Ombygging fra bås til løsdrift

Med midler fra Fylkesmannen i Agder skal det bli større fart i ombyggingen fra båsfjøs til løsdrift.

Avtale betyr 1 million storfe fra Sør-Amerika til EU

Irske AgriLand melder at Mercosuravtalen får store konsekvenser både for klima og irske storfekjøttprodusenter.

Spre kuvettreglene

Mange som ferdes i naturen vet lite om hvordan de skal opptre når de møter beitende dyr. Spre kuvettreglene på sosiale medier så kan vi kanskje forebygge uheldige hendelser.

Effektiv drift og lave kostnader gir overskudd

Brødrene Herman og Arne Oerlemans flyttet fra Nederland i 1992 og driver et melkebruk i Horsens med 436 kyr.

Krav til klauvhelsestatus ved livdyromsetning

Les mer om kravene til klauvhelsestatus, se atlas som viser bilder av aktuelle klauvsjukdommer og les om DD (Digital Dermatitt).

Uetisk å ikke ta i bruk GMO?

Et stort flertall i Etisk Råd i Danmark mener det vil være uetisk å ikke ta i bruk genmodifiserte planter for å møte klimautfordringene.

Ikke glem smitterisiko ved utenlandsreiser

Hvis du skal på reise til utlandet i sommer så husk risikoen for å få med seg smittestoffer hjem.

Beiter viktig for å binde karbon

Ann-Helen Meyer Von Bremen skriver i en artikkel i Husdjur at beiter kan binde så mye karbon at det kompenserer for kyrnes utslipp av klimagasser og kanskje mere til.

Alle har plikt til å varsle

Alle har plikt til å varsle ved mistanke om at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell.

Krav om løsdrift vil koste 15 milliarder i Sverige

Jordbruksverket i Sverige har beregnet at et krav om løsdrift vil koste 15 milliarder og leder i Sveriges Mjölkbönder er negativ til et forbud.

Beite er bra men krever management

Forskere ved Aarhus Universitet i Danmark har vurdert fordeler og ulemper med beite.

Diskutabel omregning av metan til CO2

Metoden som brukes for å omregne metan til CO2 har enorm betydning for klimabelastningen fra storfeproduksjon.

To-trinns melkefôring av kalv

Mye melk de første 4 ukene etterfulgt av moderate melkemengder i 3-4 uker har i canadiske forsøk hatt positiv effekt på melkerproduksjonen.

Billigere sæd fra 1. juli

Som en følge av høye avlsverdier på NRF-oksene i vinter settes sædprisen for de fleste kategorier NRF-sæd ned med kr 10 pr. dose fra 1. juli.

Justering av avlsmålet trer i kraft

Justeringen av avlsmålet som styret vedtok i januar trer i kraft fra slutten av uka.