Nyhetsarkiv

Avlslesestoff til helga

Rasmus Lang-Ree Avlslesestoff til helga Hvis du ikke alt har fått lest det er det mye aktuelt avlsstoff i Buskap nr. 4. Ofte stilte spørsmål om genotyping Vikin…

Feedlot med 50 000 dyr

Rasmus Lang-Ree Feedlot med 50 000 dyr 50 000 kastrater og kviger på ett anlegg som eies av et selskap som årlig fôrer fram 1,2 millioner storfe er virkelig ind…

Fem fordeler med automatisk fôring

Rasmus Lang-Ree Fem fordeler med automatisk fôring LandbrugsAvisen i Danmark liste ri en artikkel opp fem fordeler med automatisk fôring. LandbrugsAvisens fem f…

Forsøk med ku og kalv sammen i Danmark

Rasmus Lang-Ree Forsøk med ku og kalv sammen i Danmark Dansk økobesetning med i forsøk på å finne løsninger for at ku og kalv kan gå sammen i lengre tid etter k…

Strategi for slåtten

Rasmus Lang-Ree Strategi for slåtten Slåtten nærmer seg og spørsmålet er hva som er strategien din. Utsatt slåttetidspunkt øker tørrstoffavlinga, men gir dårlig…

Importoksene får norske indekser

Rasmus Lang-Ree Importoksene får norske indekser Nå får Viking Rød-okser indekser og avlsverdier basert på Genos avlsverdiberegning. Tidligere har Viking Rød-ok…

Rekordhøy semintilslutning

Rasmus Lang-Ree Rekordhøy semintilslutning Semintilslutningen har passert 87 prosent og det er ny rekord. De siste årene har det vært økning i andelen som bruke…

Aktuelt om beite

Rasmus Lang-Ree Aktuelt om beite Beite er ofte lønnsomt er en av artiklene om beite du kan lese i Buskap nr. 4 Foto: Rasmus Lang-Ree Beite er tenma i Buskap nr.…

Kyr ombord på verden første flytende fjøs

Rasmus Lang-Ree Kyr ombord på verden første flytende fjøs 33 kyr har tatt i bruk fjøset som er bygd på en flåte i Rotterdam. 13. mai tok de første kyrne i bruk …

Rapport ønsker kastrattillegg

Rasmus Lang-Ree Rapport ønsker kastrattillegg AgriAnalyse foreslår i en rapport et kastrattillegg for å øke grovfôrandelen i ammekuproduksjon. Foto: Nortura med…

Halvparten kolla av eliteoksene

Rasmus Lang-Ree Halvparten kolla av eliteoksene Av eliteoksene som skal brukes fra mai til oktober er 10 av 21 kollet og to er homozygot kollet. 12009 Maurstad …

Øko-melka bryter 30-prosentgrensen i Danmark

Rasmus Lang-Ree Øko-melka bryter 30-prosentgrensen i Danmark Etter å ha ligget stabilt på 28 - 30 prosent av melkesalget, gjorde økomelka et byks i 2018. Foto: …