Nyhetsarkiv

Nordisk dataløsning i melkeproduksjonen går «World Wide»

Rasmus Lang-Ree NCDX - Nordic Cattle Data Exchange - er kjent for mange av medlemmene i Kukontrollen som har mjølkerobot. NCDX gjør det enkelt å utveksle data o…

Melk mot stress

Rasmus Lang-Ree Meierikonsernet Fonterra fra New Zealand lanserer melkeprodukt som skal hjelpe forbrukerne til å takle stress. 67 prosent av amerikanske forbruk…

Bedre kvalitet og dokumentasjon i kjøttkontrollen

Kronikk Kjøttkontroll Norsk dyrehelse er blant de beste i verden. Det gir også det beste utgangspunktet for god mattrygghet. I 2021 vil Mattilsynet, slakteriene…

Genopodden om SpermVital og REDX

Rasmus Lang-Ree Hva skal til for å lykkes å få kalv i kua? Veterinær Halldor Felde Berg i Geno og Nils Christian Steig i SpermVital gir råd og forteller om horm…

Effektivisering av genotypeprosedyrene gir resultater

Rasmus Lang-Ree Nå når første kvigene som ble genotypet begynner å kalve vil avkastningen vise seg gjennom sikrere avlsverdier for avkommene. Antall kundeinitie…

Den høyteknologiske hyrdestunden

Rasmus Lang-Ree Bladet Genialt som utgis av Bioteknologirådet skriver om høyteknologisk NRF-avl. Les artikkelen der avlssjefen i Geno, Håvard Melbø Tajet er int…

Oppdrettsstrategi for NRF-kviger

Rasmus Lang-Ree NRF-kviger i en norsk gjennomsnittsbesetning vokser for seint, de kommer dermed unødvendig seint i produksjon, og de har samtidig lavere ytelse …

Tre melkebønder – Tre generasjoner –Tre foretak

Rasmus Lang-Ree Framsnakking og gode produksjonsresultater over tid gir flere generasjoner med mjølkebønder i Stardalen i Jølster. Les hele reportasjen fra Busk…

Mistet mange kalver på grunn av kryptosporidier

Rasmus Lang-Ree Erik Wedum har i perioder over mange år hatt diaréproblemer på kalvene forårsaket av kryptosporidier. Etter at Erik Wedum i 2002 lagde en uisole…

Ny teknologi inn i gammelt fjøs

Fornavn Etternavn Steig i Sør-Fron har både vært kongsgård og fostret en av Norges dronninger. De nye brukerne som tok over i sommer er opptatt av å forvalte gå…

Riktig bruk av SpermVital-sæd

Rasmus Lang-Ree SpermVital-sæd gjør tidspunktet for inseminasjon mer fleksibelt, men som ved bruk av konvensjonell sæd er riktig brunstobservasjon avgjørende fo…

Metan som egenskap i avlen?

Fornavn Etternavn Datainnsamling på metan fra NRF kyr er godt i gang. Nå kan forskningsarbeidet starte. Dagros har fått seg en ny vane. Når hun får lyst på litt…