Nyhetsarkiv

19 gode grunner til å fortsette å drikke melk

Rasmus Etternavn Enten du vil slanke deg eller komme i form er det lurt å drikke melk. Det er Dairy Herd Management som lister opp 19 gode grunner for å drikke …

Intens hormonbruk for å få kyrne drektige

Rasmus Lang-Ree Internasjonalt er det utstrakt bruk av ulike brunstsynkroniseringsprogrammer i forbindelse med inseminasjon og seks hormonbehandlinger er vanlig…

Embryo-auksjon på Dyrsku`n

Rasmus Lang-Ree Fredag 13. september blir det auksjon av to pakker med fire NRF-embryo i hver pakke på Dyrsku`n. Les mer på www.geno.no Les artikkelen Embryo vi…

Grunnleggende sinkumanagement

Rasmus Lang-Ree Fôring og stell av sinkua påvirker dyrehelsa etter kalving, produksjon, fruktbarhet og økonomi. Dairy Herds Management presenterer noen grunnleg…

Melkerobot haler innpå

Rasmus Lang-Ree Nye tall fra Danmark viser at forskjellen i kostnader mellom robotmelking og andre melkessystemer blir stadig mindre. Mens det i Danmark for få …

Finland skal fase ut soya i dyrefôr innen 2025

Rasmus Lang-Ree Finland skal erstatte importert soya med andre vekster som dyrkes nasjonalt. Det er landbruksministeren i Finland Jari Leppä som krever stopp i …

Utprøving av soya-alternativer

Rasmus Lang-Ree Det er sterke ønske rom å begrense importen av soya til dyrefôr. Erter og åkerbønner er aktuelle alternativer som Nibio tester ut. Gjennom prosj…

Fokus på transport av drektige kyr i Danmark

Rasmus Lang-Ree I Danmark har organisasjonen Anima kjørt en kampanje mot ulovlig transport og slakting av høydrektige kyr og kviger. I Danmark er det forbudt å …

Verdenrekord i raking

Rasmus Lang-Ree Kuhn har satt verdensrekord i sammenraking av skår og rekorden lyder på 1889 dekar på åtte timer. Det er Maskinbladet som melder om rekorden som…

All importsæd må testes for Mykoplasma

Rasmus Lang-Ree Det er KOORIMP, husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import, som har vedtatt dette nye tilleggskravet ved import av stor…

Funnet 19 gener knyttet til fôreffektivitet

Rasmus Lang-Ree En studie ved University of Alberta i Canada har blant 20 000 gener med innvirkning på stoffomsetningen funnet 19 som synes å være assosiert med…

Geno-direktøren slutter

Rasmus Lang-Ree Etter 23 år som administrerende direktør i Geno slutter Sverre Bjørnstad. Fra nyttår begynner han som direktør i Innovasjon Norge region Innland…