Nyhetsarkiv

Lab-kjøtt verre for klimaet

Rasmus Lang-Ree Lab-kjøtt verre for klimaet Det har blitt hevdet at kjøtt dyrket fram i laboratorier langt på vei fjerner problemene med klimagassutslipp fra ma…

Mye å hente på avl for lave metanutslipp

Rasmus Lang-Ree Mye å hente på avl for lave metanutslipp Registrering av metan i avlsarbeidet dreier seg ikke bare om å selektere for dyr med lave metangassutsl…

Nanolæring – «Fast food» for grovfôrdyrkere

Rasmus Lang-Ree Nanolæring - «Fast food» for grovfôrdyrkere I regi av Grovfôr 2020 har det blitt produsert mange korte læringssekvenser som skal gi gode tips fo…

Ny Buskap-web

Fornavn Etternavn Ny Buskap-web Buskap har fått sitt eget nettsted, og nå kan du lese bladet - og andre nyheter - på alle plattformer. Buskap har lenge vært pub…

Mest brukte NRF-okser

Fornavn Etternavn Mest brukte NRF-okser Se hvilke NRF-okser som det ble brukt mest sæddoser av i 2018. Tabellen viser antall inseminasjoner for de 10 mest brukt…