Nyhetsarkiv

Lab-kjøtt verre for klimaet

Rasmus Lang-Ree Det har blitt hevdet at kjøtt dyrket fram i laboratorier langt på vei fjerner problemene med klimagassutslipp fra matproduksjon. To forskere fra…

Mye å hente på avl for lave metanutslipp

Rasmus Lang-Ree Registrering av metan i avlsarbeidet dreier seg ikke bare om å selektere for dyr med lave metangassutslipp. Geno har nå installert de to første …

Nanolæring – «Fast food» for grovfôrdyrkere

Rasmus Lang-Ree I regi av Grovfôr 2020 har det blitt produsert mange korte læringssekvenser som skal gi gode tips for god og lønnsom grovfôrproduksjon. Disse se…

Ny Buskap-web

Fornavn Etternavn Buskap har fått sitt eget nettsted, og nå kan du lese bladet - og andre nyheter - på alle plattformer. Buskap har lenge vært publisert digital…

Mest brukte NRF-okser

Fornavn Etternavn Se hvilke NRF-okser som det ble brukt mest sæddoser av i 2018. Tabellen viser antall inseminasjoner for de 10 mest brukte NRF-oksen ei 2018 og…