Nyhetsarkiv

Høyere tørrstoffinnhold og bedre jur og bein

Rasmus Lang-Ree Høyere tørrstoffinnhold og bedre jur og bein I februar ble avlsmålert for NRF justert. Det nye avlsmålet gir blant annet et høyere tørrstoffinnh…

Reduserte kostnader med riktig bruk av husdyrgjødsel

Rasmus Lang-Ree Reduserte kostnader med riktig bruk av husdyrgjødsel Riktig bruk av husdyrgjødsel gir mange agronomiske fordeler, men den har også en stor økono…

Det enkle er ofte det beste – en finsk versjon

Rasmus Lang-Ree Det enkle er ofte det beste - en finsk versjon Det er ikke noe prangende fjøs som møter meg på tunet hos Anu Ellä og Timo Suni i Vest-Finland. G…

Grovfôrbasert landbruk i Finland

Rasmus Lang-Ree Grovfôrbasert landbruk i Finland Mye likt mellom norsk og finsk landbruk, men en vesentlig forskjell er at de ikke har prisnedskriving på korn. …

Enkeltgener – hva er det?

Rasmus Lang-Ree Enkeltgener - hva er det? Tidligere i denne artikkelserien har du kunnet lese om avlsframgang, innavl, avlsverdier og indekser, arvegrad, avlsmå…

Rimelig fjøs med ny modell melkerobot

Rasmus Lang-Ree Rimelig fjøs med ny modell melkerobot Nøktern ombygging av fjøset har gitt plass til ny melkerobot og flere kyr. Det er langt mellom melkefjøsen…

Avler du for rett produksjon i eget fjøs?

Rasmus Lang-Ree Avler du for rett produksjon i eget fjøs? Den som klarer å ha rette dyr i fjøset til rett tid kan hente gode marginer. Dagens storfeproduksjon s…

Norsk husdyrgjødsel kan gi millionar grøne kilowattimar

Rasmus Lang-Ree Norsk husdyrgjødsel kan gi millionar grøne kilowattimar Interessa for biogassproduksjon i landbruket er sterkt aukande. Høge energiprisar, i all…

Mye å hente på biogass

Rasmus Lang-Ree Mye å hente på biogass Regjeringen Stoltenberg satte i 2009 et mål om at 30 prosent av husdyrgjødsla skulle leveres til biogassanlegg i 2020. Nå…

Klimaanlegg med elektrisitet som bonus

Rasmus Lang-Ree Klimaanlegg med elektrisitet som bonus Selv om biogassanlegget kan produsere 60 kilowatt i timen insisterer far og sønn Toreli på at det først o…

Mestringsfølelse er nødvendig

Rasmus Lang-Ree Mestringsfølelse er nødvendig Prioritering, tilvalg, fravalg og klare mål. Det lå ikke i kortene at det var Else Renate Myren som skulle bli nes…

Buskap på mobil

Rasmus Lang-Ree Buskap på mobil Vi har gjort litt endringer på buskap.no på mobil, og håper flere benytter seg av denne kanalen til å finne fagstoff. På buskap.…