Har kua god nok eteplass?

Kyr med naturlig eteatferd eter i en halvsirkel rundt seg. Både fôr­opptak og ytelse øker hvis eteplassen er optimal.

Salgssuksess for økomeieri

Rørosmeieriet opplever 20 prosent salgsvekst og ønsker mer lokal økomelk.

Les om sædeksporten i Nationen

Nationen har en omfattende sak om eksport av gener fra norske husdyr.

Ta kontroll på innvollssnylterne

Like sikkert som at gresset spirer når våren kommer, er vissheten om at mange av beitene her i landet inneholder parasitter som har overvintret siden forrige beitesesong. Alle storfe har innvollsparasitter (snyltere), men graden av infeksjon avgjør hvor påvirket dyret blir av dem.

Ulike beitemetoder

Vellykket beiting krever god planlegging og gjennomføring. Det aller viktigste er kanskje å starte beitesesongen tidlig nok.

Fruktbarhet ved inseminering med SpermVital-sæd

Et doktorgradsprosjekt med støtte fra Norges forskningsråd gjennomført av Halldor Felde Berg i regi av SpermVital, Høgskolen i Innlandet og NMBU har undersøkt fruktbarhet, sædkvalitet og oppløsningstid ved bruk av SpermVital-prosessert sæd til inseminering av storfe.

Innavlskontroll med Geno avlsplan

Innavlskontrollen i Geno avlsplan blir enda strengere, og ved å inkludere stamtavlebasert slektskap reduseres risikoen for innavl hos dyr som ikke er genotypet.

Råd om bruk av kjønnsseparert sæd

REDXTM er prosessert på en annen måte enn konvensjonell sæd, og derfor er det en del råd om bruk av slik sæd som det er viktig blir fulgt hvis resultatet skal bli bra.

Enormt antibiotikaforbruk til dyr i USA

Antibiotikaforbruket til husdyr i USA er fem ganger høyere enn i Storbritannia. Forbruket i Storbritannia er ti ganger høyere enn i Norge.

Vi trenger mer sommermjølk

Det er ei stor utfordring for både Tine og Nortura at alt for få kyr kalver på etter­julsvinter og vår. Denne situa­sjonen medfører i praksis dårligere mjølk- og kjøttpris til bonden gjennom året. Sammenlignet med jamnare kalving, kan det også medføre mer import enn nødvendig,