Nyhetsarkiv

Bygde nytt

Rasmus Lang-Ree Bygde nytt Når det gamle båsfjøset er for gammelt må det bygges nytt. Svanhild og Lars Kristian Kvernberg bygde til 30 melkekyr og har ikke angr…

Brunst og brunsttegn på beite

Rasmus Lang-Ree Brunst og brunsttegn på beite Brunstegnene ute på beite er litt forskjellig fra når de er inne og da spesielt på bås. Alle dyr, også mennesker, …

Kviga som glapp

Rasmus Lang-Ree Kviga som glapp Hva koster det å vente med inseminering av den store kviga til september, hun som kunne vært inseminert i juni? Les artikkelen f…

Genopodden: Fra bås til løsdrift for mindre fjøs

Rasmus Lang-Ree Genopodden: Fra bås til løsdrift for mindre fjøs I denne episoden av Genopodden snakker vi om å tenke over hva dine ønsker og forretningsmål er …

Utvikling i mjølkeegenskaper hos NRF

Rasmus Lang-Ree Utvikling i mjølkeegenskaper hos NRF Genetisk framgang for mjølkeproduksjonsegenskapene hos NRF de siste 20 årene tilsvarer en økonomisk forbedr…

10 på topp av genotypa hunndyr

Rasmus Lang-Ree 10 på topp av genotypa hunndyr Her følger liste over 10 på topp av genotypa hunndyr, basert på avlsverdier publisert 29. mai 2021. Her finner du…

Styrke til å tåle motgang

Rasmus Lang-Ree Styrke til å tåle motgang Året 2020 legges til i historieboka med 15 prosent kalvetap og et tjuetalls jurbetennelser. Likevel klarte bonden å ta…

Det lure med strø

Rasmus Lang-Ree Det lure med strø Kan strø hemme bakterier? Er bruk av spesialstrø et effektivt tiltak for bedre jurhelsa? Disse spørsmålene dukker ofte opp i f…

Fjøsbygging: Frivillig tvang

Rasmus Lang-Ree Fjøsbygging: Frivillig tvang Hanne Øverby Ryen og Lars Oddvar Ryen var i en situasjon der tvingende nødvendig utskifting av gulv med Ribo-dekke …

Seks av ti er bekymret for dyrevelferden

Rasmus Lang-Ree Seks av ti er bekymret for dyrevelferden Undersøkelse gjennomført av SIFO viser at stadig flere av oss tenker på dyrevelferd og bærekraft når vi…

Bygging:Ressursene på gården

Rasmus Lang-Ree Bygging:Ressursene på gården Før ombygging, tilbygging eller nybygging er det viktig å foreta en kartlegging av gårdens ressurser. Klarer en å d…

Hva skjer med dyrevelferden på kalv?

Rasmus Lang-Ree Hva skjer med dyrevelferden på kalv? Siden 2015 og fram til i dag har delindikator kalv i dyrevelferdsindikatoren (DVI) hatt en negativ utviklin…