Nyhetsarkiv

Dette får bonden for melka

Rasmus Lang-Ree Dette får bonden for melka Melkeprisen i Europa i mars på samme nivå som siste 12 måneder. Foto: Rasmus Lang-Ree LTO i Nederland i samarbeid med…

Mest brukte NRF-okser siste 12 måneder

Rasmus Lang-Ree Mest brukte NRF-okser siste 12 måneder Her kommer en oversikt over de mest brukte NRF-oksene siste året (fra mai 2018 og ut april 2019). 11898 E…

Test av skraperoboter

Rasmus Lang-Ree Test av skraperoboter Går du med planer om å investere i skraperobot? Da bør du lese den FarmTest av skraperoboter fra Seges i Danmark. Seges ha…

NRF viktig for en av verdens største øko-melkprodusenter

Rasmus Lang-Ree NRF viktig for en av verdens største øko-melkprodusenter Natural Prairie Dairy er et familieeid melkeforetak i Texas i USA med 14 900 melkekyr o…

Lyktes med flerårig raigras i gammel eng

Rasmus Lang-Ree Lyktes med flerårig raigras i gammel eng Gustav Orheim i Nordfjord har brukt Underhaug direktesåmaskin og klart å få etablert flerårig raigras i…

Aktuelt om rug som beiteplante

Rasmus Lang-Ree Aktuelt om rug som beiteplante Rug kan gi tilfredsstillende kvalitet på beitet til langt ut i beitesesongen. I Buskap nr. 3 kan du lese flere ar…

Viktig å forebygge klauvproblemer hos kvigene

Rasmus Lang-Ree Viktig å forebygge klauvproblemer hos kvigene Kalver kan smittes med digital dermatitt allerede når de er 14 dager gamle. Kvigekalver som smitte…

Lettere å få REDX™ og SpermVital

Rasmus Lang-Ree Lettere å få REDX™ og SpermVital Geno informerer om tiltak for å sikre bedre tilgjengelighet av REDX™ og SpermVital. Det har kommet en del klage…

Tilveksten de første 56 dagene er avgjørende for kvigas kjønnsmodning

Rasmus Lang-Ree Tilveksten de første 56 dagene er avgjørende for kvigas kjønnsmodning Energiforsyningen de første 56 dagene er kritisk for når kjønnsmodningen s…

Lysets betydning for kjønnsmodning hos kviger

Rasmus Lang-Ree Lysets betydning for kjønnsmodning hos kviger Vekslingen mellom lys og mørke avgjørende for hormonene som påvirker kvigenes tilvekst og kjønnsmo…

Enga må fornyes

Rasmus Lang-Ree Enga må fornyes Høge grasavlinger er nødvendig for å holde grovfôrkostnadene nede og da må enga fornyes med jamne mellomrom. Etter hvert som eng…

Første embryokalven

Rasmus Lang-Ree Første embryokalven Ingunn og Øyvind Falstad i Trondheim var først ute med å få lagt inn embryo og nå er kalven født. Ingunn Dretvik og Øyvind F…