Ikke lengre kun en type melk hos FrieslandCampina

Det hollandske meieriselskapet opererer med flere melkestrømmer for å hente mer penger ut av et krympende marked.

Differensieringen utfordrer andelstankegangen siden det ikke er alle leverandørene som kan levere melk til de ulike ordningen og få merprisen. Det begynte med tillegg for beite og 10 000 av de 12 000 leverandørene mottar 1,5 eurocent (DKK 11,25 øre) i merpris for å tilfredstille beitekravet. Noe av merprisen hentes inn i markedet, men det meste er omfordeling av penger. Dette ble fulgt opp av kalvitetsprogrammer med fokus på dyrevelferd, miljøbelastning og biodiversitet. Så kom GMO-fri melk med ekstra DKK 7,5 øre og i 2018 PlanetProof melkestrøm med vekt på bærekraft. Etter 1/1-2020 vil merprisen heves til DKK 15 øre.

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter er skeptiske til en differensiering slik FrislandCampina har gjort.