Nyhetsarkiv

Kua som toppidrettsutøver - klauvhelse

Rasmus Lang-Ree Kua som toppidrettsutøver - klauvhelse Hva skal til for at kua skal yte maksimalt for ulike egenskaper? I toppidretten legges alt til rette for …

Frå kyllingfjøs til oksefjøs

Rasmus Lang-Ree Frå kyllingfjøs til oksefjøs John Oskar Sæther vil satsa meir på storfekjøt og byter ut dagens kornproduksjon med grovfôrproduksjon. Far og farf…

Arkitekttegnet fjøs blir for dyrt

Rasmus Lang-Ree Arkitekttegnet fjøs blir for dyrt De som skal bygge et bolighus velger fra en katalog med ferdige modeller med noen tilpasningsmuligheter. Du sk…

Nytt norsk selskap satser på virtuell gjerding

Rasmus Lang-Ree Nytt norsk selskap satser på virtuell gjerding Det norske oppstartsselskapet Monil har utviklet og en prototyp for virtuell gjerding og håper å …

Mye å hente på ENØK-tiltak

Rasmus Lang-Ree Mye å hente på ENØK-tiltak Forkjøling av melka kan spare nok energi til å drifte en fôringsrobot De høye energiprisene har ført til økt oppmerks…

Hva vet vi om utrangeringsmønster på NRF-kyr?

Rasmus Lang-Ree Hva vet vi om utrangeringsmønster på NRF-kyr? Litt overraskende viser det seg at fruktbarhet er den dominerende individegenskapen for utrangerin…

Fôringsliggebås – noe for flere

Rasmus Lang-Ree Fôringsliggebås - noe for flere Fôringsliggebås betinger hyppig fôring, gjerne skraperobot og plass nok til å passere naboen. Et halvt år etter …

Endringer i indeksen for jureksteriør

Rasmus Lang-Ree Endringer i indeksen for jureksteriør Som tidligere beskrevet i Buskap 2/2023, har vi gjort endringer som skal styrke framgangen på jureksteriør…

Sommerferie

Rasmus Lang-Ree Sommerferie buskap.no tar sommerferie fram til 7. august. Da blir det ikke lagt ut nyheter og Kunytt utland og innland blir ikke oppdatert. Men …

Rekordhøy genfrekvens for kollethet i NRF-populasjonen

Rasmus Lang-Ree Rekordhøy genfrekvens for kollethet i NRF-populasjonen Rekordhøy genfrekvens for kollethet i NRF-populasjonen De siste tre åra har vi skutt fart…

Byggeprosess på skinner

Rasmus Lang-Ree Byggeprosess på skinner Fra første spadetak gikk fjøsbyggingen til Visteroa samdrift i Vågå etter planen og resultatet har blitt slik de fire de…

Erfaringer med ku-kalvsamvær

Rasmus Lang-Ree Erfaringer med ku-kalvsamvær Her kan lese om erfaringene med ku- og kalvsamsvær på gården Stortelneset på Tynset. I 2013 kom høstens første kalv…