Nyhetsarkiv

Pilot for bedre grovfôr

Rasmus Lang-Ree Eidemsmoen samdrift har blitt med på «Tine Grovfôrpiloten 2021» for å produsere bedre grovfôr og spare kraftfôr. Satellittbilder av enga er ett …

Middelvekta for kyr over fire år har passert 300 kg

Rasmus Lang-Ree På 25 år har slaktevekta for eldre kyr økt med 55 kg og andelen som får pristrekk for fett økt fra 52 til 80 prosent. Les hele saken i Buskap 5/…

Lær å vurdere grader av halthet

Rasmus Lang-Ree Seges i Danmark har lagd en video som viser kyr med ulike grader av halthet. Gode rutiner for halthetsvurdering er viktig for å oppdage klauvlid…

Genopodden: Optimal utnyttelse av grovfôrressursene

Rasmus Lang-Ree Hvordan skal vi lykkes med økt andel grovfôr i rasjonen til melkekua? I år er året for å prøve seg, sier bonden og rådgiveren som er gjester i G…

Bygg: Utfordringer gir «nye» løsninger?

Rasmus Lang-Ree Kostnadene per kvoteliter (=inntektsgrunnlaget) øker mye for de små og mellomstore besetningene. Dermed blir det mer og mer vanskelig å få til b…

På ballen

Rasmus Lang-Ree Tidlig beiteslipp på produktivt beite gir stort beiteopptak i tre måneder. Ytelsen og trivselen øker. Da Buskap var på leiting etter besetninger…

Sinkuavdeling i hjertet av fjøset

Rasmus Lang-Ree På langveggen på gamlefjøset er den nye avdelinga på 830 kvadratmeter. Kalvingsavdeling med 5 kalvingsbinger, deretter ei fleksibel sinkuavdelin…

Nitrat-/nitrittforgifting hjå storfe

Rasmus Lang-Ree Det er ikkje noko god registrering på førekomst av nitrat-/nitrittforgifting på storfe i Noreg, men ein skulle nok tru det førekjem ein gong ibl…

Genopodden: Bruk av NRF-embryo i eget fjøs

Rasmus Lang-Ree I den nyeste episoden har vi besøk av embryoveterinær Vilde Granne Kvale og avlsforsker Anne Guro Larsgard i Geno. Dagens tema er embryoteknolgo…

Sondefôring av kalv

Rasmus Lang-Ree Interessen rundt kalv og kalvehold har økt mye de siste årene. Temaer som sosial oppstalling, ku og kalv sammen, råmelkskvalitet og avvenning di…

Ta sinkua på alvor

Rasmus Lang-Ree For noen år tilbake leste jeg en sak i Kvæg om «Goldkoens ABC»- der forkortelsen stod for Avgolding, Babykalve og Comfort. Hvordan kan vi nærme …

På besøk hos Geno-styrelederen

Rasmus Lang-Ree Vegard Smenes er glødende opptatt av landbruk og melkeproduksjon og er ikke redd for å søke utfordringer hverken som tidenes yngste Geno-styrele…