Melk mot stress

Meierikonsernet Fonterra fra New Zealand lanserer melkeprodukt som skal hjelpe forbrukerne til å takle stress.

67 prosent av amerikanske forbrukere er bekymret for at har for høyt nivå av stress og nervøsitet, og de er mer bekymret for dette enn noen gang tidligere. Effekten av for stor mental belastning er koplet til alt fra dårlig humør og manglende evne til å fokusere til søvnmangel. Studier har vist at det er en sammenheng mellom stress og snacksspising (små mellommåltider). Fonterra ønsker å snu snacksspisingen til noe positivt. De har nå lansert produkter basert på melk anriket med fosfolipider. Fosforlipider er komplekse fettstoffer som finnes naturlig i melk og som i studier har vist øker evnen til å takle stress. Melken er produsert av kyr som ikek har fått GMO-fôr eller er behandlet med rBST (veksthormon) og som i hovedsak har spist gras.

Les hele saken hos edairynews.com her