Nyhetsarkiv

Robotbesetninger med årsutskrift har bedre resultatet

Rasmus Lang-Ree En sammenligning av data fra Kukontrollen viser at AMS-besetninger med årsutskrift har bedre resultater enn AMS-besetningene som ikke har tilfre…

Slik påvirker varmestress kuas helse

Rasmus Lang-Ree Allerede ved 20 grader og luftfuktighet på 90 prosent kommer de første tegn på varmestress hos kyrne. Kyr med varmestress får nedsatt fôropptak …

Skål for melka

Rasmus Lang-Ree 1. juni var melkas dag og det er mange grunner for å heve melkeglasset til en skål for melka. FAO (FNs mat og landbruksorganisasjon etablerte 1.…

Lettjente penger

Rasmus Lang-Ree En sjekk av om det lønner seg å overføre omsorgspoeng fra mor til far kan gi stor uttelling. Eivind Vik skriver i en artikkel i Buskap nr. 4 om …

Dyrevernalliansen vurderer dyrevelferden i Norge

Rasmus Lang-Ree I rapporten "Verden beste dyrevelferd?" har Dyrevernalliansen sammenlignet dyrevelferden for storfe i Norge med andre land. Selv om båsfjøs på s…

Kostbar overproduksjon for EUs melkebønder

Rasmus Lang-Ree En fransk tenketank har beregnet hva det kostet å bli kvitt overskuddslagret av skummetmelkpulver. Foto: Jan Erik Kjær LMD-nyt melder at en fran…

Feedlot med 50 000 dyr

Rasmus Lang-Ree 50 000 kastrater og kviger på ett anlegg som eies av et selskap som årlig fôrer fram 1,2 millioner storfe er virkelig industriell husdyrproduksj…

Avlslesestoff til helga

Rasmus Lang-Ree Hvis du ikke alt har fått lest det er det mye aktuelt avlsstoff i Buskap nr. 4. Ofte stilte spørsmål om genotyping Viking Rød-oksene får norske …

Fem fordeler med automatisk fôring

Rasmus Lang-Ree LandbrugsAvisen i Danmark liste ri en artikkel opp fem fordeler med automatisk fôring. LandbrugsAvisens fem fordeler er mindre arbeid/bedre plan…

Forsøk med ku og kalv sammen i Danmark

Rasmus Lang-Ree Dansk økobesetning med i forsøk på å finne løsninger for at ku og kalv kan gå sammen i lengre tid etter kalving. Anne og Gert Glob Larsen fortel…

Strategi for slåtten

Rasmus Lang-Ree Slåtten nærmer seg og spørsmålet er hva som er strategien din. Utsatt slåttetidspunkt øker tørrstoffavlinga, men gir dårligere kvalitet. Gjenvek…

Importoksene får norske indekser

Rasmus Lang-Ree Nå får Viking Rød-okser indekser og avlsverdier basert på Genos avlsverdiberegning. Tidligere har Viking Rød-oksene blitt presentert med indekse…