Nyhetsarkiv

Enormt antibiotikaforbruk til dyr i USA

Rasmus Lang-Ree Antibiotikaforbruket til husdyr i USA er fem ganger høyere enn i Storbritannia. Forbruket i Storbritannia er ti ganger høyere enn i Norge. Utmel…

Vi trenger mer sommermjølk

Rasmus Lang-Ree Det er ei stor utfordring for både Tine og Nortura at alt for få kyr kalver på etter-julsvinter og vår. Denne situa-sjonen medfører i praksis då…

Melkesalget økt under koronakrisen

Rasmus Lang-Ree Melkesalget har sakte og sikkert gått ned i mange år, men koronakrisen har fått fart på salget som økte med 14 prosent i mars. I første kvartal …

Slåttetider, kløverinnhold og bruk av ensileringsmidler

Rasmus Lang-Ree Hyppig slått og høgt kløverinnhold i enga bidrog positivt til lønnsomheten på et modellert økologisk mjølkebruk i Trøndelags flatbygder. Resulta…

Grovfôrdyrkingens ABC gir resultater

Rasmus Lang-Ree Det er ikke mangel på kunnskap om grovfôrproduksjon - -utfordringen er å sette kunnskapen ut i livet. Les reportasjen fra Oppigarn Fellingsfors …

Genetiske ­defekter – farlig men ufarlig

Rasmus Lang-Ree NRF-populasjonen testes for to genetiske defekter. Les om hvordan disse defektene håndteres i avlsarbeidet. AH1 og BTA12 (fruktbarhetsdelesjonen…

Over 100 000 NRF-dyr genotypet

Rasmus Lang-Ree 23. april nådde Geno en milepæl da antallet NRF-dyr som er genotypet passerte 100 000. På onsdag fikk kvige nr. 628 sin genotype bekreftet. Kvig…

GS-prøver sendes nå til genotyping hver uke

Rasmus Lang-Ree Etter nyttår har det blitt sendt 1 000-2 000 GS-prøver hver andre uke fra Biobank til Neogen, laboratoriet vi bruker i Skottland. Fra februar st…

Storfeavl for bedre liv for både folk og fe

Rasmus Lang-Ree I debatten har antibiotikaresistens hos mennesker kommet frem som et viktig tema, når det gjelder muligheten for å behandle følgesykdommer av ko…

Antibiotikaresistens gir høyere dødstall i Italia

Fornavn Etternavn En kronikk i Aftenposten setter søkelys på betydningen antibiotikaresistens har for utfallet av coronapandemien. Erik Martiniussen, forfatter …

Tålmodig arbeid mot målet

Rasmus Lang-Ree Målet for Julie Gjerdingen og Kristian Kjenseth Lundteigener er å bli så bra som mulig på management og grovfôrdyrking og ha ei drift som er bær…

Kombinerer høy avdrått og seterdrift

Rasmus Lang-Ree Anders Bergseth har fokus på å utnytte de nære ressursene til matproduksjon. Les reportasjen om Anders Bergseth i Buskap nr. 2