Nyhetsarkiv

Fôreffektiv klimaku

Rasmus Lang-Ree Fôreffektiv klimaku Gjennom forskningsprosjektene som Geno er i gang med legges grunnlaget for å kunne inkludere nye egenskaper i avlsarbeidet f…

Hente kunnskap for å ta ut marginene

Rasmus Lang-Ree Hente kunnskap for å ta ut marginene Brit-Ellen Rustand Bøhn er en av de første i landet som har tatt alle de fire modulene av Storfeskolen, og …

Gode resultater med norsk Y-sæd brukt mjølkeku

Rasmus Lang-Ree Gode resultater med norsk Y-sæd brukt mjølkeku To års bruk av Y-sæd fra en angus- og en charolaisokse dokumenterer gode resultater for kalvingsv…

Kvitter seg med kvigeoverskuddet

Rasmus Lang-Ree Kvitter seg med kvigeoverskuddet Det første Stian Roda tok tak i da han skulle optimalisere avlen i besetningen var å få bort kvigeoverskuddet o…

Høyere tørrstoffinnhold og bedre jur og bein

Rasmus Lang-Ree Høyere tørrstoffinnhold og bedre jur og bein I februar ble avlsmålert for NRF justert. Det nye avlsmålet gir blant annet et høyere tørrstoffinnh…

Reduserte kostnader med riktig bruk av husdyrgjødsel

Rasmus Lang-Ree Reduserte kostnader med riktig bruk av husdyrgjødsel Riktig bruk av husdyrgjødsel gir mange agronomiske fordeler, men den har også en stor økono…

Det enkle er ofte det beste – en finsk versjon

Rasmus Lang-Ree Det enkle er ofte det beste - en finsk versjon Det er ikke noe prangende fjøs som møter meg på tunet hos Anu Ellä og Timo Suni i Vest-Finland. G…

Grovfôrbasert landbruk i Finland

Rasmus Lang-Ree Grovfôrbasert landbruk i Finland Mye likt mellom norsk og finsk landbruk, men en vesentlig forskjell er at de ikke har prisnedskriving på korn. …

Enkeltgener – hva er det?

Rasmus Lang-Ree Enkeltgener - hva er det? Tidligere i denne artikkelserien har du kunnet lese om avlsframgang, innavl, avlsverdier og indekser, arvegrad, avlsmå…

Rimelig fjøs med ny modell melkerobot

Rasmus Lang-Ree Rimelig fjøs med ny modell melkerobot Nøktern ombygging av fjøset har gitt plass til ny melkerobot og flere kyr. Det er langt mellom melkefjøsen…

Avler du for rett produksjon i eget fjøs?

Rasmus Lang-Ree Avler du for rett produksjon i eget fjøs? Den som klarer å ha rette dyr i fjøset til rett tid kan hente gode marginer. Dagens storfeproduksjon s…

Norsk husdyrgjødsel kan gi millionar grøne kilowattimar

Rasmus Lang-Ree Norsk husdyrgjødsel kan gi millionar grøne kilowattimar Interessa for biogassproduksjon i landbruket er sterkt aukande. Høge energiprisar, i all…