Tenar pengar på godt avlsarbeid

Godt avlsarbeid lønner seg i form av at det gir velfungerande og friske dyr. Ingrid Birgitte Holm og Tore Kristian Kristensen i Steinkjer legg saman med avlsrådgivar Hans Snerting ein plan for avlsarbeidet, og inga ku vert inseminert utan at det ligg ei grundig vurdering bak valet av okse.

Les om BU-vinnere i Buskap

I 2019 ble det kåret 18 fylkesvinnere av BU-prisen. Buskap har hatt reportasje fra noen av dem.

Fôrtilsetning skal minke metanutslipp med minst 30 prosent

En fôrtilsetning i hovedsak basert på hvitløk og sitrusekstrakter har vist lovende resultater i forsøk.

Forskning på forlenget laktasjon

Økt livstidsytelse og positiv innvirkning på klimaavtrykk skaper interesse for å forlenge kyrnes laktasjon.

EAT-dietten betyr nedlegging av norsk husdyrproduksjon

Rapport fra NMBU viser at EAT-dietten får voldsomme konsekvenser for norsk husdyrproduksjon.

Flere fjøs med metangassmålere

Klimaprosjektet "Avl for klimavennlig storfe" er over i fase 2 og det er nå installert fem nye GreedFeed-metanmålere. Fire av fjøsene er i Steinkjerområdet og det siste er Senter for husdyrforsøk på Ås (NMBU).

Hvordan står det til med innavlen på NRF?

Kontroll på innavlen er en vesentlig del av et bærekraftig avlsprogram.

1-minuttskyr

Målet er å ha så mange 1-minuttskyr som mulig.

Nytt storfevirus funnet i USA

Et storfevirus opprinnelig funnet i Japan i 2003 er nå oppdaget i USA.

EU-prognose: Færre kyr og melk- og storfekjøttforbruket ned

I rapporten EU Agricultural Outlook for markets and income 2019 – 2030 kommer Komisjonen med side prognoser for de ulike landbrukssektorene.