Om Buskap

Abonnement

Buskap har som mål å være storfebondens viktigste fagblad. Bli abonnent på Buskap og få nyttig lesestoff om storfe og storfeproduksjon åtte ganger i året. 

Geno-medlemmer får et årsabonnement på Buskap tilsendt som en del av medlemskapet, men kan tegne ekstra abonnement.

Les mer om priser og abonnement på Buskap her

Redaksjon

Buskap er medlem av Fagpressen og følger redaktørplakaten. 

Vi i redaksjonen tar gjerne imot tips om gode reportasjer og fagstoff. Ikke nøl med å kontakte oss hvis det er områder du mener Buskap bør dekke eller bli bedre på!

Ansvarlig redaktør: 

 Rasmus Lang-Ree 

Telefon: 908 59 368 

E-post: rlr@geno.no 

Rasmus er utdannet veterinær og ble ansatt i Geno første gang i 1988. Etter en kortere avstikker til databransjen kom Rasmus tilbake til Geno i 2003 og ble da ansatt som journalist i Buskap. Fra nummer 1-2005 ble han ansvarlig redaktør.

Journalist: 

 Solveig Goplen 

Telefon: 909 57 493 

E-post: sg@geno.no 

Solveig er ansatt i Tine Rådgiving, men leies inn til Buskap tilsvarende 20 prosent stilling. Hun lager reportasjer til hvert nummer. Solveig er en flink fotograf som blant annet har tatt mange forside- og midtsidebilder til Buskap.

Frilansjournalist: 

 Oddfrid Vange Bergsfjord 

Telefon: 995 19 723 

E-post: oddf-van@online.no 

 Oddfrid arbeider som veterinær i Sogndal, og skriver artikler og reportasjer for Buskap på frilansbasis.

Annonser

Buskap utgis med 8 nummer i året. Annonsører er velkomne til å annonsere både i papirutgaven og her på web. 

Hovedmålgruppen storfebøndene i Norge. I tillegg leses Buskap også av rådgivere, veterinærer og andre fagspesialister.

 Les mer om Annonsering i Buskap her