Nyhetsarkiv

Har kua god nok eteplass?

Rasmus Lang-Ree Kyr med naturlig eteatferd eter i en halvsirkel rundt seg. Både fôr-opptak og ytelse øker hvis eteplassen er optimal. Les mer om kuas eteplass i…

Salgssuksess for økomeieri

Rasmus Lang-Ree Rørosmeieriet opplever 20 prosent salgsvekst og ønsker mer lokal økomelk. Les mer om Rørosmeieriet (Buskap 4/2020 Os-bøndene Wenche Hoem og Stia…

Les om sædeksporten i Nationen

Rasmus Lang-Ree Nationen har en omfattende sak om eksport av gener fra norske husdyr. Les mer her

Ta kontroll på innvollssnylterne

Rasmus Lang-Ree Like sikkert som at gresset spirer når våren kommer, er vissheten om at mange av beitene her i landet inneholder parasitter som har overvintret …

Ulike beitemetoder

Rasmus Lang-Ree Vellykket beiting krever god planlegging og gjennomføring. Det aller viktigste er kanskje å starte beitesesongen tidlig nok. Før man setter i ga…

Fruktbarhet ved inseminering med SpermVital-sæd

Rasmus Lang-Ree Et doktorgradsprosjekt med støtte fra Norges forskningsråd gjennomført av Halldor Felde Berg i regi av SpermVital, Høgskolen i Innlandet og NMBU…

Innavlskontroll med Geno avlsplan

Rasmus Lang-Ree Innavlskontrollen i Geno avlsplan blir enda strengere, og ved å inkludere stamtavlebasert slektskap reduseres risikoen for innavl hos dyr som ik…

Råd om bruk av kjønnsseparert sæd

Rasmus Lang-Ree REDXTM er prosessert på en annen måte enn konvensjonell sæd, og derfor er det en del råd om bruk av slik sæd som det er viktig blir fulgt hvis r…

Enormt antibiotikaforbruk til dyr i USA

Rasmus Lang-Ree Antibiotikaforbruket til husdyr i USA er fem ganger høyere enn i Storbritannia. Forbruket i Storbritannia er ti ganger høyere enn i Norge. Utmel…

Vi trenger mer sommermjølk

Rasmus Lang-Ree Det er ei stor utfordring for både Tine og Nortura at alt for få kyr kalver på etter-julsvinter og vår. Denne situa-sjonen medfører i praksis då…

Melkesalget økt under koronakrisen

Rasmus Lang-Ree Melkesalget har sakte og sikkert gått ned i mange år, men koronakrisen har fått fart på salget som økte med 14 prosent i mars. I første kvartal …

Slåttetider, kløverinnhold og bruk av ensileringsmidler

Rasmus Lang-Ree Hyppig slått og høgt kløverinnhold i enga bidrog positivt til lønnsomheten på et modellert økologisk mjølkebruk i Trøndelags flatbygder. Resulta…