Nyhetsarkiv

EU-forbrukerne opptatt av matens opprinnelse og pris

Rasmus Lang-Ree EU-forbrukerne opptatt av matens opprinnelse og pris Over 27 000 deltakere fra alle 28 medlemsland i EFSA-spørreundersøkelsen gir mye informasjo…

Mest brukte NRF-okser siste 12 måneder

Rasmus Lang-Ree Mest brukte NRF-okser siste 12 måneder Tabellen viser antall inseminasjoner med de de mest brukte NRF-oksene og antallet med SV-sæd i perioden 1…

Kolletframgangen i USA har stoppet opp

Rasmus Lang-Ree Kolletframgangen i USA har stoppet opp Økningen i andelen kollete melkekyr ser ut til å ha toppet opp i USA. Det gjelder ikke bare Holstein, men…

Råd om kombinasjon øko-melk og robot

Fornavn Etternavn Råd om kombinasjon øko-melk og robot Jordbruksverket i Sverige har kommet med råd om hvordan en skal kombinere økologisk melkeproduksjon og me…

Ung dansk melkebonde selger melk og is direkte fra gården

Rasmus Lang-Ree Ung dansk melkebonde selger melk og is direkte fra gården Mette Mikkelsen driver melkeproduksjon sammen med sin far og selger melk og åtte varia…

Stor eksport av kalver

Rasmus Lang-Ree Stor eksport av kalver Det er i EU en utstrakt transport av storfe over landegrensene, og statistikken forteller at fra årsskiftet til 4. mai bl…

Robotbesetninger med årsutskrift har bedre resultatet

Rasmus Lang-Ree Robotbesetninger med årsutskrift har bedre resultatet En sammenligning av data fra Kukontrollen viser at AMS-besetninger med årsutskrift har bed…

Slik påvirker varmestress kuas helse

Rasmus Lang-Ree Slik påvirker varmestress kuas helse Allerede ved 20 grader og luftfuktighet på 90 prosent kommer de første tegn på varmestress hos kyrne. Kyr m…

Skål for melka

Rasmus Lang-Ree Skål for melka 1. juni var melkas dag og det er mange grunner for å heve melkeglasset til en skål for melka. FAO (FNs mat og landbruksorganisasj…

Lettjente penger

Rasmus Lang-Ree Lettjente penger En sjekk av om det lønner seg å overføre omsorgspoeng fra mor til far kan gi stor uttelling. Eivind Vik skriver i en artikkel i…

Dyrevernalliansen vurderer dyrevelferden i Norge

Rasmus Lang-Ree Dyrevernalliansen vurderer dyrevelferden i Norge I rapporten "Verden beste dyrevelferd?" har Dyrevernalliansen sammenlignet dyrevelferden for st…

Kostbar overproduksjon for EUs melkebønder

Rasmus Lang-Ree Kostbar overproduksjon for EUs melkebønder En fransk tenketank har beregnet hva det kostet å bli kvitt overskuddslagret av skummetmelkpulver. Fo…