Nyhetsarkiv

Osteproduksjon gir stor verdiskaping

Rasmus Lang-Ree Les om Grøndalen gård som har valgt å være små i antall kyr, men som får til stor verdiskaping med produksjon av ferskost og iskrem fra NRF-kyr.…

Mener svaret på siste klimarapport fra IPCC er økt svensk matproduksjon

Rasmus Lang-Ree Mange har tolket den siste klimarapporten fra IPCC som spesielt har sett på bruken av jordressursene som svært negativ for landbruket, men Isabe…

Spår 45 prosent økning i melkeproduksjonen fram til 2040

Rasmus Lang-Ree IFCN mener meieriprodukter vil klare seg bra i konkurransen med alternativene til melk, men at sektoren er nødt til å utvikle seg. Salget av pla…

Ombygging fra bås til løsdrift

Rasmus Lang-Ree Med midler fra Fylkesmannen i Agder skal det bli større fart i ombyggingen fra båsfjøs til løsdrift. Buskap har besøkt to av pilotbrukene i Agde…

Avtale betyr 1 million storfe fra Sør-Amerika til EU

Rasmus Lang-Ree Irske AgriLand melder at Mercosuravtalen får store konsekvenser både for klima og irske storfekjøttprodusenter. Hvis Mercosuravtalen mellom EU o…

Spre kuvettreglene

Rasmus Lang-Ree Mange som ferdes i naturen vet lite om hvordan de skal opptre når de møter beitende dyr. Spre kuvettreglene på sosiale medier så kan vi kanskje …

Effektiv drift og lave kostnader gir overskudd

Rasmus Lang-Ree Brødrene Herman og Arne Oerlemans flyttet fra Nederland i 1992 og driver et melkebruk i Horsens med 436 kyr. Vifter i taket er montert for å unn…

Krav til klauvhelsestatus ved livdyromsetning

Rasmus Lang-Ree Les mer om kravene til klauvhelsestatus, se atlas som viser bilder av aktuelle klauvsjukdommer og les om DD (Digital Dermatitt). Les nyhetssaken…

Uetisk å ikke ta i bruk GMO?

Rasmus Lang-Ree Et stort flertall i Etisk Råd i Danmark mener det vil være uetisk å ikke ta i bruk genmodifiserte planter for å møte klimautfordringene. Etisk R…

Ikke glem smitterisiko ved utenlandsreiser

Rasmus Lang-Ree Hvis du skal på reise til utlandet i sommer så husk risikoen for å få med seg smittestoffer hjem. Les mer på geno.no

Beiter viktig for å binde karbon

Rasmus Lang-Ree Ann-Helen Meyer Von Bremen skriver i en artikkel i Husdjur at beiter kan binde så mye karbon at det kompenserer for kyrnes utslipp av klimagasse…

Alle har plikt til å varsle

Rasmus Lang-Ree Alle har plikt til å varsle ved mistanke om at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell. Vi minner…