Nyhetsarkiv

Forebygge klauvsjukdommer

Rasmus Lang-Ree Karl Burgi, opprinnelig sveitser men nå bosatt i USA, kom på et møte i Sverige med tips om forebyggende klauvhelsearbeid. Karl Burgi er opptatt …

Norsk ku-kalv-forskning på Kvægkongressen

Fornavn Etternavn Det er mye interesse i mange land for å finne praktiske løsninger for at ku og kalv kan være sammen. Julie Føske Johnsen fra Veterinærinstitut…

Fininnstilling av sinkufôringa

Rasmus Lang-Ree Kuas behov i starten og slutten av sinperioden er forskjellig og fôringsmessig er det en utfordring. Fasefôring kan være en løsning. Problemet e…

Aktuelt om jordpakking

Fornavn Etternavn Jordpakking er et aktuelt tema og Seges i Danmark har lagt ut mye om dette temaet på sine nettsider. Les blant annet om effekter av jordpakkin…

Lab-kjøtt verre for klimaet

Rasmus Lang-Ree Det har blitt hevdet at kjøtt dyrket fram i laboratorier langt på vei fjerner problemene med klimagassutslipp fra matproduksjon. To forskere fra…

Mye å hente på avl for lave metanutslipp

Rasmus Lang-Ree Registrering av metan i avlsarbeidet dreier seg ikke bare om å selektere for dyr med lave metangassutslipp. Geno har nå installert de to første …

Nanolæring – «Fast food» for grovfôrdyrkere

Rasmus Lang-Ree I regi av Grovfôr 2020 har det blitt produsert mange korte læringssekvenser som skal gi gode tips for god og lønnsom grovfôrproduksjon. Disse se…

Ny Buskap-web

Fornavn Etternavn Buskap har fått sitt eget nettsted, og nå kan du lese bladet - og andre nyheter - på alle plattformer. Buskap har lenge vært publisert digital…

Mest brukte NRF-okser

Fornavn Etternavn Se hvilke NRF-okser som det ble brukt mest sæddoser av i 2018. Tabellen viser antall inseminasjoner for de 10 mest brukte NRF-oksen ei 2018 og…