Nyhetsarkiv

Krav om løsdrift vil koste 15 milliarder i Sverige

Rasmus Lang-Ree Krav om løsdrift vil koste 15 milliarder i Sverige Jordbruksverket i Sverige har beregnet at et krav om løsdrift vil koste 15 milliarder og lede…

Beite er bra men krever management

Rasmus Lang-Ree Beite er bra men krever management Forskere ved Aarhus Universitet i Danmark har vurdert fordeler og ulemper med beite. Bakgrunnen for prosjekte…

Diskutabel omregning av metan til CO2

Rasmus Lang-Ree Diskutabel omregning av metan til CO2 Metoden som brukes for å omregne metan til CO2 har enorm betydning for klimabelastningen fra storfeproduks…

To-trinns melkefôring av kalv

Rasmus Lang-Ree To-trinns melkefôring av kalv Mye melk de første 4 ukene etterfulgt av moderate melkemengder i 3-4 uker har i canadiske forsøk hatt positiv effe…

Billigere sæd fra 1. juli

Rasmus Lang-Ree Billigere sæd fra 1. juli Som en følge av høye avlsverdier på NRF-oksene i vinter settes sædprisen for de fleste kategorier NRF-sæd ned med kr 1…

Justering av avlsmålet trer i kraft

Rasmus Lang-Ree Justering av avlsmålet trer i kraft Justeringen av avlsmålet som styret vedtok i januar trer i kraft fra slutten av uka. Les mer

Risikofaktorer for kudødelighet

Rasmus Lang-Ree Risikofaktorer for kudødelighet En finsk undersøkelse har sett på fjøsets for kudødeligheten i 82 løsdriftsbesetninger. De fleste kyr som dør el…

Avl sentralt i klimaavtalen

Rasmus Lang-Ree Avl sentralt i klimaavtalen Avl er det første av tre tiltak som er nevnt under jordbrukets bidrag i intensjonsavtalen om klimagassutslipp som bl…

Pottetrening for kalver

Rasmus Lang-Ree Pottetrening for kalver Det forskes verden rundt på tiltak som kan redusere miljøbelastning fra storfeproduksjon. Av de mer kuriøse prosjekt er …

Velferdsmelk

Rasmus Lang-Ree Velferdsmelk Lederen for Mejeriforeningen i Danmark tror forbrukerne vil betale mer for melk fra rene kyr som har god plass i fjøset og som komm…

Koksidiose på kalv kan gi store tap

Rasmus Lang-Ree Koksidiose på kalv kan gi store tap Koksidiose forårsakes av en encellet parasitt som forårsaker diare. Koksidiene forårsaker ikke alltid sjukdo…

Mindre nedbygging matjord

Rasmus Lang-Ree Mindre nedbygging matjord Tall fra KOSTRA for 2018 forteller at nedbyggingen av dyrkajord var under jordvernmålet på 4 000 dekar. I 2018 ble det…