Nyhetsarkiv

Påbygg først – i-mek kommer senere

Rasmus Lang-Ree Påbygg først - i-mek kommer senere Torstein Rørstad har skrelt vekk kostnadene til i-mek. Fjøset skal bygges nå og så får teknikkinvesteringene …

Kalven krever luksusliv

Rasmus Lang-Ree Kalven krever luksusliv Bøndene forhandler med staten om levelige vilkår. Forhandlinger pågår kontinuerlig i din egen bedrift også! En misfornøy…

Genetiske sammenhenger mellom melk og andre egenskaper

Rasmus Lang-Ree Genetiske sammenhenger mellom melk og andre egenskaper Det er viktig å kjenne de genetiske sammenhengene mellom egenskapene vi avler for. Hvis i…

Gamalosten – kanskje verdas sunnaste ost

Rasmus Lang-Ree Gamalosten - kanskje verdas sunnaste ost I ei tid der mange er opptatt av kosthald og helse, finst det ein ost som få veit om og som glir rett i…

Genopodden: Framtidas jur hos NRF

Rasmus Lang-Ree Genopodden: Framtidas jur hos NRF I denne episoden av Genopodden snakker vi om framtidens juret på NRF-kua med Håvard Melbo Tajet og Hanna Retzi…

20 år med Inn på tunet

Rasmus Lang-Ree 20 år med Inn på tunet På gården Haugen i Austrheimsbygda får 30 skoleelever motivasjon og mestringsfølelse. En eller to dagers avbrekk fra skol…

Fra Klimaskeptiker til spydspissbonde

Rasmus Lang-Ree Fra Klimaskeptiker til spydspissbonde Klimaarbeid på egen gård gir nye innfallsvinkler til å oppnå bedre inntjening og være en av de få som har …

Hasesår og mastittbakterier

Rasmus Lang-Ree Hasesår og mastittbakterier Redusert forekomst av hasesår vil være en vinn-vinn situasjon for både jurhelse og dyrevelferd. Hårløse flekker og s…

Sommarmjølk på beite før bruk av utmarksbeite

Rasmus Lang-Ree Sommarmjølk på beite før bruk av utmarksbeite Managementet vårt gir 25 prosent sommarmjølk på slutten av laktasjonen. Me skiftebeitar og deler b…

«Ring en venn» gjennom vekstsesongen

Rasmus Lang-Ree «Ring en venn» gjennom vekstsesongen Registrer, evaluerer, konkretiserer og gjør en endring. I Buskap nr. 3 i 2022 snakket Buskap med Magne Idla…

Mer sommermjølk med kvigeinseminering på beite

Rasmus Lang-Ree Mer sommermjølk med kvigeinseminering på beite I beitesesongen er det mer utfordrende å fange brunsten på kvigene og få de inseminert til riktig…

Endelig lyktes det

Rasmus Lang-Ree Endelig lyktes det Anne Bakke Handeland hadde sendt inn mange prøver av seminokse-kandidater før det endelig ble full klaff og avlsstatuett med …