Nyhetsarkiv

Dyrevelferd og flyt i arbeidet i fjøset

Rasmus Lang-Ree Alt skal ha sin faste plass og rutiner skal følges daglig. Mette og Ivar Midtdal er et ungt brukerpar i Tufsingdalen i Nord-Østerdal. Familien t…

Barn som drakk helmelk var tynnere

Rasmus Lang-Ree Rådene om å velge mager melk beskytter kanskje likevel ikke mot fedme, konkluderer forskere etter en gjennomgang av kunnskapen på feltet. Helsem…

Ta tyren ved horna

Rasmus Lang-Ree Innan aldersspennet to til seks veker kan ein tilpasse tidspunkt for avhorning etter kva som passar miljø og stell, heller enn etter alder på ka…

Flaks forfølger den som er godt forberedt

Rasmus Lang-Ree Et budsjett er nyttig for å få innsikt i egen økonomi, avdekke for-bedringsområder og økonomiske utfordringer, men også se de økonomiske mulighe…

Avvikle eller utvikle

Rasmus Lang-Ree Leveransen per ku har økt fra 5 800 liter til 9 000 liter på 8 år. I den samme perioden er fjøset bygd om fra båsfjøs til løsdrift med mjølkerob…

Genopodden: Brunst og inseminering kjøttfe

Rasmus Lang-Ree Ny episode av Geno-podden er nå lagt ut. Denne episoden handler om kjøttfe, brunst og inseminering. Både på ammeku og i melkeproduksjon. Per Kri…

Sjekk meg ved avsining

Rasmus Lang-Ree Avsining er tidspunktet for å rydde opp i jurinfeksjoner. Norske melkeprodusenter er verdensmestere i lavt antibiotikaforbruk, og slik ønsker vi…

Nordisk dataløsning i melkeproduksjonen går «World Wide»

Rasmus Lang-Ree NCDX - Nordic Cattle Data Exchange - er kjent for mange av medlemmene i Kukontrollen som har mjølkerobot. NCDX gjør det enkelt å utveksle data o…

Melk mot stress

Rasmus Lang-Ree Meierikonsernet Fonterra fra New Zealand lanserer melkeprodukt som skal hjelpe forbrukerne til å takle stress. 67 prosent av amerikanske forbruk…

Bedre kvalitet og dokumentasjon i kjøttkontrollen

Kronikk Kjøttkontroll Norsk dyrehelse er blant de beste i verden. Det gir også det beste utgangspunktet for god mattrygghet. I 2021 vil Mattilsynet, slakteriene…

Genopodden om SpermVital og REDX

Rasmus Lang-Ree Hva skal til for å lykkes å få kalv i kua? Veterinær Halldor Felde Berg i Geno og Nils Christian Steig i SpermVital gir råd og forteller om horm…

Effektivisering av genotypeprosedyrene gir resultater

Rasmus Lang-Ree Nå når første kvigene som ble genotypet begynner å kalve vil avkastningen vise seg gjennom sikrere avlsverdier for avkommene. Antall kundeinitie…