inntektsgrunnlaget) øker mye for de små og mellomstore besetningene. Dermed blir det mer og mer vanskelig å få til byggeprosjekt med god lønnsomhet.

På ballen

Tidlig beiteslipp på produktivt beite gir stort beiteopptak i tre måneder. Ytelsen og trivselen øker.

Sinkuavdeling i hjertet av fjøset

På langveggen på gamlefjøset er den nye avdelinga på 830 kvadratmeter. Kalvingsavdeling med 5 kalvingsbinger, deretter ei fleksibel sinkuavdeling med liggebåser med opptil 12 plasser. Deretter kommer fokusavdelinga med 16 plasser og til slutt mjølkekuavdelinga med 50 liggebåser.

Nitrat-/nitrittforgifting hjå storfe

Det er ikkje noko god registrering på førekomst av nitrat-/nitrittforgifting på storfe i Noreg, men ein skulle nok tru det førekjem ein gong iblant, og i tørkeåret 2018 blei det rapportert 36 tilfelle på kode forgiftning i Kukontrollen.

Genopodden: Bruk av NRF-embryo i eget fjøs

I den nyeste episoden har vi besøk av embryoveterinær Vilde Granne Kvale og avlsforsker Anne Guro Larsgard i Geno. Dagens tema er embryoteknolgoi og hvordan bruke embryo i egen besetning. Podden stikker også en rask tur innom fjøset til Geno sin styreleder Vegard Smenes.

Sondefôring av kalv

Interessen rundt kalv og kalvehold har økt mye de siste årene. Temaer som sosial oppstalling, ku og kalv sammen, råmelkskvalitet og avvenning diskuteres flittig. Et spørsmål dukker ofte opp: “Er det greit å sondefôre?”.

Ta sinkua på alvor

For noen år tilbake leste jeg en sak i Kvæg om «Goldkoens ABC»- der forkortelsen stod for Avgolding, Babykalve og Comfort.