19 gode grunner til å fortsette å drikke melk

Enten du vil slanke deg eller komme i form er det lurt å drikke melk.

Intens hormonbruk for å få kyrne drektige

Internasjonalt er det utstrakt bruk av ulike brunstsynkroniseringsprogrammer i forbindelse med inseminasjon og seks hormonbehandlinger er vanlig.

Embryo-auksjon på Dyrsku`n

Fredag 13. september blir det auksjon av to pakker med fire NRF-embryo i hver pakke på Dyrsku`n.

Grunnleggende sinkumanagement

Fôring og stell av sinkua påvirker dyrehelsa etter kalving, produksjon, fruktbarhet og økonomi.

Melkerobot haler innpå

Nye tall fra Danmark viser at forskjellen i kostnader mellom robotmelking og andre melkessystemer blir stadig mindre.

Finland skal fase ut soya i dyrefôr innen 2025

Finland skal erstatte importert soya med andre vekster som dyrkes nasjonalt.

Utprøving av soya-alternativer

Det er sterke ønske rom å begrense importen av soya til dyrefôr. Erter og åkerbønner er aktuelle alternativer som Nibio tester ut.

Fokus på transport av drektige kyr i Danmark

I Danmark har organisasjonen Anima kjørt en kampanje mot ulovlig transport og slakting av høydrektige kyr og kviger.

Verdenrekord i raking

Kuhn har satt verdensrekord i sammenraking av skår og rekorden lyder på 1889 dekar på åtte timer.

All importsæd må testes for Mykoplasma

Det er KOORIMP, husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import, som har vedtatt dette nye tilleggskravet ved import av storfesæd. Fra 1. september skal altså all importert storfesæd testes for Mycoplasma Bovis.

Funnet 19 gener knyttet til fôreffektivitet

En studie ved University of Alberta i Canada har blant 20 000 gener med innvirkning på stoffomsetningen funnet 19 som synes å være assosiert med fôreffektivitet.

Geno-direktøren slutter

Etter 23 år som administrerende direktør i Geno slutter Sverre Bjørnstad. Fra nyttår begynner han som direktør i Innovasjon Norge region Innlandet.

Kostholdsråd: Trygt å spise fet ost, melk og helmelk

Australske Heart Foundation endrer rådene til friske mennesker: Fete melkeprodukter er like sunne som magre. 

Kan avle for lavere metanutslipp

Nok en undersøkelse viser at metanutslipp fra storfe er genetisk betinget og at det derfor kan selekteres for denne egenskapen. 

Lokalprodusert mat betyr mer i Norge enn i Danmark

En undersøkelse av forbrukerholdninger i Skandinavia viser klare forskjeller mellom landene.