Nyhetsarkiv

Planlegger du et luftslott?

Rasmus Lang-Ree I altfor mange byggesaker brukes det mye penger på å planlegge et bygg som aldri blir bygd - fordi det viste seg å bli for dyrt. For å bygge løn…

God vomomsetjing sikrar høgt tørrstoff i mjølka

Rasmus Lang-Ree Det er to forhold vi kan påverke gjennom fôringa og som har betydning for næringsforsyninga til juret: 1) mikrobiell omsetjing i vomma og 2) nær…

Mentorhjelp ga avlingsløft

Rasmus Lang-Ree Maren og Hans Olav Grini har mye å takke mentoren sin for. Han har delt verdifull erfaring om økologisk grovfôrproduksjon. Det har gjort at de u…

Risiko og lønsemd ved bruksutbygging

Rasmus Lang-Ree Berre små endringar i føresetnadene i driftsplanen har stor innverknad på lønsemda ved bruksutbygging. I denne artikkelen syner vi nokre døme på…

Spennende med strandsvingel

Rasmus Lang-Ree Matheas Amb har tro på at standsvingel er en robust art som tåler både våte og tørre år godt. Erfaringene etter å ha tatt med engsvingel i engfr…

Rotasjonsbeiting, engfornying og talleharv

Rasmus Lang-Ree Hva gjør en fôringsrådgiver som også driver egen besetning? Erik Brodshaug i Horten prøver å gjøre ting så lettvint som mulig. Erik er spesialrå…

Avvenning av ammekalven

Rasmus Lang-Ree Beitesesongen avsluttes og dyra skal sankes hjem. Det er tid for å starte avvenning av kalven. Hvordan gjennomføre dette på en god måte? Avvenni…

Mjølkekyrne ut av fjøset når ammekyrne skal kalve

Rasmus Lang-Ree Robotfjøset fra 2019 er bygd med tanke på at mjølkekuavdelingen skal brukes både av ammekyr og melkekyr. Stine Halvorsen Berg og Stig Marius Øve…

Systematikk gir resultater i grovfôrdyrkinga

Rasmus Lang-Ree Svein Helge Høyvik har en plan han følger og er bevisst på å dyrke grovfôr som er tilpasset behovet til de ulike dyregruppene. Anne Blikshavn Hø…

Polen – mulighetenes marked

Rasmus Lang-Ree Polens melkeproduksjon er inne i en positiv utvikling, og utgjør et voksende marked for NRF-genetikk. Les mer fra Buskap 7/21 HER

Hvorfor trenger besetningen en avlsplan?

Rasmus Lang-Ree Geno avlsplan hjelper deg å finne de gode kombinasjonene og øke avlsframgangen i egen besetning. Avlsmål og avlstiltak legger grunnlag for hvilk…

Teamarbeid gir høg mjølkepris

Rasmus Lang-Ree Fokus på fôreffektivitet og kraftfôrregimet over mange år har betalt seg. Det startet med at det ble satt inn kraftfôrvogn i båsfjøset, og nå er…