Nyhetsarkiv

Landbruksungdom hjelper Geno med klimaarbeid

Rasmus Lang-Ree Landbruksungdom med hjerte for dyr, natur og matproduksjon setter klima- og bærekraftsarbeid høyt på agendaen. - Vi skal dra vår del av lasset, …

Hele ti NRF-okser fra Trøndelag på topplisten fra mai 2021

Geno Geno I begynnelsen av mai ble hele 25 NRF-okser valgt ut som eliteokser gjeldende fra mai til oktober 2021. Hele ti okser kommer fra Trøndelag. De 25 utval…

Miljørapport: Færre kyr er ikke løsningen på klimagassutslipp

Rasmus Lang-Ree En miljørapport fra organisasjonen World Resources Institute anbefaler at Danmark beholder antall gris og storfe og anbefaler andre metoder for …

Ny tanker om grasdyrking

Rasmus Lang-Ree Nye tanker slår dype røtter på Vinstra På søken etter lett utstyr, lave turtall, arter med røtter i ulik dybde og et høstetidspunkt som gir høg …

Genopodden: Beitebruk

Rasmus Lang-Ree Denne episoden av Genopodden handler om beite, og hvordan sikre de beste grønne enger for storfe. Dagens gjester er veterinær Anne Hege Hunsgaar…

Frå fôrunderskot til fôroverskot trass produksjonsauke

Rasmus Lang-Ree Jørgen Helset på Hellesylt i Stranda har med rådgjevingsavtale auka fôrproduksjonen kraftig. — At vi har gått frå ein situasjon med knapt om fôr…

Arealdisponering og rett slåttetid

Rasmus Lang-Ree Mange har et stort uutnyttet avlingspotensial som ligger og venter, og det krever et trent øye og gode verktøy for å realisere det. Ulike dyregr…

Beiting for melkekyr

Rasmus Lang-Ree NLR Innlandet i samarbeid med Tine Rådgiving har skrevet et beiteblad, hvor alle momenter rundt beite for mjølkekyr blir vurdert. Når man skal v…

Timotei taklar tre slåttar dårleg – kva gjer me?

Rasmus Lang-ree Det å auke talet slåttar vil både utnytta meir av vekstsesongen og gi eit meir konsentrert grovfôr. Men med fleire slåttar vil hovudsorten vår, …

Raigras best ved forsinket slått

Rasmus Lang-Ree Forsøk bekrefter at flerårig raigras opprettholder kvaliteten lenger enn timotei. Blandinger av flerårig raigras (engelsk raigras) opprettholder…

Få til et aktivt produsentlag

Rasmus Lang-Ree Øvre Romerike produsentlag ble kåret til det mest aktive produsent-laget i 2017. Avgående leder Lars Egil Lauten har mange tips å komme med for …

Kva frøblanding taklar best klimaendringar?

Rasmus Lang-Ree Forsøk har vist at frøblandingar med fleire artar gir positive resultat på avling. Samspel mellom ulike artar i veksemåte og utnytting av lys og…