Corona og landbruket internasjonalt

Også internasjonalt er pri 1 å opprettholde nasjonal matproduksjon under corona-pandemien.

Kunytt utland følger coronapademiens effekter for internasjonalt landbruk. Følg med i den faste spalten på buskap.no 

Les danske anbefalinger til hvordan husdyrbøndene skal forholde seg til corona

Hvordan vil corona påvirke melkeprodusentene?

6 mulige konsekvenser av COVID-19 for landbruket

Landbruksdepartementet i USA er svært opptatt av å opprettholde produksjonen både ute på gårdene og i foredlingsindustrien