Slik bygger du billig – en kakeoppskrift

«Det er mange veier til Rom» hadde kanskje vært en bedre overskrift, for hadde det vært så enkelt som å følge en bestemt kakeoppskrift, så hadde vel alle bygd billig? De fleste drømmer likevel om å bygge billig, men hva innebærer det egentlig?

Bygger etappevis

Atle Huus Farstad har bygd ut i flere etapper, og nå har murene kommet opp for det som skal bli liggeavdeling for melkekua.

Bygde på

Nytt mjølkekufjøs i forlengelsen av det gamle båsfjøset og kombinasjon av anbud og snekkere på timebasis ga løsdrift til gunstig pris.

Bygde nytt

Når det gamle båsfjøset er for gammelt må det bygges nytt. Svanhild og Lars Kristian Kvernberg bygde til 30 melkekyr og har ikke angret på at de bestemte seg for å satse videre.

Brunst og brunsttegn på beite

Brunstegnene ute på beite er litt forskjellig fra når de er inne og da spesielt på bås.

Kviga som glapp

Hva koster det å vente med inseminering av den store kviga til september, hun som kunne vært inseminert i juni?

Genopodden: Fra bås til løsdrift for mindre fjøs

I denne episoden av Genopodden snakker vi om å tenke over hva dine ønsker og forretningsmål er når du skal legge om til løsdrift. Her får du gode råd og erfaringer fra både bonde og rådgiver.

Utvikling i mjølkeegenskaper hos NRF

Genetisk framgang for mjølkeproduksjonsegenskapene hos NRF de siste 20 årene tilsvarer en økonomisk forbedring på nesten 400 000 kroner for en besetning med kvote på 200 000 liter.

10 på topp av genotypa hunndyr

Her følger liste over 10 på topp av genotypa hunndyr, basert på avlsverdier publisert 29. mai 2021.

Styrke til å tåle motgang

Året 2020 legges til i historieboka med 15 prosent kalvetap og et tjuetalls jurbetennelser. Likevel klarte bonden å ta vare på egen helse og jobbe systematisk for å ta kontrollen tilbake.