Økning i såleblødninger etter sommeren

Bilde …

Det danske fagbladet Bovi skriver at når sommeren er over registreres det et økende antall klauvskader og da særlig såleblødninger i Danmark.

Fôreffektivitet – viktig både for ­bunnlinje og klimagassutslipp

Bilde …

Avl kan potensielt bidra til å redusere klimagassutslippene fra melkeproduksjon i landbruket med 25 prosent og gi store besparelser i fôrkostnadene.

Metan – hva, hvordan og hvorfor?

Bilde …

Kua har på svært urettferdig vis blitt skyteskive i klimadebatten. Aktørene i landbruket og innen landbruksforskningen har en viktig rolle i å spre kunnskap rundt hvorfor dette er feil fokus”. Og ikke minst hvordan debatten kan bli mer kunnskapsbasert og nyansert.

Økt etterspørsel ­etter kolletgenetikk internasjonalt

Bilde …

Høy frekvens av kollethet er en konkurransefordel for NRF internasjonalt.

Samarbeid på like vilkår

Bilde …

Kontinuerlig utføring av gode arbeidsrutiner gir resultater.

Økt tilgjengelighet ­på kjøttfe hanceller

Bilde …

Det er vist i flere beregninger at et innslag av kjøttfe på avlsplanen er optimalt. I den sammenheng har det vært fokus både på tilgjengelighet og pris av kjøttfe hannceller.

Hold som ­indikator for velferd

Bilde …

Dyras hold er en viktig indikator i dyre­velferdsprogrammet for storfe. Den forteller om dyra får tilfredsstilt et av sine mest basale behov. Tilstrekkelig mengde, kvalitet og næringsinnhold på fôret er det som påvirker holdet mest, men det finnes flere andre faktorer som også er viktige.

Tre slåtter for mer ­egenprodusert ­protein

Bilde …

Arne Manger vil utnytte mer av proteinpotensialet i graset og ­redusere kraftfôrregningene.

Genopodden: Økonomiske grep i urolige tider

Bilde …

I denne episoden har vi besøk av Helge Øksendal (Tine), Petter Sund (melkeprodusent), og Petters far, Lyder Sund (rådgiver Innovasjon Norge).

Intensiv beiting med 14 skifter

Bilde …

Fra slutten av mai til oktober beiter 100 kyr på nytt skifte hver dag. Totalt areal som brukes til beite til mjølkekyr er 200 dekar.