Nyhetsarkiv

Forbrukerne krever endring

Rasmus Lang-Ree Forbrukerne styrer mer og mer, men er uforutsigbare. Jennifer Shike skriver i en artikkel på dairyherd.com at forbrukerne har to hoder. Den ene …

Storfekjøttimporten i 2019

Rasmus Lang-Ree Til og med oktober ble det importert 10 270 tonn med storfekjøtt. Importen av storfekjøtt til og med oktober i år er litt lavere enn importen fo…

Melkebruk fikk årets Bedriftsutviklingspris i Finnmark

Rasmus Lang-Ree Årets bedriftsutviklingspris i landbruket i Finnmark ble i dag tildelt Fred Roald Johnsen som driver Alfheim gård i Austertana. Det er Innovasjo…

Dyrevelferd beholdes i læreplanen for grunnskolen

Rasmus Lang-Ree Etter først å ha falt ut er nå dyrevelferd med som kompetansemål i grunnskolen. I den nye læreplanen er det som kompetansemål etter 4. trinn opp…

Unike egenskaper i den norske melka?

Rasmus Lang-Ree Et forskerteam ved NMBU skal finne ut om avlsarbeidet på NRF kan ha påvirket innholdet og sammensetningen av ulike stoffer i melka. Det er spesi…

Fire-«på-tråden»-om-REDX

Rasmus Lang-Ree Kjønnsseparert sæd gir muligheter og håp om kvige-kalver fra de aller beste kviger og kyr i besetningen. Les mer på buskap.no (Buskap nr. 7)

Kvinnelig Geno-direktør

Rasmus Lang-Ree Kristin Malonæs blir ny administrerende direktør i Geno og begynner i jobben 1. mars. Les mer på geno.no

Nye NRF eliteokser

Rasmus Lang-Ree Årets siste eliteokseuttak er gjennomført, og i løpet av de tre første ukene i desember skal det være sæd av de nye oksene ute i beholderne. Åre…

Video om antibiotikaresistens

Rasmus Lang-Ree Lær om antibiotikaresistens med Anders Baasmo (Anders Baasmo Christiansen) I forbindelse med et Biotown-arrangement om antibiotikaresistens pres…

Lagrer 10 ganger mer CO2 enn det som avgis

Rasmus Lang-Ree Britisk økolog med 280 Anguskyr har positivt klimagassregnskap. Richard Gantlett driver økologisk og biodynamisk på en gård i England med 5 500 …

Ringormutbrudd påvirker kjøp av kalver til Geno

Rasmus Lang-Ree Åtte besetninger i Rogaland har fått påvist ringorm, og av hensyn til risiko for smittespredning vil ikke Geno kjøpe inn kalver fra Rogaland i t…

Større endringer neste 10 enn siste 70 år

Rasmus Lang-Ree Går det som landbruksøkonomen og professoren David Kohl tror må melkeprodusentene spenne på seg sikkerhetsselene for å henge i en utvikling i st…