Kalven krever luksusliv

Bøndene forhandler med staten om levelige vilkår. Forhandlinger pågår kontinuerlig i din egen bedrift også! En misfornøyd kalv streiker ved å vise tegn til sjukdom, mistrivsel eller dårlig tilvekst. Den krever et luksusliv! Og et minstekrav må være nok næring av god kvalitet.

Genetiske sammenhenger mellom melk og andre egenskaper

Det er viktig å kjenne de genetiske sammenhengene mellom egenskapene vi avler for. Hvis ikke kan avlsarbeidet gi utilsiktede resultater. Sammenhengene til melkeavdrått er sentrale.

Gamalosten – kanskje verdas sunnaste ost

I ei tid der mange er opptatt av kosthald og helse, finst det ein ost som få veit om og som glir rett inn i norske og internasjonale kosthaldsråd.

Genopodden: Framtidas jur hos NRF

I denne episoden av Genopodden snakker vi om framtidens juret på NRF-kua med  Håvard Melbo Tajet og Hanna Retzius Storlien fra Geno-

20 år med Inn på tunet

På gården Haugen i Austrheimsbygda får 30 skoleelever motivasjon og mestringsfølelse. En eller to dagers avbrekk fra skolehverdagen fylt med dyrekontakt og læring om arbeidsoppgavene på en gård gjør en forskjell for elever som av ulike årsaker faller litt gjennom.

Fra Klimaskeptiker til spydspissbonde

Klimaarbeid på egen gård gir nye innfallsvinkler til å oppnå bedre inntjening og være en av de få som har tatt i bruk Klimarådgiving på gårdsnivå.

Hasesår og mastittbakterier

Redusert forekomst av hasesår vil være en vinn-vinn situasjon for både jurhelse og dyrevelferd.

Sommarmjølk på beite før bruk av utmarksbeite

Managementet vårt gir 25 prosent sommarmjølk på slutten av laktasjonen.

«Ring en venn» gjennom vekstsesongen

Registrer, evaluerer, konkretiserer og gjør en endring.

Mer sommermjølk med kvigeinseminering på beite

I beitesesongen er det mer utfordrende å fange brunsten på kvigene og få de inseminert til riktig tid. Med aktivitetsmåling kan du imidlertid gå beitesommeren lyst i møte. Kanskje får du også produsert mer sommermjølk til neste år?