Nyhetsarkiv

Avlslesestoff til helga

Rasmus Lang-Ree Hvis du ikke alt har fått lest det er det mye aktuelt avlsstoff i Buskap nr. 4. Ofte stilte spørsmål om genotyping Viking Rød-oksene får norske …

Feedlot med 50 000 dyr

Rasmus Lang-Ree 50 000 kastrater og kviger på ett anlegg som eies av et selskap som årlig fôrer fram 1,2 millioner storfe er virkelig industriell husdyrproduksj…

Fem fordeler med automatisk fôring

Rasmus Lang-Ree LandbrugsAvisen i Danmark liste ri en artikkel opp fem fordeler med automatisk fôring. LandbrugsAvisens fem fordeler er mindre arbeid/bedre plan…

Forsøk med ku og kalv sammen i Danmark

Rasmus Lang-Ree Dansk økobesetning med i forsøk på å finne løsninger for at ku og kalv kan gå sammen i lengre tid etter kalving. Anne og Gert Glob Larsen fortel…

Strategi for slåtten

Rasmus Lang-Ree Slåtten nærmer seg og spørsmålet er hva som er strategien din. Utsatt slåttetidspunkt øker tørrstoffavlinga, men gir dårligere kvalitet. Gjenvek…

Importoksene får norske indekser

Rasmus Lang-Ree Nå får Viking Rød-okser indekser og avlsverdier basert på Genos avlsverdiberegning. Tidligere har Viking Rød-oksene blitt presentert med indekse…

Rekordhøy semintilslutning

Rasmus Lang-Ree Semintilslutningen har passert 87 prosent og det er ny rekord. De siste årene har det vært økning i andelen som bruker semin. Geno peker på god …

Aktuelt om beite

Rasmus Lang-Ree Beite er ofte lønnsomt er en av artiklene om beite du kan lese i Buskap nr. 4 Foto: Rasmus Lang-Ree Beite er tenma i Buskap nr. 4 i år. Åse Flit…

Kyr ombord på verden første flytende fjøs

Rasmus Lang-Ree 33 kyr har tatt i bruk fjøset som er bygd på en flåte i Rotterdam. 13. mai tok de første kyrne i bruk det som omtales om det første flytende fjø…

Rapport ønsker kastrattillegg

Rasmus Lang-Ree AgriAnalyse foreslår i en rapport et kastrattillegg for å øke grovfôrandelen i ammekuproduksjon. Foto: Nortura mediebank I ammekuproduksjon er d…

Halvparten kolla av eliteoksene

Rasmus Lang-Ree Av eliteoksene som skal brukes fra mai til oktober er 10 av 21 kollet og to er homozygot kollet. 12009 Maurstad er en av to homozygot kolla elit…

Øko-melka bryter 30-prosentgrensen i Danmark

Rasmus Lang-Ree Etter å ha ligget stabilt på 28 - 30 prosent av melkesalget, gjorde økomelka et byks i 2018. Foto: Tine Mediebank Salget av økologisk melk i Dan…