Nyhetsarkiv

Lite ekstra ­arbeid og stor nytte når ­rutina er god

Rasmus Lang-Ree Lite ekstra -arbeid og stor nytte når -rutina er god Hos Anders Røflo på Røra er det en selvfølge å følge opp melke-prøvetaking hver måned. Melk…

Økning i såleblødninger etter sommeren

Rasmus Lang-Ree Økning i såleblødninger etter sommeren Det danske fagbladet Bovi skriver at når sommeren er over registreres det et økende antall klauvskader og…

Fôreffektivitet – viktig både for ­bunnlinje og klimagassutslipp

Rasmus Lang-Ree Fôreffektivitet - viktig både for -bunnlinje og klimagassutslipp Avl kan potensielt bidra til å redusere klimagassutslippene fra melkeproduksjon…

Metan – hva, hvordan og hvorfor?

Rasmus Lang-Ree Metan - hva, hvordan og hvorfor? Kua har på svært urettferdig vis blitt skyteskive i klimadebatten. Aktørene i landbruket og innen landbruksfors…

Økt etterspørsel ­etter kolletgenetikk internasjonalt

Rasmus Lang-Ree Økt etterspørsel -etter kolletgenetikk internasjonalt Høy frekvens av kollethet er en konkurransefordel for NRF internasjonalt. Kollete kyr gir …

Samarbeid på like vilkår

Rasmus Lang-Ree Samarbeid på like vilkår Kontinuerlig utføring av gode arbeidsrutiner gir resultater. jørn Fauske og Johan Skoglund driver Pøttebygda DA. De er …

Økt tilgjengelighet ­på kjøttfe hanceller

Rasmus Lang-Ree Økt tilgjengelighet -på kjøttfe hanceller Det er vist i flere beregninger at et innslag av kjøttfe på avlsplanen er optimalt. I den sammenheng h…

Hold som ­indikator for velferd

Rasmus Lang-Ree Hold som -indikator for velferd Dyras hold er en viktig indikator i dyre-velferdsprogrammet for storfe. Den forteller om dyra får tilfredsstilt …

Tre slåtter for mer ­egenprodusert ­protein

Rasmus Lang-Ree Tre slåtter for mer -egenprodusert -protein Arne Manger vil utnytte mer av proteinpotensialet i graset og -redusere kraftfôrregningene. Arne for…

Genopodden: Økonomiske grep i urolige tider

Rasmus Lang-Ree Genopodden: Økonomiske grep i urolige tider I denne episoden har vi besøk av Helge Øksendal (Tine), Petter Sund (melkeprodusent), og Petters far…

Intensiv beiting med 14 skifter

Rasmus Lang-Ree Intensiv beiting med 14 skifter Fra slutten av mai til oktober beiter 100 kyr på nytt skifte hver dag. Totalt areal som brukes til beite til mjø…

Bedre og bedre resultat med NRF-sæden

Rasmus Lang-Ree Bedre og bedre resultat med NRF-sæden Geno kan vise til en solid forbedring i fruktbarhetsresultatene siste året for både konvensjonell sæd og R…