Nyhetsarkiv

Rotasjonsbeiting, engfornying og talleharv

Rasmus Lang-Ree Rotasjonsbeiting, engfornying og talleharv Hva gjør en fôringsrådgiver som også driver egen besetning? Erik Brodshaug i Horten prøver å gjøre ti…

Avvenning av ammekalven

Rasmus Lang-Ree Avvenning av ammekalven Beitesesongen avsluttes og dyra skal sankes hjem. Det er tid for å starte avvenning av kalven. Hvordan gjennomføre dette…

Mjølkekyrne ut av fjøset når ammekyrne skal kalve

Rasmus Lang-Ree Mjølkekyrne ut av fjøset når ammekyrne skal kalve Robotfjøset fra 2019 er bygd med tanke på at mjølkekuavdelingen skal brukes både av ammekyr og…

Systematikk gir resultater i grovfôrdyrkinga

Rasmus Lang-Ree Systematikk gir resultater i grovfôrdyrkinga Svein Helge Høyvik har en plan han følger og er bevisst på å dyrke grovfôr som er tilpasset behovet…

Polen – mulighetenes marked

Rasmus Lang-Ree Polen - mulighetenes marked Polens melkeproduksjon er inne i en positiv utvikling, og utgjør et voksende marked for NRF-genetikk. Les mer fra Bu…

Hvorfor trenger besetningen en avlsplan?

Rasmus Lang-Ree Hvorfor trenger besetningen en avlsplan? Geno avlsplan hjelper deg å finne de gode kombinasjonene og øke avlsframgangen i egen besetning. Avlsmå…

Teamarbeid gir høg mjølkepris

Rasmus Lang-Ree Teamarbeid gir høg mjølkepris Fokus på fôreffektivitet og kraftfôrregimet over mange år har betalt seg. Det startet med at det ble satt inn kraf…

Nytt syn på metan

Rasmus Lang-Ree Nytt syn på metan Metan og CO2 er så ulike når det gjelder påvirkning på klodens oppvarming at det er meningsløst å omregne metan til CO2-ekviva…

Hvorfor skryter vi ikke mer av melka?

Rasmus Lang-Ree Hvorfor skryter vi ikke mer av melka? Det er god grunn til å stoppe opp og reflektere over historien bak at vi har verdens beste melk, og hvorda…

Mer dyrevelferd i fjøset og på beite i Tyskland

Rasmus Lang-Ree Mer dyrevelferd i fjøset og på beite i Tyskland Husdyrholdet i Tyskland skal bygges om for å få bedre dyrevelferd. Dette er et uttalt mål fra po…

Praktisk bruk av kamera for god holdstyring

Rasmus Lang-Ree Praktisk bruk av kamera for god holdstyring Hvorfor det er viktig å få kontroll over holdutvikling i besetningen og hvordan vi kan bruke BCS-kam…

Rett hold gir holdbare kyr

Rasmus Lang-Ree Rett hold gir holdbare kyr Typisk for ei besetning med lav fôreffektivitet er stor grad av overfôring utover i laktasjonen. Kyrne blir feite før…