Naken uten spade

Tema i siste episode av Genopodden er jord, grovfôr og beite. Gjester er Ragnhild Borchsenius (fagkoordinator grovfôr NLR) og Nora Sandberg (bonde).

– Folka våre er nakne uten spaden med ut på jordet. Du må gå ut i enga og se hvordan det står til, forteller Ragnhild Borchsenius, fagkoordinator grovfôr i Norsk Landbruksrådgivning (NLR). Hun sier du må ha peiling på både jordkvalitet og innhold i møkk. Du må planlegge gjødslinga slik at du gjødsler riktig på de ulike stykkene og skiller mellom de beste og dårligste arealene.

Du kan høre Geno-podden på Spotify, Itunes, soundcloud og Acast. Søk etter Genopodden på den appen du velger å bruke, eller hør på herfra direkte