Kva frøblanding taklar best klimaendringar?

Forsøk har vist at frøblandingar med fleire artar gir positive resultat på avling. Samspel mellom ulike artar i veksemåte og utnytting av lys og næring gjer at samla avlingseffekt blir større enn kvar art åleine.

Geno med treårig prosjekt på fôreffektivitet

Geno vil i et treårig forskningsprosjekt registrere reelt fôropptak på så mange kyr i norske fjøs at vi i neste omgang kan selektere for egenskapen i avlsarbeidet på NRF.

Slik kan landbruket bli mer klimasmart

Svensk rapport har sett på hvordan innholdet av organisk kull i jorda kan økes.

EU vil ha 25 prosent øko-areal innen 2030

Dagens øko-areal i EU er 8,5 prosent, og EU vil bruke virkemidler i landbrukspolitikken for å øke den økologiske jordbruksproduksjonen. Det viktigste virkemidlet vil være det nye miljøprogrammet.

Mer mat med mindre klimautslipp

For en fortsatt bærekraftig norsk matproduksjon er det avgjørende at politikerne forstår at det er få som har gjort mer enn den norske bonden når det gjelder å redusere i klimautslipp per produsert enhet.

Genopodden: Genetikk og avl på ku og gris - siste nytt

I denne episoden av Genopodden har vi besøk av forskningssjefene Eli Grindflek i Norsvin og Håvard Tajet i Geno.

Genotyp dyra før beiteslipp

Ved å bestille genotyping innen 11.april får du også rabatt.

EU har et dyrevelferdsproblem

Mange dyr er utsatt for store lidelser under transport.

Utvikling av kjøttegenskapene hos NRF

Forbedret fôring, miljø og avlsframgang har gitt samlet gitt en kostnadsreduksjon på 1 400 kroner pr. okseslakt fra 2002 til 2020.

Fersk avlsrådgiver møter ferske mjølkebønder

Fersk avlsrådgiver møter to ferske mjølkeprodusenter i Valdres. Avlsplan super skal introduseres og Johanna Aglen skal avdekke hvilken type ku som står på ønskelista hos de nye produsentene.