Nyhetsarkiv

Krav om løsdrift vil koste 15 milliarder i Sverige

Rasmus Lang-Ree Jordbruksverket i Sverige har beregnet at et krav om løsdrift vil koste 15 milliarder og leder i Sveriges Mjölkbönder er negativ til et forbud. …

Beite er bra men krever management

Rasmus Lang-Ree Forskere ved Aarhus Universitet i Danmark har vurdert fordeler og ulemper med beite. Bakgrunnen for prosjektet er kravet om at økologiske besetn…

Diskutabel omregning av metan til CO2

Rasmus Lang-Ree Metoden som brukes for å omregne metan til CO2 har enorm betydning for klimabelastningen fra storfeproduksjon. En artikkel i det svenske fagblad…

To-trinns melkefôring av kalv

Rasmus Lang-Ree Mye melk de første 4 ukene etterfulgt av moderate melkemengder i 3-4 uker har i canadiske forsøk hatt positiv effekt på melkerproduksjonen. Konk…

Billigere sæd fra 1. juli

Rasmus Lang-Ree Som en følge av høye avlsverdier på NRF-oksene i vinter settes sædprisen for de fleste kategorier NRF-sæd ned med kr 10 pr. dose fra 1. juli. Le…

Justering av avlsmålet trer i kraft

Rasmus Lang-Ree Justeringen av avlsmålet som styret vedtok i januar trer i kraft fra slutten av uka. Les mer

Risikofaktorer for kudødelighet

Rasmus Lang-Ree En finsk undersøkelse har sett på fjøsets for kudødeligheten i 82 løsdriftsbesetninger. De fleste kyr som dør eller blir avlivet gjør det i star…

Avl sentralt i klimaavtalen

Rasmus Lang-Ree Avl er det første av tre tiltak som er nevnt under jordbrukets bidrag i intensjonsavtalen om klimagassutslipp som ble inngått i dag. I intensjon…

Velferdsmelk

Rasmus Lang-Ree Lederen for Mejeriforeningen i Danmark tror forbrukerne vil betale mer for melk fra rene kyr som har god plass i fjøset og som kommer ut på beit…

Pottetrening for kalver

Rasmus Lang-Ree Det forskes verden rundt på tiltak som kan redusere miljøbelastning fra storfeproduksjon. Av de mer kuriøse prosjekt er et i New Zealand der en …

Koksidiose på kalv kan gi store tap

Rasmus Lang-Ree Koksidiose forårsakes av en encellet parasitt som forårsaker diare. Koksidiene forårsaker ikke alltid sjukdom. Stort smittepress og kalver med s…

Mindre nedbygging matjord

Rasmus Lang-Ree Tall fra KOSTRA for 2018 forteller at nedbyggingen av dyrkajord var under jordvernmålet på 4 000 dekar. I 2018 ble det omdisponert 3 561 dekar d…