Nyhetsarkiv

Første embryokalven

Rasmus Lang-Ree Ingunn og Øyvind Falstad i Trondheim var først ute med å få lagt inn embryo og nå er kalven født. Ingunn Dretvik og Øyvind Falstad fra gården Di…

Verdens dyreste okse

Rasmus Lang-Ree Angusoksen SAV America 8018 satte verdensrekord da den ble solgt på auksjon for 1,51 millioner us dollar eller nesten 13 millioner norske kroner…

Norge støttet EAT-lansering da WHO trakk seg

Rasmus Lang-Ree WHO (Verdens helseorganisasjon) trakk støtten til lansering av EAT Lancetrapporten blant annet grunnet bekymring for helseffekter av kostholdsrå…

Engelsk melkebonde valgte NRF til krysningsopplegg

Fornavn Etternavn Edward Towers driver melkeproduksjon med 400 melkekyr i Lancashire i England og bruker NRF i et trerase krysningsopplegg. Edward Towers brukte…

Ernæringsverdi og klimaavtrykk

Rasmus Lang-Ree Hvis en vurderer matvarers klimaavtrykk etter energi- eller proteininnhold blir resultatet et annet enn når en bare ser på vekt. I klimadebatten…

Embryo vekker interesse

Rasmus Lang-Ree NRK hadde 22/4 både web-sak og nyhetssak på radio og TV om embryovirksomheten til Geno. NRK besøkte Kari Lise Joarsdotter Breivik som er forpakt…

Påskequiz

Rasmus Lang-Ree Da blir det litt påskepause her på buskap.no, men en qiuiz kan være greit å ta med seg inn i påsken. Det er nettstedet melk.no (ta en tur innom …

Karbonbinding i jord

Rasmus Lang-Ree Karbonbinding i jord vil være viktig for klimagassregnskapet i landbruket, men det trengs mer forskning for å finne ut hvor mye som er realistis…

Du kan klimaoptimere fôret ditt i NorFor

Rasmus Lang-Ree I følge LandbrugsAvisen i Danmark er det ikke urealistisk å få ned klimabelastningen med 10 - 15 prosent ved en bedre sammensetning av fôrrasjon…

Fordoblet avlsframgang for NRF

Rasmus Lang-Ree Håvard Melbo Tajet skriver om genetiske trender hos NRF i Buskap nr. 3. Håvard Melbo Tajet, som er avdelingssjef for FoU og implementering i Gen…

Hvor mange kviger trenger du?

Rasmus Lang-Ree Kvigeoppdrett er en stor kostnad i melkeproduksjonen og reduksjon i antallet som oppdrettes eller salg av kviger kan være god økonomi. Oppdrett …

Grasarealer viktigere enn du tror

Rasmus Lang-Ree Forskere mener verdien av utmarka blir undervurdert. Den vitenskaplige artikkelen Grassland - more important for ecosystem services than you mig…