Nyhetsarkiv

NRF viktig for en av verdens største øko-melkprodusenter

Rasmus Lang-Ree Natural Prairie Dairy er et familieeid melkeforetak i Texas i USA med 14 900 melkekyr og et jordbruksareal på 210 000 dekar og de kjører et trer…

Lyktes med flerårig raigras i gammel eng

Rasmus Lang-Ree Gustav Orheim i Nordfjord har brukt Underhaug direktesåmaskin og klart å få etablert flerårig raigras i gammel eng. Siden deler av arealene på g…

Aktuelt om rug som beiteplante

Rasmus Lang-Ree Rug kan gi tilfredsstillende kvalitet på beitet til langt ut i beitesesongen. I Buskap nr. 3 kan du lese flere artikler om rug. Nibio/Norsk Land…

Tilveksten de første 56 dagene er avgjørende for kvigas kjønnsmodning

Rasmus Lang-Ree Energiforsyningen de første 56 dagene er kritisk for når kjønnsmodningen settes i gang. Specialkonsulent i Seges Søs Ancker skriver på www.landb…

Lysets betydning for kjønnsmodning hos kviger

Rasmus Lang-Ree Vekslingen mellom lys og mørke avgjørende for hormonene som påvirker kvigenes tilvekst og kjønnsmodning. På landbrugsinfo.dk (Seges) kan vi lese…

Lettere å få REDX™ og SpermVital

Rasmus Lang-Ree Geno informerer om tiltak for å sikre bedre tilgjengelighet av REDX™ og SpermVital. Det har kommet en del klager på at det har vært dårlig tilga…

Enga må fornyes

Rasmus Lang-Ree Høge grasavlinger er nødvendig for å holde grovfôrkostnadene nede og da må enga fornyes med jamne mellomrom. Etter hvert som enga blir eldre vil…

Første embryokalven

Rasmus Lang-Ree Ingunn og Øyvind Falstad i Trondheim var først ute med å få lagt inn embryo og nå er kalven født. Ingunn Dretvik og Øyvind Falstad fra gården Di…

Verdens dyreste okse

Rasmus Lang-Ree Angusoksen SAV America 8018 satte verdensrekord da den ble solgt på auksjon for 1,51 millioner us dollar eller nesten 13 millioner norske kroner…

Norge støttet EAT-lansering da WHO trakk seg

Rasmus Lang-Ree WHO (Verdens helseorganisasjon) trakk støtten til lansering av EAT Lancetrapporten blant annet grunnet bekymring for helseffekter av kostholdsrå…

Engelsk melkebonde valgte NRF til krysningsopplegg

Fornavn Etternavn Edward Towers driver melkeproduksjon med 400 melkekyr i Lancashire i England og bruker NRF i et trerase krysningsopplegg. Edward Towers brukte…

Ernæringsverdi og klimaavtrykk

Rasmus Lang-Ree Hvis en vurderer matvarers klimaavtrykk etter energi- eller proteininnhold blir resultatet et annet enn når en bare ser på vekt. I klimadebatten…